NEZAPOMEŇME, DNES, 8.12., NA SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ, OD 12 DO 13 HODIN NA MODLITBY – JE HODINA MILOSTI!


Ve spojení s MODLITBOU ANDĚLA ve FATIMĚ: Dne 8. prosince 1947 při zjevení v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání:

„Přeji si, aby se každoročně 8. 12. od 12-13 hod. konala hodina modliteb za svět!
Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních a tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn, chce lidem dát přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.

Sdělte svatému Otci, že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila.

Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží milosti. Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milosti.

Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, které svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zemi. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina obětí a věrnosti a odvážného přičinění.

Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňuje tomu, aby na lidstvo dolehl soud Boží Spravedlnosti.

Hořím láskou a žádám modlitby na záchranu SVĚTA! Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém Srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka Pána lásky!

Bude to 8. prosince, kdy NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ rozdrtí Hadovi hlavu. „

 

Nezapomeňme dnes tak po modlitbě Anděl Páně ve 12 hodin se poté pomodlit určitě korunku k Božímu milosrdenství, nejsvětější růženec, doporučuji také litanie k Neposkvrněnému početí (a další modlitby).

 

Určitě zplna využijme této milosti a modleme se až do 13 hodin.

 

Mnoho vymodlených milostí podle Boží vůle vám přeje

 

Vaše Mariánské společenství