Faktické důvody pronásledování komunity Dvanácti kmenů satanistickými úřady: Jejich připravenost na poslední časy, v jejich soběstačnosti a ČISTÁ BOŽÍ SETBA!! Panna Maria odhaluje skutečné důvody…


Zjevení Panny Marie, v neděli, 8.1.2017, kolem poledne:

 

„Mé milované děti,

 
zachraňte Dvanáct kmenů. Můj milovaný Syn jim určil převeliký Boží úkol. Jejich usedlost Uchované semínko pojmenoval Můj milovaný Ježíš na znamení toho úkolu. Slyšte, kdo můžete. V časech, kdy veškeré sémě na Zemi ponese v sobě znamení Antikrista, Ježíš jim přikázal uchovat čisté Boží sémě pro tyto časy, aby spravedlivý lid zasíc Boží úrodu sklízel.
 
Převeliké útoky na Dvanáct kmenů vedeny těmi od velikého Pána nad žlutými lány v České zemi, již zaprodal Satanovu chrámu pod názvem Monsanto. Veškeré sémě v Čechách znečištěno, přece Uchované semínko čistou úrodu má. Nechte se jimi vést v setbě a hospodaření. Není už čistějšího místa.
 
A k tomu vám žehnám. +++
 
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MATIČKO!
MODLEME SE ZA KOMUNITU DVANÁCT KMENŮ A POMÁHEJME JIM!
Petro,
zcela jsem to pochopil! Jak o sobě píší http://www.permakulturacs.cz/project/11/farma-uchovane-seminko
„Pracujeme společně a dělíme se o plody své práce. Chováme dojné ovce a kozy, věnujeme se přirozené komunikaci s koněm (Natural Horsemanship). Obhospodařujeme 5 ha vysokokmenných sadů, 10 ha pastvin a luk, 5 ha orné půdy, 2 rybníky, lužní lesíky… Udržujeme rozsáhlý genofond odrůd ovoce. V experimentální vinici (490 m. n. m.!) koncem léta uzrává přes 30 odrůd stolní a moštové révy. Pracujeme na selekci a rozmnožovaní pravokořenného ovce pro tvrdé podmínky zejména broskví, meruněk, ořešáků, mandlí a jedlých kaštanů. Výhledově plánujeme ovocnou školku. Pěstujeme zeleninu a uchováváme mnoho vlastních semen. Zajímá nás pěstování odolných odrůd kukuřice, kterou zpracováváme tradiční recepturou. Pleteme košíky, pečeme kváskový chléb, děláme sýry, moštujeme a jezdíme prodávat své produkty na trh.
Práce je velkou součastí našeho života. Ale to hlavní pro nás je učit se žít jako skuteční přátelé, bratři a sestry. Každý den ráno a večer se všichni setkáváme abychom slovem, tancem a zpěvem oslavovali svého Stvořitele. Své hosty zveme, aby sdíleli život naší velké rodiny při práci, jídle i oslavách. Trvale udržitelný život totiž začíná přátelstvím.
Návštěvy, i dlouhodobé, jsou velmi vítány!“
Jak se o nich píše z osobní zkušenosti http://pokojnybojovnik.cz/komunity.php
Rok 2013
Od roku 2012 jezdím na farmy jako wwoofer. V červenci 2013 jsem poprvé zavítal na farmu Uchované semínko, která sídlí v Mšeckých Žehrovicích u Kladna. Farma patří komunitě 12 kmenů, která působí po celém světě. Komunita 12 kmenů má počátky v USA v 70 letech minulého století. Vychází z Bible, kde je jednoduchý návod jak žít. Do návštěvy farmy 12 kmenů jsem nevěřil v Boha a nikdy jsem nebyl pokřtěn. Vyrůstal jsem v ateistické rodině. Když jsem se bavil s rodiči o Bibli a o křesťanství tak rodičům nejvíce vadilo, že křesťanské církve, které působí nejen v ČR jednoduše řečeno káží vodu, ale pijí víno. Obrovské kostely, honosná výzdoba, obrazy svatých, vybírání peněz na opravu kostelů atd. V létě 2013 jsem začal číst Bibli po návštěvě komunity 12 kmenů. Možná se ptáte proč? V komunitě 12 kmenů jsem neviděl žádný přepych, neviděl jsem tam žádný kříž, žádnou modlu, žádný obraz svatého, ale viděl jsem tam spokojené obyvatele, kteří žijí jeden pro druhého. Navštívil jsem mnoho různých farem, ale všude jinde to ve vzájemných vztazích více či méně skřípalo či lidé žili v „ponorce“. V komunitě 12 kmenů jsem potkal mnoho různých lidí různých životních příběhů i národností. V komunitě mají ráno a večer čas setkání, kde spolu zpívají, tancují, čtou z Bible, vyznávají své hříchy a sdílejí myšlenky. Jeden druhému se omlouvají, pokud se nezachovají dobře. Hodně jsem o tom přemýšlel a hodně jsem cítil pozitivní energie v jejich přítomnosti. Vše co dělají lze i vědecky popsat. Pokud se člověk upřímně vyzná ze svých hříchů, dostane ze sebe emoci, kterou pravděpodobně zažil někdy v dětství a stále opakoval tento program. Moderní metody to nazývají: Radikální odpouštění, Terapie srdcem, Rodinné konstelace atd. Metoda RUŠ, pracuje s emocemi také. Metoda RUŠ říká, že pokud má člověk problém s někým jiným tak to není problém v někom jiném, ale je v nás samých. Mnohdy nás něco rozhodí a my obviňujeme dotyčného, že je takový či makový, ale stačí se zeptat: „Kdy se mně to či ono stalo poprvé?“ Zjistíme, že se tak dělo třeba v rodině nebo ve školce. My si pak neseme tento program a stále přehráváme dokola, dokud tuto emoci nezpracujeme a nepustíme. V Německu v komunitě 12 kmenů odebrala policie a sociálka 40 dětí za to, že své děti vychovávají. V Bibli se píše v Přísloví 13/24: „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas“. Západní civilizace uznává Bibli jako knihu knih, ale dnes jsou u moci a rozhodují lidé, kteří hrubě porušují základní přikázání z Bible. Pak se společnost diví, že jsou mladí nevychovaní, kouří, holdují alkoholu a drogám. Je to tím, že rodiče své děti nevychovávají a děti si pak samy hledají cestu, jak se projevit světu a dát o sobě vědět. Emoční blok se dítěti nestane, pokud jej rodič trestá tím, že mu dá proutkem na zadek o samotě a nebude to v afektu. To je ten zásadní rozdíl. Pokud dítě dostane výprask od rodiče v afektu a často ani neví za co, tak dítě svého rodiče nenávidí a vytvoří se emoční blok, který pak jako program přehrává dále v budoucnosti. Jak je zřejmé z videa, který natočil německý novinář tak je jasně vidět, že dítě dostalo výchovně proutkem na zadek. Nebylo to v afektu a dítě moc dobře vědělo za co to je. Mně osobně to přijde nejlepší cesta jak vychovávat děti. V komunitě 12 kmenů nenajdete žádný alkohol, cigarety, drogy. Partnerské vztahy jsou velmi pevné, lidé mají také pevné zdraví a respektují způsob života všech kolem sebe. Nemoci jako rakovina a cukrovka, které kosí „vyspělou“ západní civilizaci tam nenajdete. Je smutné, když člověk, který bere hromadu prášků na to či ono rozhoduje o osudu šťastných a zdravých lidí. Policie i sociálka se v Německu divila, když odebírala děti, že jsou děti tak klidné, nekřičí a nebrání se. Vysvětlení je jednoduché. Děti nikdy nic podobného nezažili a tak nechápali co se děje. Stejné to bylo, když Kolumbus připlul do Ameriky tak do té doby domorodci nezažili faleš a zradu, nechápali co se děje. Neměli tam tento negativní program ve svém podvědomí. Nikdo nedokáže vychovávat děti lépe než vlastní rodiče. Děti potřebují především lásku a obdiv od svých rodičů, aby ji pak mohli opět předávat dále. Já osobně dávám komunitu 12 kmenů za vzor trvale udržitelného života a výchovy dětí. Děti vyrůstají se svými rodiči a rodiče na ně mají mnohem více času než rodiče, kteří denně chodí do fabriky a vyrábějí výrobky na max. dva roky či potraviny, které pomalu člověka zabíjejí díky přítomnosti různých éček a všelijakých přísad. Takže já to vidím asi takto. Děti, které jsou vychovávány v komunitě 12 kmenů, jsou celkově ve všech ohledech šťastnější, chytřejší a zdravější než děti, které vyrůstají ve školkách, školách, u televize. Televize je „výborný “ nástroj na vymývání mozků. V současné době duben 2014 jsem ještě v čtení Bible u Starého zákona, ale už nyní je zřejmé, že všechny důležité zákony pro život byly napsány. Mojžíšovy zákony jasně a stručně říkají, co a jak máme dělat a pokud to neuděláme…tak tam máme mnoho příběhů, jak to skončí. Čím déle se zajímám o principy života, tím více zjišťuji, že v základu je vše tak jednoduché, ale my lidé si to dokážeme tak zbytečně zkomplikovat.
Rok 2014
Tento rok jsem komunitu několikrát navštívil. Návštěva komunity je pro mě tak silná, že potřebuji pak čas, abych si vše urovnal. Snažím se jim pomoci jak nejlépe dovedu.
Rok 2015
V roce 2015 jsem přijel do komunity až na konci května. Zjistil jsem, že pokud chci od někoho radu tak je nejlépe se zeptat lidí, kteří pravdu žijí a nejen o ní povídají, učí či dělají různé semináře. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval a zúčastnil jsem se jejich svátku Shavuot. Svátek Shavuot z mého pohledu je o tom jak každý povídá o tom, čím přispěl k rozvoji komunity a čím se zasloužil. Věřte, že každý člen z komunity má být na co hrdý.
Začátek letošních prázdnin jsem strávil v komunitě. Byl jsem tady přes dva týdny a účastnil se každodenního života. Co ke mně nejvíce mluvilo, a co byl můj nejsilnější zážitek tak to bylo to, jak každý každému pomáhá, aniž by cokoliv čekal zpět. Necítil jsem tam žádnou vypočítavost, ale jen čistou lásku k bližnímu svému. Poznal jsem v životě už všelicos, ale teprve tady v komunitě cítím, že to jak žijí je správné. Nevymýšlejí žádné zákony, normy, příkazy, ale všechny odpovědi hledají v Bibli a za tu dobu co tam jezdím, jsem se nesetkal s žádnou ostřejší hádkou. Pomáhal jsem většinou na farmě např. dojit krávu nebo se zahradničením. Jednou jsem byl i na trhu v Praze na Kubáni kam každý čtvrtek jezdí prodávat své výrobky organického zemědělství. Už vidím ten rozdíl mezi životem v komunitě a „matrixem“. Život v komunitě dle mého názoru je skutečný, ale život v matrixu je iluze. Co si představuji pod pojmem skutečný život? V komunitě není sobectví, ale láska k bližnímu svému. Je to dáno tím, že sdílejí vše společné a peníze pro ně nejsou na prvním místě. Pro komunitu je nejdůležitější, aby vzájemné mezilidské vztahy byli vždy na prvním místě a jeden s druhým neměl  „těžký čas“. Čas od času se to děje a já to vidím tak, že to jsou ještě nějaké zbytkové negativní programy z matrixu. Každý máme čas od času „těžký čas“. V matrixu lidé chodí k psychologovi, na různé terapie, podléhají alkoholu, tabáku nebo drogám či jiným neřestem. V komunitě každý s každým komunikuje a tak lidé těžký čas zvládají bez negativních následků, které jsou v matrixu (nap. zničené plíce od kouření nebo tvrdá játra z alkoholu). Vypozoroval jsem, že všechny negativní vlastnosti, které člověk má plynou z nedostatku lásky a porozumění v dětství především od biologických rodičů. Žádný člověk nedokáže dát dětem, to co mohou dát vlastní rodiče. V komunitě jsou děti klidné, protože hodně času tráví se svými rodiči a rodiče je vychovávají podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nejlepší pomůckou jim je Bible.
Začátkem srpna mě člen komunity pozval do Německa na farmu 12 kmenů do Klosterzimmern. Delší dobu jsem se chtěl podívat na místo, kde stát komunitě ukradl děti a nyní byla příležitost. Začátkem srpna přesně po 700 dnech stát vrátil 2 dospívající dcery svým rodičům. S otcem dětí jsem měl minulý rok čest pracovat na poli a byl to dobrý čas. Před dvěma měsíci otec dcer se smířil s tím, že mu stát dcery nevrátí. Za otcem dcer stály všechny komunity 12 kmenů po celém světě. Přemýšlel jsem co se stalo, že najednou německý soud dcery vrátil. Vzpomněl jsem si, že v absolutní pokoře a odevzdání se Hospodinu se dějí věci a činy, které jsou nad hranicí lidského chápání. Na této úrovni odevzdání se Hospodinu přestávají platit všechny pozemské zákony, lidé se uzdravují z nevyléčitelných nemocí a dějí se věci a činy, který lidská mysl nepochopí. Žádná pozemská bytost tuto sílu nepřekoná. Tak to je, tak to bylo a tak to bude, to jsou boží zákony a ty nikdo v celém vesmíru nezmění. Jen podotknu, že komunita 12 kmenů, má po celém světě více než 40 letou historii a čas od času ve světě stát děti kontroloval, zda jsou dobře vychovávané, nejsou týrané a nejsou sexuálně obtěžované. Za celou dobu dle informací, které mám tak nikdy nic komunitě nedokázaly. Já sám, který tam jezdím, více než dva roky pomáhat na farmě dávám výchovu dětí v komunitě za vzor trvale udržitelného života a nikde jsem neviděl klidnější a šťastnější děti než v komunitě 12 kmenů. V Klosterzimmern jsem potkal mnoho lidí a měl jsem příležitost s nimi mluvit a podívat se po farmě. Jedna žena, které stát ukradl syna, seděla u stolu, když jsme v pátek večeřeli spolu s ostatními. Tato žena za to, že dala svému synovi pár přes zadek, dostala od soudu podmínku 2 roky. Já jsem nechápal, že je toto vůbec možné. Komunita vychovává děti podle Bible, která má více než dva tisíce let tradici a historii. Smutné je, že je soudí lidé podle zákonů, které platí několik let. Tyto hokus pokusy s výchovou dětí se lidstvu těžce vymstí v generaci, která vyrůstá bez hranic a mantinelů. Dnešní děti v matrixu už přestávají rozlišovat co je dobré a co špatné, neznají žádné hranice. Právě tyto hranice nejlépe nastaví biologičtí rodiče a ne nějací pěstouni, kterým Bůh nedovolil mít vlastní děti.
Mají krásné stránky. Sice vycházejí z New Age, necítím v nich ovšem žádného Satana http://twelvetribes.org
Takto krásně veřejně tančí děti z komunity https://www.youtube.com/watch?v=7kEQZwy8dIQ&list=LLWawtgcR18B7d0OPtZSFPpg
Krásně zpívají https://www.youtube.com/watch?v=-soNRIK-rws
Komunita prochází strašlivým mučením již mnoho let http://monarchista.cz/nazory/politicke-komentare/595-nemecke-obeti-rezimu-upozornuji-cesko
Kvůli podezření z týrání svěřené osoby byla komunita věřících v Klosterzimmern a Wörnitz dne 5. září 2013 přepadena zhruba sto policisty a pracovníky Jugendamt (úřad péče o mládež). Nebylo předloženo žádné povolení k domovní prohlídce ani žádné rozhodnutí, pouze všeobecné psaní adresované „Všem rodičům nezletilých dětí komunity věřících v Klosterzimmern“. Soudní rozhodnutí byla dodána teprve až po 3-14 dnech.
Pozemek byl plošně obklíčen a nebyl povolen vstup právníkovi, starostovi či přátelům a známým lidí v komunitě. Všem obyvatelům komunity bylo vyhrožováno vazbou či peněžní pokutou, pokud nebudou spolupracovat.
Sedmnácti rodinám ve dvou bydlištích (v Klosterzimmern, Donau-Ries a Wörnitz, Ansbach) byla stejně znějícím rozhodnutím odňata rodičovská péče u dětí od 0 do 17 let, pouze na základě jejich příslušnosti ke komunitě věřících 12 kmenů, včetně argentinské a španělské rodiny, které byly na návštěvě, ale přihlásily se k přechodnému pobytu.
Poté, co děti byly odtransportovány, všichni dospělí byly přinuceni nechat se kvůli identifikaci vyfotografovat se zvednutými čísly navzdory tomu, že nabídli přinést své doklady. Přítomní policisté průkazy totožnosti vidět nechtěli.
Všechny děti byly odvezeny bez toho, aby se ověřila jejich totožnost včetně dětí hostů, kteří byli toho dne na návštěvě. Teprve na krajském úřadě (Landratsamt) byly děti roztříděny na ty, pro které byla rozhodnutí připravená, a na ty ostatní, které byly po mnohých hodinách úplně traumatizované přivezeny nazpátek. Čtyři děti, které nebyly přihlášeny, byly nejdříve nuceně přihlášeny k pobytu a pak byla dodatečným rozhodnutím odejmuta rodičovská péče také.
Na krajském úřadě byly úplně vystrašené děti bez svolení rodičů nuceně podrobeny lékařské prohlídce. Musely se svléknout do naha až na spodní prádlo a ukázat nahé pozadí. Nebyly nalezeny žádné stopy týrání.
Existovala též rozhodnutí pro děti, které nebyly přítomny – jedno české dítě, jedno americké dítě a dva američtí mladiství.
Většina rodin (12) neměla nikdy předtím s Jugendamt osobní kontakt.
Všechny děti byly proti své vůli zavřeny do dětských domovů nebo do pěstounských rodin, místně dalece vzdálených od svých rodičů (2 až 3 hodiny autem).
Po třech měsících, kdy první mladiství uprchli z dětských domovů, vnikl Jugendamt s pomocí policie na základě prvního rozhodnutí násilně do domů v komunitě. Pracovníci Jugendamt a policie neměli žádný respekt a celý zásah, jak později vyšlo najevo, byl protiprávní. Dvě švýcarská děvčata, která uprchla ke své babičce do Švýcarska, byla policejní mocí převezena k hranici a zde byla oddělena od svých rodičů a vydána německému Jugendamt.
Pod záminkou ochrany osobních údajů bylo rodičům zamítnuto nahlédnutí do spisů vedených Jugendamt.
Místo toho, aby byl urychleně připravován návrat dětí do rodin, jsou děti skrz Jugendamt a soudy přímo ovlivňovány a skrz protahování řízení jsou odcizovány rodičům. Zdá se, že zmíněné instituce počítají s tím, že odpor rodičů bude ochabovat tím, jak budou přetěžováni. Od rodičů je požadováno velké množství peněz na úhradu ubytování dětí v cizím prostředí (v ústavech a pěstounských rodinách).
Rodičům je znemožněno uplatnit práva, která jim i po odebrání rodičovské péče přísluší (např. kontakt se školou a spolurozhodování, souhlas s lékařskými zákroky, náboženská výchova).
Během pobytu v cizím prostředí byly děti vystaveny fyzickému a psychickému týrání (především ti mladiství, kteří byli umístěni do domovů pro těžce vychovatelné). Tyto děti jsou také jediné (na rozdíl od ostatních dětí v domovech a pěstounských rodinách), které nesmějí jít na prázdniny domů.
Jakýkoli kontakt (ať telefonický nebo poštovní) je přísně střežen (dopisy jsou čteny). Podle nařízení Jugendamtu rodiče nesmí si se svými dětmi psát ani hovořit o náboženských tématech. Kontakt rodičů a dětí je velice omezený (pro některé děti pouze jedna hodina za tři týdny). Kontakt s prarodiči nebo s jakýmikoli příbuznými, i kdyby jenom telefonicky, není povolen. Jedinou výjimku tvoří příbuzní, kteří jsou proti komunitě.
Místo toho, aby se úřady opřely o fakta, kladou důraz na rozhodnutí podle subjektivních mínění a všeobecných předsudků. Opírají se o paušální zprávy těch, kdo komunitu opustili a všechno, co říkají rodiče, příslušníci komunity, přátelé, nebo známí odebraných dětí, se považuje za nevěrohodné. Všechny polehčující informace nebo výpovědi svědků a dětí ve prospěch rodin nejsou brány v úvahu, zatímco sebemenší přitěžující informace nebo výpovědi jsou okamžitě zařazeny do všech spisů.
Starosta blízkého města Nördlingen zakázal rodičům z komunity účast na týdenních trzích, vánočním trhu a účast na městské oslavě. Dále byli tito rodiče vyloučeni z účasti na některých jiných akcích v okolí, jako je např. lokální výstava. Někteří lékaři odmítli členům komunity lékařskou péči a některé firmy jim přestaly dodávat.
Také provoz soukromé školy v komunitě byl zakázán na základě obvinění z týrání (která nebyla prokázána). I když soudní řízení nejsou uzavřená, s členy komunity se jedná, jakoby už byli odsouzení.
Při tomto státním zásahu došlo k masivnímu porušení lidských práv, především článků 3, 5, 6, 8 a 13 Evropské deklarace lidských práv.
Jaká byla hlavní příčina těchto brutálních zásahů, které nemohu nazvat jinak než fašistické? Jedná se o křesťanskou komunitu, která měla vlastní soukromou školu, protože křesťanští rodiče odmítli dát své děti do státní školy, kde je zaváděna zvrácená sexuální výchova v duchu genderismu, kde se děti už od školek(!) učí rozvíjet vlastní sexualitu osaháváním v „mazlících koutcích“. Od první třídy jsou nabádáni k masturbaci, od 9 let jsou poučováni o antikoncepci, orgasmu, sexuálně přenosných chorobách atd. Tato soukromá škola byla komunitě  zakázána na základě falešného obvinění z týrání dětí, které se nikdy neprokázalo. Juvenilní justice ví, kde je zásah nejcitelnější.
Fórum angažovaných křesťanů, spoluorganizátor demonstrace spolu s organizací Help Roma, na základě těchto informací odesílá vládě Spolkové republiky Německo výzvu, ke které se mohou připojit církve i občanská sdružení z České republiky:
Vládě Spolkové republiky Německo
My, křesťané České republiky, žádáme vládu Německa, aby neprodleně zjednala nápravu skandálního porušení základních lidských práv příslušníků křesťanské komunity Dvanáct kmenů. Rodičům tohoto křesťanského společenství byly dne 5. září 2013 ve dvou komunitách na území Německa (Klosterzimmern, Wörnitz) násilně odebrány děti (od novorozenců do 17 let).
Tohoto zločinu se dopustil úřad pro mladistvé za asistence německé police, přestože se nenašly žádné důkazy, že by rodiče své děti týrali. Dokonce ani později, navzdory přísnému přezkoušení, nebyly nikdy žádné známky týrání dětí objevené. Namísto toho jsou k dispozici mnohá psychologická a lékařská osvědčení, která dokazují, že se dětem vždy dařilo dobře. Ale děti, navzdory tomu, nadále zůstávají v ústavní a pěstounské péči. Násilným odloučením od svých rodin utrpěly děti těžká traumata.
Byla narušena základní lidská práva, a to jak dětí, tak rodičů:
– Právo rodičů na výchovu dětí podle svého přesvědčení.
– Právo dětí na výchovu ve své přirozené rodině.
– Svoboda vyznání dětí – násilným odloučením od rodiny žijící dle svého křesťanského přesvědčení.
– Svoboda vyznání rodičů – jsou pronásledováni za své náboženské přesvědčení. Nijak své děti nepoškodili, naopak jim zaručovali vzorovou výchovu. Násilí spáchané na rodičích i dětech je plně porovnatelné s mučením.
Žádáme německou vládu, aby všechny děti komunity Dvanácti kmenů byly okamžitě navráceny k svým rodičům. Rovněž aby jim bylo umožněno jejich vzdělávání podle vlastního uvážení. Pokud Německo není schopno zaručit domácí vzdělávání podle rozhodnutí rodičů, žádáme, aby rodinám byla umožněna emigrace – samozřejmě i se svými dětmi, což je rovněž základním lidským právem.
Fórum angažovaných křesťanů
s podporou:
Help Roma, o. s.
Slovanská kulturní tradice o. s.
Centru Víry Plzeň
Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev v ČR
MONOS, monarchistické o. s.
———————-
Tento příspěvek umísťuji na web v den, kdy vzpomínáme Kristova vzkříšení s nadějí, že brzy bude vzkříšena i naše občanská společnost. Dojde k tomu však pouze tehdy, když se i dosud spící spoluobčané probudí a přiloží své modlitby a své úsilí. Neboť Bůh odmítá pomoci tam, kde neexistuje svobodná vůle přidat se a pomáhat.
Autor: Bohumil Šourek
Dvanáct kmenů se pevně připravuje na vládu Antikrista https://www.youtube.com/watch?v=QvqiZiGHcoQ
Není náhoda, jak masivní kampaň proti nim byla zahájena http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/441526/sekta-dvanact-kmenu-se-prestehovala-do-ceska-z-nemecka-utekli-kvuli-obvinenim-z-tyrani-deti.html
Nazývají je sektou, necítím to, spíše jsem přesvědčen, že jsou nedílnou a skutečnou součástí Církve Zbytku, dokonce žijí více podle Božích přikázání než současní katolíci.
Křesťanská sekta zvaná Dvanáct kmenů hlásá návrat ke konzervativnímu stylu života. Její členové si dobrovolně volí podmínky připomínající minulost. Na svých farmách si vousatí muži a ženy v prostých šatech pěstují vlastní plodiny a chovají hospodářská zvířata, věnují se tradičním řemeslům. Své děti odmítají členové Dvanácti kmenů posílat do běžných škol, kde se učí evoluční teorie nebo sexuální výchova. Sekta vznikla ve Spojených státech v 70. letech, ale v 90. letech se její příslušníci usadili i na jihu Německa.
Někteří religionisté společenství neoznačují za náboženskou sektu jako spíš za hnutí s alternativním životním stylem. Společenství na sebe nicméně strhlo nežádoucí pozornost v roce 2013, kdy policie na jednom německém statku Dvanácti kmenů udělala zátah a vzala jeho obyvatelům všechny děti s odůvodněním, že je týrali – bili je rákoskou a podobně. Soud později rozhodl, že zhruba čtyřicet dětí zůstane v pěstounské péči mimo komunitu sekty.
Soudce se při svém rozhodování opíral také o videozáznamy reportéra, který do sekty pronikl a trestání dětí natočil. Sekta bití dětí odůvodňovala citacemi z Nového zákona – když Pán své syny miluje, bije je prutem. Jeden chlapec dostal během výuky ve škole například třicet ran za to, že koktal nebo špatně předčítal. Jedna z učitelek Kmenů byla loni v létě kvůli bití žáků v jejich speciální škole odsouzena dokonce ke dvěma letům ve vězení.
Zabavení dětí vyvolalo v komunitě členů sekty rozruch a část z nich se po zásahu přesunula z Bavorska do sousedního Česka na statek ve vsi Mšecké Žehrovice ve středních Čechách. Na začátku letošního roku odešli z Německa do Česka poslední členové Dvanácti kmenů, napsal deník Süddeutsche Zeitung. Zbylí členové pak vyklidili někdejší domov v bývalém cisterciáckém klášteře v kraji Donau-Ries, kde jich v jednu dobu žilo celkem 140. Obyvatelé bavorského kraje, ze kterého členové sekty odešli, mají podle listu obavy, že české úřady budou k členům sekty a jejich výchovným metodám „ohleduplnější“.  Deník k tomu dodává, že v Česku je možné za určitých podmínek děti vzdělávat doma a rodičům není zcela zakázané je fyzicky trestat.
HOSPODIN OCHRAŇUJ VŠECHNY ČLENY KOMUNITY DVANÁCTI KMENŮ
MODLEME SE ZA NĚ A SPOLUPRACUJME S NIMI
Pán Ježíš vás žehnej
Petra Bostlová
Reklamy