ZJEVENÍ PANNY MARIE (které vás překvapí…): FERDINAND ZVONIMIR HABSBURSKÝ, PŘÍŠTÍ NÁŠ ČESKÝ KRÁL! KTERÝ SJEDNOTÍ EVROPU A VYŽENE ANTIKRISTA!


Zjevení Panny Marie ve středu, 16.11.2016:

„Mé děti,

nastal čas, abyste vyhlásili + úmysl za znovuvytvoření monarchie Rakouska-Uherska, za intronizaci českého krále, katolického krále Ferdinanda Zvonimira Habsburského. A k tomu vám žehnám+++

Panna Maria“

+ modlitební

 

ANO, MODLEME SE! https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Zvonimir_Habsburg-Lothringen

 

MODLEME SE TAKÉ ZA JEHO OCHRANU, PROSÍM

zvonimirsotcem

b35ec9f1f9f9a02c5fb1ac034351e098

zvonimirf

zvonimir

 

Zjevení Panny Marie v neděli večer, 27.11.2016:

„Mé děti,

kážu vám, abyste zřídili útulek na místě bývalé poustevny v panství Opatov. Poustevnu nechal zřídit již kníže Vratislav v roce svého zvolení na český knížecí stolec Léta Páně 1061, aby se vyléčila jeho žena Adléta, kterou si ještě téhož roku vzal Pán k sobě. Vedl ho při tom Duch Svatý. Léta Páně 1068 nechal zřídit obec Opatov a udělil ji v léno místním na památku milované sobě ženy Adléty. Léta Páně 1085 po své korunovaci prvním českým králem sám navštívil poustevnu a pobyl v ní ještě než se vrátil do Prahy. Zle tísnili Opatovské panství zednáři, až zcela odtrhli osadu … s Bohu libou poustevnou od Opatovského panství. Vy však, abyste zdůraznili víru v Boží zásah, přesto zřiďte Opatovskou komunitu v … na místě bývalé poustevny do skály vytesané, kde dnes po odtěžení kamene stojí dům. 
Opatovský útulek nechť je vám základnou pro misijní činnost směřující do Horních i Dolních Rakous. Již se blíží čas, kdy v čele křesťanské Evropy stane katolický král Ferdinand Zvonimir, pravnuk Mého milovaného syna a posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Zasvěťte Opatovskou komunitu zvolení Mého milovaného syna Ferdinanda Zvonimira českým králem. 
Můj milovaný syn Ferdinand Zvonimir bude potřebovat pomoc zbožných křesťanů, aby se opět ujal zbožného Habsburského trůnu. Stane se štítem proti Antikristovi a poté, kdy očistí křesťanskou Evropu od satanismu, bude vyhnán i s věrnými do vyhnanství, odkud se vítězoslavně vrátí s Božím vojskem a předá svou vládu Ježíši Kristu. Buďte mu ve všem nápomocni. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
/Srov. https://ronconte.wordpress.com/2011/02/24/who-is-the-great-catholic-monarch/ , https://www.amazon.com/Catholic-Monarch-Angelic-Shepherd-ebook/dp/B006NXTW4I/ /
Stále dáváme dohromady celou finanční částku 370 000 korun na koupi tohoto domu, který Panna Maria určila, který, jak je zjevné ze zjevení Panny Marie, bude mít tuto důležitou funkci, respektive komunita Mariánského společenství, která v něm bude sídlit (viz zjevení Panny Marie výše). Uchýlí se, po vyhnání  do vyhnanství, král Ferdinand Zvonimir právě sem, do této naší komunity Mariánského společenství? Vzhledem k náznaku ve zjevení zasvěcení domu podle přání Panny Marie ve zjevení výše, je to možné.
Děkujeme vám všem, kteří přispějete na koupi tohoto významného domu.
Čísla účtu jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Bankovní spojení ze zahraničí:

IBAN:
CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT:
FIOBCZPPXXX
Panna Maria vás a vaše rodiny mocně žehnej
Vaše Mariánské společenství

wp_20160801_009

Reklamy