Varování žel znovu posunuto. :-( Modleme se k Pánu Bohu, aby Pán přesto Varování seslal co nejdříve!


Varování je, žel, znovu posunuto. 😦 Modleme se k Pánu Bohu, aby Pán přesto Varování seslal co nejdříve!

 

DRŽME STÁLE PŘEDEPSANOU DIETU, URČITĚ DO VAROVÁNÍ (!), ZÁVISÍ NA TOM, KDY PŘÍJDE VAROVÁNÍ! AŽ DOSTATEČNÝ POČET LIDÍ – MODLITEBNÍKŮ – BUDE OČIŠTĚN! TAK ŘEKL EZECHIEL! A PANNA MARIA POTÉ POTVRDILA.

 

Zjevení Panny Marie včera, 7.2.2017, po ranním Anděl Páně:

 

„Mé milované děti,

někteří z vás porušili půst+, který jsem vám uložila. Bůh Otec je velmi zarmoucen a prodloužil čas do Příchodu Mého Syna.++ Moje milovaná dcera V. také nečiní, co jí bylo uloženo. Moje nejmilovanější dcera Petra nechť pozve své rodiče k oltáři a nechť jim poskytne nejsvětější léčbu.+++ Sami pak uvěří v její zázračnou účinnost jako Má milovaná dcera H.
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
DĚKUJI TI ZA RADU, MAMINKO!
+ 😦
https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/zjeveni-panny-marie-posteme-se-k-priprave-na-varovani/ Bylo přece ve zjevení řečeno, že až bude očištěný dostatečný počet lidí…modlitebníků…pak příjde Varování
++ Varování …:-(
+++ zeleninové šťávy:
NECHTE SE I VY BOHEM OTCEM, za použití zeleninových šťáv, UZDRAVIT!
STÁHNĚME Z NEBE VAROVÁNÍ K NÁM NA ZEM – NEBESKOU – DIETOU!
Petra Bostlová
Reklamy