Poselství Varování a laická mše svatá v Mariánském společenství: Žádný rozpor


Je to převeliká milost, kterou nám Panna Maria vyprosila. A sice: LAICKOU MŠI SVATOU!

Když nám Panna Maria ve zjevení v červenci 2016 o laické mši svaté poprvé řekla, že je máme uskutečňovat (viz příslušné zjevení Panny Marie), byli jsme trochu rozpačití, co s tím. Mše svatá, a laická? Nevěděli jsme, jak to uchopit. A tak jsme hned nedělali nic. Až když Panna Maria si za měsíc poté v dalším zjevení nám postěžovala, že je smutná, protože Její děti neplní své úkoly… – zamysleli jsme se, co tím Panna Maria mohla myslet. Honzíka, který již v červenci v tom samém zjevení dostal od Panny Marie pověření být zodpovědný za vedení laických mší svatých, napadlo ho okamžitě: Ale my „neděláme“ laické mše svaté! Přitakala jsem.

A tak jsme, jak víte, koncem srpna 2016 začali.

Věděli jsme od začátku, že my proměňovat nebudeme. Jak bychom také mohli! Sice Honzík je budoucí katolický kněz, ale do vysvěcení má ještě daleko. Věděli jsme od začátku: Mši svatou laickou povede a proměňovat bude: sám Velekněz, Pán Ježíš! Panna Maria, abychom snad nebyli na pochybách, ve zjevení začátkem září 2016 nám také právě toto zopakovala: Vy nevedete mši svatou laickou, tu vedene přímo Můj Syn, Ježíš! (Dokonce jednou, ještě před tímto zjevením Panny Marie, při jedné mši svaté laické, při které jsem byla na pochybách, zda je všechno v pořádku, měla jsem krátký mystický zážitek: při Proměňování viděla jsem duchovním zrakem, jak sám Pán Ježíš přichází a staví se na místo vysluhujícího kněze a proměňuje Tělo a Krev Páně! Poté zase odchází. Tolik jsem vnímala.)  Honzík nebo jiný muž, který čte mši svatou, opravdu „jen“ mši svatou čte. Ale nevysluhuje. Ani nevede.

 

Za několik měsíců nato jsme byli upozorněni apoštoly Varování, že ano, přece laická mše svatá je podle poselství Varování! Tyto laické mše svaté budou, až pronásledování ještě postoupí a bude nedostatek katolických kněží, kteří by v útulcích mše svaté vysloužili. K takovému úkonu však je třeba dovolení samotného Hospodina! Jaká milost, kterou nám Panna Maria vyprosila, že již nyní, ještě před Varováním, můžeme mít laické svaté mše! AVE MARIA!  (Je to převeliká posila…)

 

Poselství Varování, informující o mši svaté laické (je jich více, toto je jedno z nich):

615. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2012 v 22:00, část druhá.

ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI SE BUDOU MUSET ÚČASTNIT MŠÍ V ÚTULCÍCH NEBO V BEZPEČNÝCH KOSTELECH

„Má vroucně milovaná dcero,

musíte se shromáždit a vyhledat ty duše, které nic nevědí o Pravdě.

Podejte jim ruce. Vybízejte je, aby naslouchali Pravdě. Jejich životy a jejich duše mohou být ztraceny, pokud jim nepomůžete přijít ke Mně.

Křížové tažení modliteb – mise zbytku církve na zemi, bude právě tak náročná jako ve středověku. Nebude však vyžadovat fyzický konflikt, kdy armáda vede boj v normální válce.

Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, založených k oslabení moci Antikrista.

Tyto modlitby byly napsány v Nebi a slibují mimořádné milosti.

Mají jen jeden účel, a tím je záchrana duší všech – každého dítěte, každé víry, každého pohlaví, každého náboženství i ateistů. To je Mé největší přání.

Vy, Moji stoupenci, jste pod Mým vedením. Milosti, které na vás vylévám, již nesou plody. Brzy schopnosti, které vám dám prostřednictvím milostí modliteb modlitební kampaně, přivedou tisíce nových duší.

Můžete si myslet – jak může malá modlitební skupina dosáhnout takových obrácení? Odpověď je jednoduchá. Máte úspěch, protože jste ochraňováni Mým Otcem a vedeni přímo Mnou. Nemůžete ztroskotat. I když zakusíte mnohé omyly a spory, stejně jako vnitřní boje, které se dají při této práci očekávat, budu vždy na vaší straně.

Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na odpadnutí Mých ubohých posvěcených služebníků, který bude důsledkem přicházejícího rozkolu, jenž propukne v křesťanských církvích.

A tak zatímco armáda zbytku Mé církve bude vedena kněžími a jinými křesťanskými duchovními, mnozí se stanou laickými služebníky pro období, kdy bude nedostatek kněží.

Vy, Moji stoupenci, budete muset shromáždit a zásobit se hostiemi, neboť budou těžko dostupné. Vy, kdo jste římští katolíci, se budete muset účastnit mší v útulcích, nebo v bezpečných kostelech.

Bude zřízena mise, jako za německého nacismu na pronásledování židů, aby vykořenila takzvané zrádce nové světové církve, o které vám řeknou, že je určena pro všechna náboženství.

Budete obviněni ze znesvěcení mše a nové podoby jejího obřadu, kde Já nebudu přítomen v nejsvětější svátosti a proto bude ohavností v očích mého Otce.

Mé Tělo a Krev budou přítomny při mších, sloužených ve střediscích a útulcích, kde slíbíte věrnost transsubstanciaci, abyste učinili svátost Nejsvětější Oběti mše autentickou a uznanou Mým Otcem.

Budu vám stále dávat instrukce, zatímco vy budete pokračovat v organizování modlitebních skupin „Ježíš lidstvu“ po celém světě.

Mnohé z nich se již formují každým dnem. Děkuji těm, kteří jsou poslušní a řídí se Mými pokyny.

Buďte v pokoji. Musíte být více důvěřiví. Odložte strach, protože nepochází ode Mne. My se teď rozrůstáme a rozšiřujeme do každého koutu země. Brzy budou všichni následovat, a  až se to stane, modlitby prostřednictvím obrácení změní svět.

Miluji vás všechny. Jsem vám vděčný a pohnut, že jste Mi okamžitě odpověděli skrze tuto důležitou misi, tu největší, jaká byla kdy organizována, aby přivedla všechny hříšníky domů k Otci, do bezpečí od vlivu a pokušení šelmy.

Váš Ježíš“

 

Ti z vás, kteří se s námi účastníte laické mše svaté v přímém přenosu i s Proměňováním, a tedy i se svatým přijímáním, víte, že přijímáme skutečně proměněné Tělo a Krev Páně! To se nedá popřít. Ani vykomunikovat. To se zkrátka musí jedině zažít. Vlastní zkušeností.

Ti z vás, kdo se s námi spojujete po internetu a sledujete přímý přenos nebo záznam laické mše svaté, právem si stěžujete na nekvalitní zvuk přenosu a poté záznamu. Někomu funguje zvuk z facebooku dobře, ale nikoli na youtube, někomu z vás ani jedno z toho. (Na youtube kupř. víme, že na nás druhá strana, satanisti, nasadila rušičky.) To by se snad mohlo změnit či hodně zlepšit v posledních přenosech, pořídili jsme mikrofon, abyste mohli dobře slyšet opravdu všichni (sledujte, k vylepšení by mělo dojít postupně, modlete se spolu s námi, prosím, za to). Sledujte na:

https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

https://www.youtube.com/user/jendasevcu

 

 

  • Mezi šestou a osmou hodinou večerní, každý den, na těchto kanálech v přímém přenosu, vysíláme tuto laickou mši svatou. (Jen ve vyjímečných případech v jiný čas. Pak většinou později. Přenos můžete kdykoli zhlédnout také ze záznamu, na výše uvedených webových adresách.)

 

Je možné umožnit vám také svaté přijímání, to znamená plnohodnotnou laickou mši svatou, to pak telefonickým propojením, přes telekonferenci. Nestojí vás to nic, telefonický hovor platíme my. (Z důvodu bezpečnosti je zatím umožněno pouze pro katolíky nám známé. …aby nedošlo ke znesvěcení Těla a Krve Páně.)

 

Jste zváni, připojte se s námi

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Vaše Mariánské společenství

 

wp_20160830_23_25_57_pro

 

 

Reklamy