Znovu o Nebeské dietě k uzdravení!


Zjevení Ducha Svatého a Judy Makabejského, v úterý nad ránem, 24.1.2017:

„Slibuji, že uzdravím všechny bojovníky. Magda: Jsi Juda Makabejský? Ano. Zveřejněte příslib, že všichni pravověrní budou uzdraveni skrze tuto dietu +, aby se mohli věnovat službě Bohu. Magda: Ta dieta je na týden, jak máme pokračovat potom? Jak budete cítit vnitřní znesvěcení.“

 

Po několika minutách:

„Z Ducha Svatého, z Ducha Svatého, pokračujte, pokračujte, všichni z církve zbytku budou uzdraveni+, aby se mohli věnovat Božím věcem, budou z nich sejmuty všechny pozemské nemoci, které byly na zemi seslány. Konejte dietu+, konejte modlitbu za uzdravení všech nemocí a odevzdejte celé své srdce Bohu. Konete rychle modlitbu za uzdravení ze všech nemocí, probuďte všechny živé.“ 

 

+ https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/drzme-tydenni-dietu-na-zniceni-cipu-tento-tyden-nebo-varovani-muze-byt-pro-nas-zkazou/

HALELUJAH!
Petra Bostlová