MODLÍME SE DNES PŘI INAUGURACI DONALDA TRUMPA. PŘIDEJTE SE, PROSÍM! Aneb znovu o vašem mobilu a dnešním jaderném útoku…


MODLÍME SE PO INTERNETU PŘED, PŘI A PO DNEŠNÍ INAUGURACI DONALDA TRUMPU (den jim začne od 12 hodin našeho času, Trumpova přísaha má být v 18 hodin). PŘIPOJTE SE, KDO MŮŽETE, PROSÍM!
 
ZAČNEME DNES CCA. V 10 HODIN DOPOLEDNE, VĚTŠINA (MOŽNÁ CELÁ MODLITEBNÍ KAMPAŇ) BUDE ZASE NA INTERNETU:
 
 
 
Když zrovna nebudeme vysílat, i tak se modlíme, prosím, přidejte se k modlitbám nehledě na vysílání.
JENŽE: Vůbec si nemyslete, že to, co čtete (znovu kopíruji zde níže) je hrůzohudba budoucnosti…Ne ne ne. V posledních 3 dnech tento mobil zednosatanisti testují 1. na někom, koho znám (pozn. je to fakt – mobil mu říká, co má dělat, zatočit doprava, doleva, udělat to nebo ono…), 2. včera ho Babišovi zednosatanisti  testovali na zasedání zastupitelstva Prahy 11 (!) a 3. dnes tuto hrůzu hodlají otestovat ve velkém, a sice: na lidech při inauguraci Donalda Trumpa ve Washingtonu! Slyšíte dobře!
Potom si spojte, proč velitel Národní gardy, která se dnes bude starat o „hladký a bezpečný“ průběh celé inaugurace, dostal vyhazov ke 12.01 hod, program inaugurace přitom začíná ve 12.00. Do ulic vyšle gardy, které ale nikdo nebude mít pravomoc od 12.01 povolat zpět! A řekněte: myslíte, že příslušníci gardy nebudou mít s sebou mobil, když ten má už každý?!…Kupř….
K tomu: američtí zednosatanisti chystají útok proti své vlastní zemi, jaderný útok, pod falešnou vlajkou, hodlají ho svést na KLDR! Před, při, či po inauguraci (i tehdy jim může posloužit).  Viz testují echo v médiích…
MODLETE SE SPOLU S NÁMI, PROSÍM. TOHLE NEMŮŽE ZADRŽET NIC NEŽ MODLITBA!!!
Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: slon@hell.com
Komu:
Datum: 15. 1. 2017
Předmět: Brutální nadvláda začíná

„AVE SATANAS 666!!!

http://www.mobilmania.cz/clanky/v-zari-prijde-superiphone-zacne-se-nabijet-jen-vejdete-do-mistnosti-spekulace/sc-3-a-1336920/default.aspx

Každý dnes používá mobil a potřebuje ho dobíjet. Finišujeme vývoj super nabíječky s dosahem pět metrů. Ta kromě elektrického proudu pro mobilní telefon navíc vysílá echolokační algoritmy a příkazy. Jejich prostřednictvím se nanevědomé úrovni stává jakýkoli člověk, i kdyby byl silně věřící křesťan loutkou a zombie Satana.
Mozková echolokace funguje naprosto dokonale a vytváří z lidí stroje. Programovací set pro hypotalamus https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus má připraveny následující aktivační klíče:
1. Vyvolání nebo utlumení hladu podle potřeby programátora
2. Vyvolání nebo utlumení žízně podle potřeby programátora
3. Vyvolání sexuální touhy podle potřeby programátora
4. Rozčilovací program pro vyvolání okamžité hádky nebo sporu
5. Tepelný program snižující nebo zvyšující teplotu člověka podle potřeby – smrt horečkou nebo podchlazením
6. Infarktový program rozbušení nemocného srdce a jeho puknutí
Stimulováním receptorů dané modality nebo elektrickou stimulací specifických senzorických jader talamu s frekvencí 8–15 Hz dojde k vyvolání tzv. augmentační reakce (augmenting response – narůstající odpověď) v odpovídajících projekčních oblastech mozkové kůry.
Naopak elektrická stimulace talamických jader s difuzní projekcí vyvolá odpověď v celé mozkové kůře, která se liší od frekvence stimulace. Jedná se buď o desynchronizační odpověď (při frekvenci 100–300 Hz), nebo tzv. náborovou reakci (recruiting response, při frekvenci 6–10 Hz).
Dokážeme frekvenčně ovládat také přímo thalamus, například vypínat sluch, zrak a podobně, to se nám velmi hodí.
 V thalamu dochází k přepojování aferentací, které dále směřují do mozkové kůry – senzitivní, zrakové, sluchové a chuťové. Při poruchách thalamu dojde ke snížení prahu pro bolest, taková bolest se pak označuje jako thalamická a není dobře lékově zvládnutelná.
Činnost thalamu je podřízena mozkové kůře. Kortikothalamické a thalamokortikální spoje ovlivňují bdělý stav člověka.
Stimuly, které do thalamu míří z hypothalamu a zpětně i z limbické kůry, způsobí, že se thalamus podílí na některých vegetativních funkcích jako je zblednutí nebo zčervenání v obličeji, změny ve frekvenci tepu, dále na změnách nálady – veselosti, smutku, zlosti nebo rozmrzelosti. Tyto děje jsou v dospělosti tlumeny mozkovou kůrou, ale v plném rozsahu se projevují v dětském věku, kdy útlum není vyvinut nebo u lidí s poruchou funkce mozkové kůry.
Thalamus se podílí také na ovlivnění stoje a chůze, prostřednictvím převodu vzruchů z mozečku do mozkové kůry. Při jeho poruše může vzniknout mírná mozečková ataxie.
V programu subthalamus způsobujeme svalové křeče a dušení.
Pro lehčí případy nesouhlaasu s vládou Braca máme program Mozeček:
1. pohybová slabost (astenie) – v jejím důsledku jsou pohyby velmi pomalé
2. pohybová nekoordinovanost – u složitějších pohybů (adiadochokineze)
3. pohyby jsou špatně směrovány (dysmetrie)
4. pohyb se rozpadá – na několik fází (dekompozice)
5. intenční třes – tj. třes při cíleném pohybu, zřetelný zvláště na začátku volního pohybu
6. klikatá chůze – postižený stále uhýbá na poškozenou stranu
7. nezřetelná řeč – pomalá
8. nystagmus – kmitavé pohyby očních bulbů
Nemusím vám říct, jak důležité je pro nás zavést bezdrátové nabíječky… Přísně tajné!
Slon (pozn. Petr Chobot)
bratr KK“
 HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH! SLÁVA A CHVÁLA JEMU VĚČNĚ!
Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová
Reklamy