Panna Maria o Vánocích. Vánoční přání Mariánského společenství


prani

Večeřadlo 22. 12. 2016.        

Četba z Modré knihy – 01. 01. 1991: Zvěst nové éry.

„… Pro Mou Církev je již blízko chvíle prolití krve a její krvavé oběti…

– Jako Matka jsem po boku tohoto ubohého lidstva, chorého a drceného tíží svého tvrdošíjného odmítání Boha a Jeho Zákona lásky. Jak se vzdálilo Pánu!

Tak lásku nahradilo sobectví a nenávist; víru pýcha, nedůvěřivost; naději lakota a rozmařilost; čestnost nahradil podraz a klam; dobrotu špatnost a tvrdost srdcí.

Velké soužení, které vás čeká, je proto, aby vás připravilo na zrození nové éry, která přichází na svět. Prožijte tento nový rok v Mém Neposkvrněném Srdci: je to útočiště, které jsem připravila pro tyto doby plné soužení pro jednotlivce i celé národy. Pak nebudete mít strach.“

 

„Děti Moje!

Pojďte se Mnou do betlémské jeskyně! Stála jsem tam neschopná slova!

Tolik krásy – v jediném okamžiku – na jediném místě – víc než v celém vesmíru dohromady.

Jakoby všechno Světlo a krása Nebe sestoupilo do této nevzhledné jeskyně.

….. Držela jsem na svých rukou Dítě – Boha…..

Tolik jsem toužila, aby každé lidské dítě mohlo být se mnou ponořené do této chvíle radosti a krásy.

Tolik jsem toužila předat sílu a moc této chvíle každému lidskému tvoru…

 

Moje děti.

Opět je před vámi den, kdy budete slavit Ježíšovo narození. Vězte, že horečná touha Mého Srdce zrozená v betlémské jeskyni je stále táž. Ježíš, kterého jsem držela na svých rukou tehdy, je totožný s Eucharistií, kterou budete moci přijímat do svého očištěného srdce.

 

Děti, ponořte se spolu se Mnou do prožívání zázraku, který Bůh připravil těm, kdo jsou pokorného a čistého srdce a chtějí být s Ním – s Láskou.

 

Ponořte se spolu se Mnou do nejčistší touhy patřit plně Bohu. Všechna krása Nebe je připravena vstoupit do vašeho nitra, abyste mohly prožívat její doteky, její průnik, její působení…!

 

Děti, nemyslete v těchto adventních dnech tolik na své bolesti, na své starosti, na svá přání spojená s tímto světem. Myslete na to jediné, abyste opravdu připravily svá srdce pro krásu Nebe, která chce sestoupit.

 

Moje děti, které slyšíte a vnímáte Můj hlas, proste za ty, kteří vánoce neprožívají s Mým Synem. Proste za ty ubohé, kterým se nabízí zadarmo ten největší dar, ale oni ho odmítají a jsou spokojeni s tím málem, co jsou schopni koupit za peníze.

 

Já, Matka, budu s vámi a budu vám vyprošovat,

abyste radost betlémské jeskyně prožívaly opravdu – spolu se Mnou.

 

Panna Maria“

 

 

 

RADOST, LÁSKU, POKOJ VÁM VŠEM, hlubokou víru, bezmeznou důvěru v našeho Pána

Vám přeje

Vaše Mariánské společenství

 

wp_20161224_16_26_26_pro1

 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň!

 

Reklamy