ZASLÍBENÍ NEBESKÉ DIETY


Zjevení Panny Marie, dnes krátce před ranním Anděl Páně:

„Mé milované děti,

byl vám dán veliký příslib od Boha Otce uzdravení všech nemocí. Stačí, abyste dodržovali půst o šťávách rostlin+ a budete zcela vyzdraveni ze všech nemocí ještě do příchodu Mého milovaného Syna Ježíše.++ Sdělte radostnou novinu všem, kteří s vámi dlejí na modlitbách.
Kážu vám také, aby Můj milovaný syn Jan před každým výjezdem na sedle svého vozu pojedl šťávy z rostlin a medu. Tak odolá všem útokům Zlého.
Kážu vám také, abyste odvedli Mého milovaného syna R. od jeho nečisté práce, kterou přijal. Kážu jemu, aby věděl, že svou duši nesmí prodat nečistému a nečistý jemu nikdy zaplatit nehodlá. Střezte se nečistého.
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
++ Varování
HALELUJAH! AVE MARIA!
Již jsem zveřejnila: