Konec Jany Zezulové. Petr Macháček na scéně


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: vitezna@hell.com
Komu:
Datum: 17. 12. 2016
Předmět: Veliké Boží tresty

„AVE SATANAS 666!!!

V souvislosti s otevřením GTL (pozn. gigatemplu Litochovice) si … Hospodin vybral k Božím trestům mě! Za otevření GTL! Jsem pod strašlivým útokem, mé tělo hnisá, mokvá, rozpadá se, odpadají kusy masa, andělé troubí na rohy a Hospodinův šofar strašlivým způsobem trýzní mou duši. Mé nehty slézají zaživa,. Mé kosti se lámou na prach. Toužím po Pekle, toužím utéct před těmito ranami. Můj věčný Pane Satane, zachraň mě!
Sláva Satanu
Navždy Vítězná“ (pozn. Jana Zezulová)
———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 17. 12. 2016
Předmět: Sestra Navždy Vítězná zůstane v našich myslích

„MÍ SLUHOVÉ!

Dnes jsem odeslal mou věrnou služebnici Navždy Vítěznou (pozn. Janu Zezulovou) k trůnu mého Otce (pozn. Satana). Tam v Pekle bude vládnout trestům vůči hříšníkům, bude je mučit, týrat, trýznit a ubližovat jim. Bude činit to, k čemu ji můj Otec předurčil. Nebyla odvolána. Byla povolána mým Otcem, protože byla pronásledována samotným Hospodinem a jediné místo, kde se lze skrýt před Božími tresty je Peklo. Tam Hospodin nevládne, tam vládne můj Otec. Ale přijdou dni, kdy bude můj Otec vládnout i zde na Zemi a vy všichni se na to těšíte.
Vyvolil jsem nového KK. vyvolil jsem velikého muže činu, bratra Krysu (pozn. Petra Macháčka). Služebník, který dovede do Pekla svou vlastní přítelkyni si zaslouží vedení SOČR )pozn. satanistické organizace ČR) po naší veliké služebnice Navždy Vítězné. Bratr Krysa prohloubí skutečný rozměr slova Oběť.
Budete ho poslouchat na slovo! Tak jsem řekl.
SATANAEL“ (pozn. Antikrist)
———- Původní zpráva ———-
Od: krysa@hell.com
Komu:
Datum: 18. 12. 2016
Předmět: Slovo nového KK

„AVE SATANAS 666!!!

Jsem váš nový vládce. Již odmala poctivě sloužím našemu Pánu Satanovi. Přes 20 let. Již na faře jsem jako ministrant poctivě odnášel čarodějnicím posvěcené hostie a tyto po černém sabatu znesvěcené od menstruační krve přinášel zpět poctivě čistil, aby nebylo poznat a podávali jsme je věřícím.
Má práce je věčná. Lidé se mnou rádi umírají http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/435463/nejen-smrt-misi-sektar-machacek-vyuzil-i-obeseneho-martina-tvrdi-jeho-odpurci.html
Byla již krásně potetovaná ornamenty Satana http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/435352/misu-21-smetl-na-prejezdu-vlak-byla-pod-vlivem-sekty-tvrdi-jeji-znami.html
Vlak už jel v dálce, tak bylo potřeba přejít na druhou stranu kolejí, abychom nastoupili. Přecházeli jsme na přejezdu přes koleje, ale vlak nezastavil, protože se až pozdě ukázalo, že to nebyl osobní vlak, ale mezinárodní EC řítící se závratnou rychlostí, ve tmě to nešlo rozeznat. Já jsem stihl přeběhnout koleje, ale Míša byla asi metr za mnou a nestihla to, vlak ji přímo smetl a okamžitě na místě zemřela.
Dnes máme veliké výročí mého velikého předchůdce KK bratra Wenzela (pozn. Václava Havla) i Djuka se musel na můj pokyn sklonit https://www.novinky.cz/stalo-se/424009-lide-pri-vzpomince-na-prezidenta-havla-zapaluji-svicky-duka-odslouzil-zadusni-msi.html
Děkuji svému velikému učiteli Adventiovi (pozn. Karlu Janečkovi), oba milujeme ayahuascu.
Přicházím v den, kdy oficiálně náš Pán Satanael (pozn. Antikrist) začal přidávat své geny do všech nově narozených dětí z umělého oplodnění  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/dve-matky-jeden-otec-v-britanii-povolili-pocit-dite-s-geny-tri-lidi-7673
Miluju smrt! http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/435357/sokujici-slova-vudce-sekty-o-smrti-pritelkyne-neberu-to-jako-katastrofu.html
Pro pragmatiky z Blesku je snadné označit někoho za sektu, ale my jen hledali duchovní podstatu věcí. Můžete se podívat na video: http://ladirna.cz/platonska-telesa
Sláva Satanu!
Krysa (pozn. Petr Macháček)
bratr KK“
Žehnám Vás, pane Macháčku, ve Jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, amen
UTÍKEJTE K PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, DOKUD NENÍ I PRO VÁS POZDĚ! Proste Jej za odpuštění a spásu
POŽEHNÁN BUĎ HOSPODIN NAVĚKY
Petra Bostlová
Reklamy