PRO SV.OTCE BENEDIKTA XVI. A KARDINÁLY- POSELSTVÍ PANNY MARIE: ÚZKOSTLIVĚ A NALÉHAVĚ VYZÝVÁM PAPEŽE A KARDINÁLY, ABY PŘED 13. KVĚTNEM POČÍNAJÍCÍCHO ROKU ZASVĚTILI RUSKO MÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI! /A my všichni ostatní: Modleme a postěme se na úmysl, jak od nás žádá Panna Maria, prosím!/


Úzkostlivé a naléhavě vyzývám papeže a kardinály, aby před 13. květnem počínajícího roku+ zasvětili Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci. (Enoch, Kolumbie, 23.12.2016)

Poselství Matky Boží Panny Marie:

„Děti Mého Srdce, mír Mého Pána, ať je s vámi se všemi.

Děti, všechna proroctví, která vám dala Nebesa, se naplňují. Blíží se naplnění fatimského proroctví, památné dny sta let Mého zjevení v Cova da Iria. Jsem velmi smutná, protože lidstvo pokračuje ve hříchu, aniž by věnovalo pozornost Mým slovům. Rusko nebylo zasvěceno Mému Srdci, jak jsem to požadovala. Bude-li pokračovat bez zasvěcení, Rusko se obrátí v bič na lidstvo.

Děti, bez ustání pláči, když vidím toto lidstvo v nevázané zábavě, které pokračuje v přestupování předpisů Mého Otce, aniž by bralo v potaz následky, které se rozpoutávají, události, které způsobí, že velká část lidstva se ztratí. Pokračují ve své každodennosti jako za časů Noemových, aniž by věnovali pozornost výzvám Nebes a neočekávaně je zasáhne pohroma, kdy se nebudou moci zachránit.

Jestliže v tomto roce, který začíná, nebude Rusko zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci, ujišťují vás, že budete naříkat a Nebe už nezadrží bič komunizmu, který se šíří jako rána po světě. Komunizmus je ateizmus a usiluje o podrobení národů tím, že je vede do otroctví. Můj protivník jej využije, aby zbičoval národy. Vojska Goga a Magoga jsou jeho spojenci a budou to ony, kdo přinesou tolik zpustošení a smrt na lidstvo.

Úzkostlivě a naléhavě vyzývám papeže a Mé kardinály, aby před 13. květnem počínajícího roku+ zasvětili Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci. Věnujte pozornost Mému volání a už neodkládejte zasvěcení tohoto národa Mému Neposkvrněnému Srdci. Když to neuděláte, lidstvo bude velice trpět pod satanem a zotročením, které tento národ a jeho spojenci vykonají. Prapor komunizmu uvede krev do pohybu a mnoho národů ztratí svou identitu a změní se na otroky autoritářského režimu, který si je podřídí a vnutí jim své zákony a ideologie, přičemž poteče krev. Rudý drak komunizmu a ateizmu se už zvedá a nezasvětí-li se Rusko, přinese bolest, smrt, zpustošení a otroctví lidstvu a stvoření Mého Otce.

Děti, pomozte Mi svými modlitbami, posty a pokáním, aby se bič ateistického komunizmu dále nešířil, aby Rusko bylo co nejrychleji – jak je to jen možné – zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci. Ať všechny Mé věrné děti prosí ve svatém růženci na tento úmysl. Ať se Mé bojující vojsko spojí v modlitbě, postu a pokání tak, že budou se Mnou prosit Otce, aby zadržel tento bič na lidstvo. Vzpomeňte si, že moc Mého růžence zvítězila ve velkých bitvách, modlete se proto se Mnou, abychom zadrželi rudého draka. Modlete se, aby vikář Mého Syna zasvětil Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci v souladu s pokyny, které jsem vám přinesla prostřednictvím Mých pasáčků, neboť Nebe nepřijalo zasvěcení tak, jak bylo učiněno, protože nebylo provedeno tak, jak jsem vám to oznámila.

Papež musí vycestovat do Ruska ve společnosti různých kardinálů a tam provést zasvěcení tohoto národa. Jenom tak bude možno zadržet trest, který tento národ připraví lidstvu. Počítám s vašimi modlitbami, Mé děti. Ať každý růženec, který se modlíte, žádá o tuto nezbytnost. Roztrhněte svá srdce, protože se blíží triumfální návrat Mého Syna.

Jsem vaše Matka, Maria z Fatimy.

(Seznamte, Mé děti, celé lidstvo s mými poselstvími.)“

 

+ 2017

Reklamy