Prosíme, pomozte nám…


Dnes ráno se událo zjevení starozákonního proroka Izajáše. Varoval nás před pohledávkou 50 000 korun, kterou musíme urychleně, neprodleně zaplatit. Jinak se dostaneme, my, naše Mariánské společenství, do velikánských problémů. (Jde o spásu duše jednoho z nás, 😦 člena modlitební skupiny … a přežití naší celé skupiny, Mariánského společenství. Doslova. 😦 )

 

Nedovedete si ani představit, čím, touto činností, kterou pro naši Nebeskou Rodinu a vás všechny děláme, čím si procházíme…Zdaleka to nejsou „jen“ naše modlitby, fyzická práce na útulcích a noční modlitební ponocování. Je to dennodenní boj o přežití, fyzické, duševní, a hlavně: to duchovní. Nasazujeme vlastní duše, abychom mohli vysvobozovat duše jiných.

Potřebujeme vaše modlitby, potřebujeme vaši pomoc.

Průběžně.

Prosíme, pomozte nám i teď, jedná se o finanční částku 50 000 korun na misi, kterou musíme zaplatit ještě dnes…abychom vůbec mohli dál, v naší misi, pokračovat. Musíme ji tak vybrat tímto způsobem.

 

Žel, Varování, na jehož naprostém prahu jsme se v těchto dnech nacházeli, bylo naším milovaným Tatínkem zase odloženo :-(, kvůli hříchům, přičemž pronásledování zesiluje a situace houstne. 😦  (Budu informovat za chvíli.)

 

…K tomu složenky chodí dál, naše mise nesmí být nikdy přerušena, a tak aktuálně za opravu posledního pořízeného auta pro naši autflotilu posledního času máme tento týden u automechanika zaplatit 61 000 korun, k tomu přes 16 000 korun za další autoopravu oné satanisty nabourané Felicie, jak si nejspíš pamatujete (přinesla jsem zprávy před několika měsíci).

 

Pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše finanční příspění, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaši modlitební a finanční pomoc potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

(Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím)

 

 

Už skoro nespím…A členové našeho týmu jednu třetinu doby spánku obvyklé doby. Často i méně 😦

 

Již brzy oceníte naše zápolení. Pronásledování postupuje plošně, mnozí z vás už nás kontaktujete o pomoc. Stále víc a ve větším počtu. Kdo ještě nevnímáte ty tlaky, už brzy sami pocítíte. Jde to velmi rychle,

 

Tohle je ale jen začátek. Důvěřujme Pánu. Vždy a za každých okolností.

 

A modleme se. Vždycky si vzpomeňme na Slovo Panny Marie, které nám tolikrát ve zjevení opakovala: „Všechno závisí v modlitbě, Mé děti…“

 

Pán vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová/ za Vaše Mariánské společenství

Reklamy