Antikrist na scéně: Je to Josip Braco. (…jak jsme předpokládali) NEDÍVEJTE SE MU DO OČÍ! SILNĚ POSEDÁVÁ!


Ze zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: slon@hell.com
Komu:
Datum: 15. 1. 2017
Předmět: Svědectví velikých skutků

„AVE SATANAS 666!!!

Dokončili jsme navzdory Filipě (pozn. tak zednosatanisti říkají mně) brutální černomodlitební maraton. Braco (pozn. Antikrist) byl uveden před tisíce věřících ve své nové podobě. Uctíváme ho. Milujeme ho.
Léčil pohledem, nacházel ztracená děvčátka, posedával oběti http://www.expres.cz/ztracena-michaela-0md-/zpravy.aspx?c=A170115_101856_dx-zpravy_beta
Jedním ze znaků Božství jsou zázraky. Braco je plně konal v Praze. Například mu byla přinesena fotografie sportovní haly v České Třebové. Jediným upřeným pohledem jí stovky kilometrů daleko od ní posla k zemi!
Zde je důkaz http://zpravy.idnes.cz/zriceni-strechy-haly-ceska-trebova-dt9-/domaci.aspx?c=A170115_091702_domaci_jkk
Ve sportovní hale v České Třebové, jejíž střecha se v sobotu večer zřítila, bylo před pádem podle pořadatelů 80 lidí. Ačkoli pád konstrukce střechy byl poměrně rychlý, všem se podařilo z haly vyběhnout. Podle pořadatelky florbalového turnaje začala střecha padat odzadu, díky tomu se lidé dostali rychle ven.
Podle ní jeden z diváků před pádem konstrukce cítil, jak padají kuličky polystyrenu. „Potom bylo slyšet křupání těch trámů a najedou to odzadu šlo, nejdřív vyběhla tribuna, pak další,“ řekla předsedkyně.
Poté se zadíval na cestu do Božího Daru, což je požehnaná vesnice Panny Marie, kterou Panna Marie chtěla ochránit před Bracem a proto ji včas znepřístupnila http://zpravy.idnes.cz/pocasi-snih-na-silnicich-komplikace-doprava-fer-/domaci.aspx?c=A170114_083940_domaci_jkk
Braco se zadíval na obrázek zasněžené cesty na Boží Dar a ohromná sííla zvedla množství sněhu, krajinou prý zavoněla síra a Boží Dar byl satanistům plně zpřístupněn http://zpravy.idnes.cz/v-zime-prekvapive-napadl-snih-bozi-dar-situace-na-silnicich-pog-/domaci.aspx?c=A170115_094043_domaci_jkk
Braco je nyní králem králů a vládcem Světa. Jeho přítomnost v čechách skončila, bude nyní velmi cestovat po Světě a sjednocovaat pod sebou vládce Světa v OSN.
Sláva Bracovi!
Slon (pozn. Petr Chobot)
bratr KK“
….A MY DÁL POKRAČUJEME V PŘENÁŠENÝCH – NA YOUTUBE A FACEBOOKU – NAŠICH MODLITEBNÍCH KAMPANÍ – V PŘÍMÉM PŘENOSU A POTÉ ZE ZÁZNAMU, VYUŽIJTE JEŠTĚ MOŽNOSTI SE S NÁMI MODLIT, POZDĚJI TO UŽ NEBUDE MOŽNÉ, TAK AŤ JEŠTĚ PŘED ZÁPLAVOU ANTIKRISTA- B(D)RACA DUCHOVNĚ POSÍLÍTE:

 

…Když nebudete mít dobrý příjem na youtube, zkuste facebook a obráceně…

Vysíláme každý den, po šesté hodině večerní začínáme laickou mší svatou a modlitební kampaň bezprostředně navazuje. Můžete se kdykoli připojit , vysíláme do pěti hodin do rána každého dne následujícho.

 

…Antikrist získal o víkendu v Praze novou podobu, nové tělo, jak jsme předpokládali…https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/08/prichod-antikrista-varujte-vsechny-pred-josipem-braco-na-setkani-s-nim-nechodte-a-do-oci-se-mu-nedivejte/ NEDÍVEJTE SE MU DO OČÍ

———- Původní zpráva ———-
Od: braco@hell.com
Komu:
Datum: 15. 1. 2017
Předmět: Urbi et Orbi

„MÍ SLUHOVÉ!

Jsem znovuzrozen. Připravuji jadernou válku.
Braco“ (pozn. Antikrist)
———- Původní zpráva ———-
Od: slon@hell.com
Komu:Datum: 15. 1. 2017
Předmět: Brutální nadvláda začíná

„AVE SATANAS 666!!!

http://www.mobilmania.cz/clanky/v-zari-prijde-superiphone-zacne-se-nabijet-jen-vejdete-do-mistnosti-spekulace/sc-3-a-1336920/default.aspx

Každý dnes používá mobil a potřebuje ho dobíjet. Finišujeme vývoj super nabíječky s dosahem pět metrů. Ta kromě elektrického proudu pro mobilní telefon navíc vysílá echolokační algoritmy a příkazy. Jejich prostřednictvím se nanevědomé úrovni stává jakýkoli člověk, i kdyby byl silně věřící křesťan loutkou a zombie Satana.
Mozková echolokace funguje naprosto dokonale a vytváří z lidí stroje. Programovací set pro hypotalamus https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus má připraveny následující aktivační klíče:
1. Vyvolání nebo utlumení hladu podle potřeby programátora
2. Vyvolání nebo utlumení žízně podle potřeby programátora
3. Vyvolání sexuální touhy podle potřeby programátora
4. Rozčilovací program pro vyvolání okamžité hádky nebo sporu
5. Tepelný program snižující nebo zvyšující teplotu člověka podle potřeby – smrt horečkou nebo podchlazením
6. Infarktový program rozbušení nemocného srdce a jeho puknutí
Stimulováním receptorů dané modality nebo elektrickou stimulací specifických senzorických jader talamu s frekvencí 8–15 Hz dojde k vyvolání tzv. augmentační reakce (augmenting response – narůstající odpověď) v odpovídajících projekčních oblastech mozkové kůry.
Naopak elektrická stimulace talamických jader s difuzní projekcí vyvolá odpověď v celé mozkové kůře, která se liší od frekvence stimulace. Jedná se buď o desynchronizační odpověď (při frekvenci 100–300 Hz), nebo tzv. náborovou reakci (recruiting response, při frekvenci 6–10 Hz).
Dokážeme frekvenčně ovládat také přímo thalamus, například vypínat sluch, zrak a podobně, to se nám velmi hodí.
 V thalamu dochází k přepojování aferentací, které dále směřují do mozkové kůry – senzitivní, zrakové, sluchové a chuťové. Při poruchách thalamu dojde ke snížení prahu pro bolest, taková bolest se pak označuje jako thalamická a není dobře lékově zvládnutelná.
Činnost thalamu je podřízena mozkové kůře. Kortikothalamické a thalamokortikální spoje ovlivňují bdělý stav člověka.
Stimuly, které do thalamu míří z hypothalamu a zpětně i z limbické kůry, způsobí, že se thalamus podílí na některých vegetativních funkcích jako je zblednutí nebo zčervenání v obličeji, změny ve frekvenci tepu, dále na změnách nálady – veselosti, smutku, zlosti nebo rozmrzelosti. Tyto děje jsou v dospělosti tlumeny mozkovou kůrou, ale v plném rozsahu se projevují v dětském věku, kdy útlum není vyvinut nebo u lidí s poruchou funkce mozkové kůry.
Thalamus se podílí také na ovlivnění stoje a chůze, prostřednictvím převodu vzruchů z mozečku do mozkové kůry. Při jeho poruše může vzniknout mírná mozečková ataxie.
V programu subthalamus způsobujeme svalové křeče a dušení.
Pro lehčí případy nesouhlaasu s vládou Braca máme program Mozeček:
1. pohybová slabost (astenie) – v jejím důsledku jsou pohyby velmi pomalé
2. pohybová nekoordinovanost – u složitějších pohybů (adiadochokineze)
3. pohyby jsou špatně směrovány (dysmetrie)
4. pohyb se rozpadá – na několik fází (dekompozice)
5. intenční třes – tj. třes při cíleném pohybu, zřetelný zvláště na začátku volního pohybu
6. klikatá chůze – postižený stále uhýbá na poškozenou stranu
7. nezřetelná řeč – pomalá
8. nystagmus – kmitavé pohyby očních bulbů
Nemusím vám říct, jak důležité je pro nás zavést bezdrátové nabíječky… Přísně tajné!
Slon (pozn. Petr Chobot)
bratr KK“

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Důležité video o templech pod Prahu již od středověku
Datum: 2017-01-15
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>
HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ, JAK VÍME! HALELUJAH! BUDIŽ SLÁVA A CHVÁLA HOSPODINU VĚČNĚ!
Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová
Reklamy