FOR MR. PRESIDENT TRUMP: AMERIKO, ČIŇ POKÁNÍ! WASHINGTONE, ČIŇ POKÁNÍ! VYHLAŠTE POKÁNÍ, PANE PREZIDENTE TRUMPE, TAK ZASTAVÍTE POHROMU! ČTĚTE PŘÍBĚH JONÁŠE A STAROZÁKONNÍ KNIHU JONÁŠ


 

KRÁTCE PŘED ČTVRTOU HODINOU RANNÍ MĚLI JSME ZJEVENÍ STAROZÁKONNÍHO PROROKA JONÁŠE.

TO SE DOSUD JEŠTĚ NESTALO!

TOTO NÁM ŘEKL:

  • MÁM OKAMŽITĚ O TOM NAPSAT BLOG A DÁT DO MODLITEBNÍ KAMPANĚ
  • DO WASHINGTONU D.C. SJELO SE NA MILION SATANISTŮ Z CELÝCH USA A PŘIJÍŽDĚJÍ DALŠÍ!
  • JEJICH CÍLEM JE WASHINGTON ZNESVĚTIT
  • A POTÉ UDĚLAT PŘEVRAT!
  • JE TO NEKONTROLOVATELNÉ
  • ZAPALUJÍ AUTA, RABUJÍ OBCHODY
  • V POZADÍ ZA TÍM STOJÍ CIA A PODPORUJE!

 

 

PŘEMÝŠLELI JSME, PROČ PŘIŠEL PRÁVĚ PROROK JONÁŠ.

A K TOMU JSME DOŠLI:

  1. MÁ MEGAZKUŠENOST SE ZKÁZOU MĚSTA (Ninive)
  2. A I JAK ZKÁZU ODVRÁTIT: VYHLÁSIT POKÁNÍ! POKÁNÍ MÁ VYHLÁSIT KRÁL – DNES PREZIDENT  A JÍT PŘÍKLADEM. JEDINĚ POKÁNÍM LZE ODVRÁTIT ZKÁZU! (…Protože Hřích je toho původcem…)

 

ČTĚTE PŘÍBĚH STAROZÁKONNÍHO PROROKA JONÁŠE A STAROZÁKONNÍ KNIHU JONÁŠ, TAM NAJDETE NÁVOD – NA NÁPRAVU!

 

 

3. ZAKAŽTE OKAMŽITĚ POTRATY

 

 

4. MODLETE SE ZA USA – NEJSVĚTĚJŠÍ RŮŽENEC, KORUNKU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ A MODLITBU ZA USA – Z MODLITEB VAROVÁNÍ, Č. 85

 

 

pozn. Víme (ví se ze zjevení Pána Ježíše Krista), že Obama/zednosatanistické „elity“ usilují o vyhlášení stanného práva. Těch způsobů, jak k němu dojít, je mnoho.

CO ALE TAKÉ VÍME: VYHLÁŠENÍ STANNÉHO PRÁVA MÁ PŘÍMO SOUVISET S PŘÍCHODEM VAROVÁNÍ, PÁN JEŽÍŠ MÁ ZPOMALIT PŘÍCHOD NWO (stanné právo jako nástroj) VYVOLÁNÍM PŘÍCHODU VAROVÁNÍ (tak zjevení Johnu Learymu, již před rokem a půl a od té doby opakovaně, pravidelně a stále stejně. Nevíme, jak rychle, ve vztahu k vyhlášení stanného práva. Hodně je všechno závislé na modlitbách.)

 

PŘIPRAVUJME SVÉ DUŠE A MODLEME SE

 

 

Petra Bostlová a Mariánské společenství

 

Dokumentace:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Jak se projevují démoni při inauguraci Trumpa
Datum: 2017-01-22
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Takto se projevovali démoni při inauguraci Trumpa. Poté se průvod démonů a krampusů vydal rabovat město Washington. Situace dosáhla apokalyptických rozměrů (pozn. ano, ti demonstrující lidé jsou bezpochyby posedlí. A nepochybuji ani o tom, že mezi nimi se schová, infiltruje, i velké množství krampusů)

Všimněte si zejména jeho prstokladu ukazujícího satanské rohy
Veškeré satanistické televize v Americe dokola pouštějí pořady znevažující 45. prezidenta USA
A stále dokola. Nic není vybojováno. Satanisté se jistě chystají ke státnímu převratu jako kdysi ve Španělsku, kde bolševici svrhli krále a zemi zachránil generál Franco.
….“

http://zpravy.idnes.cz/washington-usa-manifestace-pruvod-prava-zen-demonstrace-pe5-/zahranicni.aspx?c=A170121_181815_zahranicni_och

http://zpravy.idnes.cz/washington-usa-manifestace-pruvod-prava-zen-demonstrace-pe5-/zahranicni.aspx?c=A170121_181815_zahranicni_och

http://www.lidovky.cz/washington-manifestuje-za-prava-zen-ceka-se-az-250-000-lidi-pgg-/zpravy-svet.aspx?c=A170121_165658_ln_zahranici_ele

 

POD KOROUHVÍ ZEDNÁŘSKÉHO OBELISKU, Washington D.C., 21.1.2017:

protesty3

BAREVNÁ REVOLUCE CIA V SATANISTICKÉM HÁVU (S RŮŽOVÝMI ČEPICEMI S ČERTOVSKÝMI ROHY!), (Washington D.C., 21.1.2017:

protesty-2

prptesty5

protesty4

SATANISTI SE VALÍ NA BÍLÝ DŮM, Washington D.C., 21.1.2017:

protesty