Modleme se za komunitu Dvanácti kmenů, prosím!


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: dipa@hell.com
Komu:
Datum: 5. 1. 2017
Předmět: Operace Holocaust

„AVE SATANAS 666!!!

Zahajuji pokračování německé operace Holocaust na likvidaci utečených satanistů a celého hnutí Dvanáct kmenů. Usídlili se v Čechách a našim úkolem je odebrat jim a obětovat děti a všelijak je pronásledovat http://zpravy.idnes.cz/dvanact-kmenu-nemecko-cesko-dfx-/domaci.aspx?c=A170105_133239_domaci_zt
Záměrně je pomlouváme za bití rákoskou, posedli jsme jejich učitelku a natočili zinscenované video. Opakuji, že se jedná o původní anarchisty, budhisty, rastafariány, marihuanisty a vyznavače LSD, kteří sešli ze Satanovy stezky a nalezli Evangelium a co více vychovávají v něm svoje děti.
Nabízeli jsme jim konverzi ke Katolické církvi. Oni však vědí, že církev ovládáme my a proto tvrdošíjně setrvávají v učení Ježíše Krista. Vymeteme tu jejich hanebnou komunitu v Mšeckých Žehrovicích v samotném srdci naší satanské krajiny.
Lucifer nás veď.
Dípa
bratr školský inspektor“
MODLEME SE ZA ČLENY 12 KMENŮ A JEJICH DĚTI, PROSÍM!
„Petro,

Dvanáct kmenů se ničím neprovinily. Utekli od satanismu. Státní školy učí o sexu a evoluci, Dvanáct kmenů je odmítá.
Čtyřicítku dětí odebraly německé úřady členům sekty kvůli podezření z týrání v září 2013 v obcích Klosterzimmern u Augsburgu a Wörnitz nedaleko Norimberku. Následovalo několik soudních procesů. Členové sekty si od nich ale dosud odnesli nanejvýš podmínky.
Sekta Dvanáct kmenů vznikla v 70. letech minulého století v USA a její členové žijí striktně podle bible v přísně hierarchizovaném společenství. V Německu se její příslušníci usadili na počátku devadesátých let.
Živí se pěstováním vlastních plodin a chovem hospodářských zvířat. Své děti odmítají posílat do veřejných škol kvůli tomu, že se tam vyučuje sexuální výchova a evoluční teorie. Vzdělávají je sami ve svých zařízeních.
Modlím se za ně. Jsou počátkem velikého pronásledování….“
SLÁVA A CHVÁLA BUDIŽ VZDÁVÁNA HOSPODINU VĚČNĚ! HALELUJAH!
Žehnám vás Křížem Kristovým
Petra Bostlová
Reklamy