Slovo Panny Marie v Medjugorje, prosinec 2016


Megdjugorje, December 2016                                             Zjavujem vám Pravdu.

 

„Drahé deti,

podľa vôle Môjho Syna a Mojej materinskej lásky prichádzam ku vám, svojim deťom, ale zvlášť ku tým, ktoré ešte nepoznali lásku Môjho Syna.

Prichádzam ku vám, ktorí na Mňa myslíte, ktorí Ma vzývate. Dávam vám svoju materinskú lásku a prinášam požehnanie svojho Syna. Máte čisté a otvorené srdce? Vidíte dary, znaky Mojej prítomnosti a lásky?

Deti Moje, riaďte sa vo svojom pozemskom živote Mojím príkladom. Môj život bol utrpenie, mlčanie a nezmerateľná viera a dôvera v Nebeského Otca. Nič nie je náhodné, ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám Môj Syn udeľuje a ktoré vás vedú do večného života.

Môj Syn od vás žiada lásku a modlitbu v Ňom. Milovať a modliť sa s Ňom znamená – ako Matka vás budem učiť – modliť sa v tichu svojej duše a nie len recitovať ústami. Je to aj najmenšie krásne gesto, urobené v Mene Môjho Syna, je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijímanie bolesti aj obeť, urobená pre druhého.

Deti Moje, Môj Syn na vás pozerá. Modlite sa, aby ste aj vy videli Jeho Tvár a aby vám mohla byť zjavená. Deti Moje, ja vám zjavujem jedinú a pravú Pravdu. Modlite sa, aby ste ju pochopili a mohli šíriť lásku a nádej, aby ste mohli byť apoštolmi Mojej lásky. Zvláštnym spôsobom Moje materinské Srdce miluje pastierov. Modlite sa za ich požehnané ruky.

     Ďakujem vám!“

 

Reklamy