Staré odpustkové modlitby k Novému roku. Naše Mariánské společenství se je nově modlí, každý den a doporučuje!


„Ježíši, Maria, Josefe, osvěcujte nás, přispějte nám, zachraňte nás. Amen.“

(Touto modlitbou lze získat odpustky, 200 dnů jednou za den, Lev XIII)

 

 

srdcejezisovo

Odpustková modlitba k Božskému Srdci Páně za Rakousko (Českou/Slovenskou republiku)

(církevně schválena)

 

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, slituj se nad naší vlastí! Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vylej přebohaté požehnání Své na matku naší svatou církev, na svatého Otce (pozn. Benedikta), na našeho císaře (pozn. prezidenta), na biskupy a kněze! Zachovej spravedlivé, obrať hříšníky, osvěť nevěrce, žehnej našim příbuzným a přátelům, přispěj umírajícím, vysvoboď ubohé duše z očistcových muk a rozestři lásky plnou vládu Svou nad celou vlastí naší. Amen.“

(Odpustky 300 dní, jednou denně, pro věřící v celém Rakousku, Lev XIII, 16. května 1885)

 

modlitbarak