Zednosatanista Robejšek zakládá další politickou stranu Realisté, a zase megatempl Litochovice, Jaromír Jágr stále lapen satanistickou společnicí Kopřivovou, satanisti stále usilují svrhnout D.Trumpa, satanisti zapalují Izrael a další ….


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 25. 11. 2016
Předmět: Operace Jisrael

———- Původní zpráva ———-
Od: valpurga@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: ALARM!!! Andělé hasí Svatou zemi

„AVE SATANAS 666!!!

V pátek vešli rabíni do synagog a vymodlili pomoc andělů. Andělé celou sobotu hasili a tady máte výsledek http://www.lidovky.cz/izrael-si-oddychl-hasici-zastavili-rozsahle-pozary-fhg-/zpravy-svet.aspx?c=A161127_100954_ln_zahranici_ELE
Svolávám zástupy dobrovolníků do Izraele, aby podpořili naši kampaň http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/hasici-zastavili-pozary-v-izraeli-pomahali-i-palestinci_407351.html
Hasit pomáhalo Rusko. Naopak náš bratr Burack Obuma (pozn. Barak Obama) povolal veškeré rezervní síly Islámského státu aby překročily hranice Izraele a pokračovaly v operaci.
Lucifer nás veď a mocně znesvěcuj.
Valpurga (pozn. Jana Karásková)“
———- Původní zpráva ———-
Od: tuktuk@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: Světově největší gigatempl v pohybu

„AVE SATANAS 666!!!

Dokončili jsme přestavbu MTL (pozn. megatemplu Litochovice). MT Litochovice se pyšní novým názvem GTL (pozn. gigatempl). Součástí je fantastická estakáda dálničního tělesa, která sse za pomoci obrovských elektromotorů přes noc sklápí dovnitř a zavede jedoucí auta přímo do pekelného jícnu a ráno se celé těleso dálničního mostu opět beze svědků vrátí do původní nadzemní polohy http://usti.idnes.cz/d8-ceka-zkouska-kamiony-sesuv-cidla-rsd-dh9-/usti-zpravy.aspx?c=A161125_154924_usti-zpravy_hrk
Máme drobné problémy s podzemními vodami http://usti.idnes.cz/dalnice-d8-neni-odvodnena-prackovice-chteji-zalovat-stat-p2q-/usti-zpravy.aspx?c=A161013_2278965_usti-zpravy_vac2
Všechno utajit!
Ťuk Ťuk (poun. D.Ťok, ministr dopravy ČR)
bratr ministr“
———- Původní zpráva ———-
Od: robinson@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: Zakládáme novou politickou stranu Realisté

„AVE SATANAS 666!!!

Zakládáme novou politickou stranu Realisté. Hrozí, že bratři Bába a Tomio666 nepoberou hlasy občanů a proto zakládáme stranu, která jim pomůže rozhodnout se. Obsadíme 20 % voličů. http://zpravy.idnes.cz/glosa-petr-robejsek-realiste-dit-/domaci.aspx?c=A161125_2288228_domaci_jw
Jsme skvělí https://www.youtube.com/watch?v=aky9imss9gs
Program pro veřejnost je jasný http://www.realiste.cz
Politické strany, které vstoupily do třetího tisíciletí, narazily na potíže ztráty obsahu. Tradiční důvody k existenci politických stran pominuly společně se zavedením demokratických principů vlády a jistot sociálního státu. Díky rozpadu pevně ohraničených sociálních skupin se otupila ostří společenských konfliktů. Do dělníků se nestřílí, všichni mají zákonem zajištěnou dovolenou, minimální mzdu, zdravotní a důchodové pojištění. To je, samozřejmě, veliký úspěch, který stál společnost mnoho sil. Nezbývá než tradičním stranám, které pomohly Evropě dojít až sem, poděkovat. Jejich původních cílů bylo dosaženo a v té chvíli jako by ztratily důvod své existence. Smyslem jejich bytí se stala samotná účast na moci a obhajoba zájmů vlivných minorit a zájmových skupin. Nemají jedinečný program ani odbornost, nejsou schopny se rozvíjet ani nacházet léky na vznikající problémy. Veškerou svoji aktivitu soustředí na udržení moci pro moc samotnou, nikoli pro zlepšování kondice státu a národa.
Současné politické elity nedokážou pochopit stále rychlejší společenské, technologické a přírodní změny, které prožíváme a které budou hrát v našich životech stále zásadnější roli. Nejsou schopny reagovat na nové výzvy, které ohrožují ekonomickou stabilitu a bezpečnost země. Nejsou schopny zajistit spravedlnost včas a pro každého bez rozdílu. Nevštěpují občanům pocit osobní a společenské odpovědnosti a současně odmítají posilovat odpovědnost veřejné správy. Nepečují o národní bohatství, jako jsou například krajina, kulturní dědictví, a především lidé, kteří zde žijí. Současné politické elity totiž nevytvářejí prostředí a společenské klima pro zachování, obnovu a rozvoj národního bohatství. Tím devastují národní perspektivu.
Realisté mají cíl tyto hodnoty bránit pro blaho země a blaho národa. Hlavními hodnotami Realistů jsou: rodina, bezpečnost, spravedlnost, odpovědnost a národní bohatství. Důraz na národ je záměrný a cílený, neboť jedině v sepětí vlasti a národa vzniká potřeba ochrany jedinečných hodnot, které nás činí šťastnými, zakládají pocit sounáležitosti a dávají perspektivu našim dětem. Realisté netouží po izolaci a snahou Realistů není hledání rozdílů mezi kulturami a jinými národy. Naším cílem je ochrana naší země před takovými vlivy, které mohou způsobit destabilizaci a přinést nežádoucí nevratné změny, po nichž netoužíme. Realisté jsou přesvědčeni, že stejně jako oni, netouží po takových změnách ani většina národa.
Realisté mají současně klíč k řešení problémů pomocí metod, jejichž aplikací lze dojít k nalezení reálných řešení. Reálných znamená zejména rychlých, účelných a dosažitelných.
Paretovo pravidlo 20/80 je stěžejní metodou Realistů, která umožňuje ovlivňovat vše podstatné prostřednictvím několika vlivných faktorů. Jedna pětina silných proměnných zpravidla ovlivňuje čtyři pětiny výsledků. Každý podstatný děj, který kolem nás probíhá, se tímto pravidlem řídí. Práce s pravidlem 20/80 vyžaduje odbornou znalost řešeného problému a politickou vůli se touto odborností řídit. Vyžaduje také odvahu nezabývat se věcmi, které se touto optikou jeví jako nepodstatné, a neplýtvat na ně energií a prostředky. Paretovo pravidlo se v politice nepoužívá právě proto, že je pro politiky nepohodlné.
Významným měřítkem chování Realistů je národní perspektiva. Ačkoli je řadu let opomíjena a potlačována, dere se stále více kupředu jako tmel a motor společnosti. Národně smýšlející společnosti nachází snadněji ochotu k nesobeckým postojům a řešením majícím kořeny v chápání potřeby celku, neboť tak chrání svoje hodnoty.
Realistům je vlastní zdrženlivost. Stát se má podle Realistů chovat zdrženlivě a nevměšovat se do života společnosti více, než je skutečně nezbytné. Zdrženlivost také souvisí s poznáním Realistů, že svět je příliš složitý, než abychom byli schopni jej beze zbytku efektivně řídit.
Realisté považují za prospěšné jasně definovat a oddělit politickou odpovědnost od odpovědnosti odborné. Politici mají politicky rozhodovat a nést za své rozhodování politickou odpovědnost. Profesionální a vzdělaný aparát veřejné správy má na základě politického zadání navrhovat a realizovat odborná řešení, za která ponese plnou osobní odpovědnost. Takto si Realisté představují fungující řízení státu.
Funkční demokracie vyžaduje svobodu slova a pluralitu názorů. Proto Realisté jako ochránci demokratických principů řadí respekt k oponentům mezi nosné principy svého chování. Nedílnou součástí tohoto postoje je současně pokora a oddanost vlastním cílům, ke kterým mohou vést i dobré myšlenky konkurentů. Realisté jsou připraveni spolupracovat s každým, s kým mohou najít hodnotovou shodu. Realisté jsou přesvědčeni i o tom, že ve společnosti leží ladem obrovský rezervoár zkušeností a moudrosti, a chtějí proto, aby se občané na řízení státu podíleli více než doposud.
Realisté jsou politickou stranou. Tato deklarace je závazkem, kterému nelze dostát bez opravdového nasazení, píle a pokory. Naši členové si musí být vědomi předsevzetí, která jsme veřejně oznámili jako závazek. Proto od svých členů očekáváme touhu pracovat ve prospěch našich hodnot a podle realistických metod a zásad. Vysoké morální a odborné předpoklady jsou nutným předpokladem pro splnění našich cílů, jestliže máme obstát.
 JSME REALISTÉ
Nyní připomenu utajený program Realistů. Jako člen Římského klubu hájím program Římského klubu https://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_klub
Bratr Satanbek to kráísně shrnul zde http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/22768-imsky-klub-jak-zachranit-svt
Významný světový Think Tank Římský klub vydává, jak je jeho tradicí, opět po letech zásadní knihu. Jako vždy se jedná o doporučující radikální posun v řešení světových problémů. Tentokrát hlavní doporučení zní: Svět by měl zpomalit ekonomický růst na pouhé jedno procento a podporovat politiku jednoho dítěte.
Římský klub se skládá z osobností, „které sdílejí zájem o budoucnost lidstva a usilují o stírání rozdílů. Členy jsou významní vědci, ekonomové, podnikatelé, vysocí úředníci a bývalí šéfové vlád celého světa. Spekuluje se, že Václav Havel byl také jeho členem. Současnými členy klubu jsou například americký ekonom Joseph Stiglitz, bývalý ministerský předseda Indie Mammohan Singh, Liz Mohnová (vdova po největším německém vydavateli Bertelsmannovi) nebo německý vědec a politik Ernst Ulrich von Weizsäcker. Klub usiluje o porozumění globálním výzvám, kterým musí lidstvo čelit a navrhuje řešení (více ). Významná kniha klubu je kniha „Umění vládnout“ (The Capacity to Govern), která analyzuje současné vlády světa a považuje je za zastaralé. Navrhuje změny v hodnotách, strukturách, personálním obsazení, požaduje porozumění ze strany veřejnosti a připravit politickou kulturu pro správu nových radikálních výzev 21.století.
Neoliberální vymývání mozků
Nová kniha pod názvem „Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, Inequality, and Climate Change“ (Obnova prosperity. Řízení ekonomického růstu ke snížení nezaměstnanosti, nerovnosti a změně klimatu) , na kterou navazuje díl s požadavky nazvaný „Jedno procento růstu a dost“ (One percent growth is enoug) byla představena toto úterý v Berlíně. Jejími autory jsou Jorgen Randers a generální ředitel klubu Graeme Maxton, kteří tvrdí, že po třiceti letech globalizace a růstu, došlo k zhoršení situace a svět se stal neradostným místem k životu. Miliony lidí přišlo o práci a začaly se rozevírat „nůžky“ mezi chudými a bohatými.
Autoři dále tvrdí, že současný ekonomický systém ve svém vývoji směřuje do beznaděje, kdy již není možná sociální a ekologická náprava věcí. Stávající konvenční řešení opírající se o výběr daní z majetku, které by mělo například podpořit budování infrastruktury nebo podnikání, nemůže zajistit změnu klimatu ani vymizení sociální nerovnosti a snížení nezaměstnanosti.
Existuje jedna možnost – nekonvenční – posun paradigmatu. Ekonomický systém, který se dal cestou většího a většího růstu, není řešením. Naopak je příčinou problémů. Graeme Maxton tvrdí, že hlavní vinou je dodržování neoliberálních pravidel, která nám jen vymývají mozek. Tím se staví proti ekonomické teorii související s „liberalizací“ politiky – privatizace, deregulace trhů, volného obchodu a snížení vládních výdajů na podporu soukromého sektoru. Odpůrci neoliberální teorie poukazují na skutečnost, že ekonomické aktivity a laxní státní regulace vedou k vážným dopadům na životní prostředí a také vedou k nadměrnému využívání omezených přírodních zdrojů ve světě.
Nekonvenční změnu autoři nové knihy Římského klubu zkonkretizovali do souhrnu požadavků, který nazvali „Jedno procento růstu a dost“.
Ne však všechna autory navrhovaná opatření jsou nová a revoluční. Žádají například zvýšení důchodového věku na 70 let, zvýšení spotřební daně a univerzální základní příjem pro všechny. Ale určité návrhy jsou skutečně radiální a nové, jako je politika jednoho dítěte (!) nebo delší placená dovolená. Níže uvádíme třináct hlavních bodů Římského klubu.
Požadavky Římského klubu na radikální změnu
1. Ekologické stimulační balíčky – větší financování nebo použití daní k zabránění změn klimatu
2. Zvýšení daní na fosilní paliva – jako je uhlí, za účelem podpory alternativní energie
3. Během ekologické transformace subvencovat profese přecházející na ekologickou formu
4. Reforma daňového systému: snížení daní z práce, naopak zvýšení daní ze spotřeby surovin. Například zdražení letenek a vytápění
5. Drastické zvýšení dědické daně za účelem snížení nerovnosti ve společnosti a zvětšení zisku státu
6. Prodloužení doby dovolené, aby pracující měli více volného času a ke zlepšení harmonizace práce
7. Povinný minimální základní příjem, především pro potřebné: starší občany, nemocné a nezaměstnané
8. Zvýšení odchodu do důchodu na sedmdesát let, aby lidé byli co nejdelší dobu schopní se sami o sebe postarat
9. Zvýšení daní pro bohaté a společnosti za účelem spravedlivějšího rozdělení zisku, zejména s ohledem na robotizaci
10. Politika jednoho dítěte k snížení počtu obyvatel Země
11. Zavést novou definici „placené práce“, která by v sobě zahrnovala také starost o členy rodiny
12. Posílení odborů za účelem zvýšení mezd a snížení nezaměstnanosti
13. Omezení obchodu v lokalitách, kde dochází k ohrožení pracovních míst.
Více o celém projektu lze číst mimo zumíněné  publikace na webu v pracovním materiálu „A Finer Future is possible“
Bohužel se o nás taky nepěkně píše http://www.genocida.estranky.cz/clanky/rimsky-klub.html
Římský klub je globální klub světových elit, který byl založen v dubnu 1968 v Rockefellerově sídle v Bellagiu v Itálii. Celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou „Meze růstu“ (The Limits To Growth 1972). Zpráva alarmujícím způsobem varovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku 1992. Není třeba skoro dvacet let poté zdůrazňovat, že se tento katastrofický scénář nenaplnil. V roce 1974 vydal Římský klub další publikaci „Lidstvo v bodu zvratu“ (Mankind at turning point). V této publikaci se první straně doslova píše „Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo“. V knize  „Populační bomba“ (Population bomb 1976) Paul Ehrlich, člen Římského klubu, na straně 152 dodává „Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí.“ V dnešní době Římský klub úzce spolupracuje s OSN i EU a má své zastoupení ve 31 státech. Hlavním tématem publikací Římského klubu je nutnost vytvoření nového„spravedlivějšího“ světového řádu (New World Order) s „rozdílným“ přístupem k demokracii, trhu, lidským svobodám, přírodním zdrojům než doposud.
David Rockefeller a OSN
David Rockefeller kromě Římského klubu přímo podporuje také několik dalších organizací. Je také prominentním členem skupiny Bilderberg již od jejího založení. Je čestným předsedou organizace Council on Foreign Relation (ta má v ČR také pobočku) a zakladatel Trilaterální komise. Všechny tyto organizace sdružují na soukromé bázi osoby z nejvlivnější politických a ekonomických kruhů. Z Čech tato setkání navštívili například Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra, Jiří Pehe a Jan Švejnar. Přestože skupina Bilderberg sdružuje nejmocnější lidi na planetě, není příliš známá. Oficiální média o jejím zasedání, které se koná jednou ročně, v minulosti informovala jen zcela výjimečně. Možná proto, že mezi účastníky setkání byli i majitelé největších mediálních celků a obsah jednání skupiny Bilderberg je považován za tajný.
Na posledním zasedání Bilderbergu, které se konalo 12. listopadu 2009 ve stejném zámečku v Bruselu, na kterém se v roce 1957 podepisovala zakládající smlouva EU, byl přítomen také Herman Van Rompuy. Van Rompuy byl o pár dní později oficiálně zvolen prezidentem EU. V části projevu před skupinou Bilderberg, který se podařilo novinářům získat, mluvil především o jeho plánu zavedení nových „zelených“ celoevropských daní. Ve svém inauguračním projevu pak překvapil mnohé svým prohlášením, že „rok 2009 byl prvním rokem globální vlády“. Jak upozornil člen Evropského parlamentu Mario Borghezi i ostatní nominovaní na post prezidenta a ministra zahraničí EU byli v minulosti hosty Trilaterální komise nebo Bilderberg skupiny.
Rockefeller je zastánce řízené populační kontroly a je také obdivovatelem Maovy politiky v Číně (New York Times, 10.8.1973). Abychom porozuměli moderním dějinám, je potřeba si uvědomit, že Rockefellerovy nadace v minulosti podporovaly a stále podporují výzkum eugeniky (genetické šlechtění lidstva), která stojí v pozadí dnešní OSN a její populační politiky. Rockefellerova nadace například finančně podporovala Kaiser Wilhelm Institut, který fungoval jako základna pro myšlenky nacistické rasové hygieny (Kuhl s. 152). Za pozornost stojí také určitě otázka, jakou finanční roli hrála Rockefellerova rodina během 2. světové války a jakou roli hrála v souvislosti s pokusem o fašistický převrat v USA v roce 1933 (Archer).
Abychom dále pochopili spjatost Rockefellerovy rodiny s OSN, je dobré upozornit například na to, že Rockefeller daroval půdu pro stavbu sídla OSN v New Yorku a je představiteli OSN nazýván „otcem zakladatelem“.
V knize „Účel a filosofie UNESCO“ píše Julian Huxley – první ředitel UNESCO na straně 21 následující: „Přestože je pravdou, že radikální eugenická politika bude po mnoho let politicky a psychologicky nerealizovatelná, bude důležité, aby se UNESCO podrobně zabývalo problémem eugeniky, aby si občané uvědomili, co je v sázce, a aby nakonec to, co je dnes nemyslitelné, mohlo být považováno za přijatelné.“
Ve svých memoárech David Rockefeller na straně 405 uvádí: „Někteří věří, že jsme součástí spiknutí proti zájmům USA, nazývají mě a členy mojí rodiny ,internacionalisty‘, kteří spolupracují s dalšími na vytvoření jedné integrované globální politické a ekonomické struktury – jednoho světa, chcete-li. Pokud by toto byla moje vina, tak jsem vinen a jsem na to hrdý.“
Členové Římského klubu
Maurice Strong byl už od útlého věku 19 let oblíbencem Davida Rockfellera. V roce 1972 se stal prvním ředitelem programu OSN pro životní prostředí. Pod jeho vedením tato organizace v roce 1988 založila Mezinárodní panel pro klimatické změny – IPCC. V roce 1992 Strong předsedal summitu OSN v Riu. Maurice Strong je nazýván architektem Kjótského protokolu. Mezi roky 1997 a 2005 sloužil jako poradce generálního tajemníka OSN Kofiho Annana. V roce 2005 odstoupil z funkcí v OSN kvůli skandálu, při kterém šlo o to, že převzal v roce 1997 šek od režimu Saddáma Husajna v hodnotě jednoho miliónu dolarů. Skandál se týkal programu OSN„ropa za potraviny“. Strong je obhájce toho, aby rodiče v budoucnu museli získávat vládní licenci na možnost mít dítě. Ve své knize  „Kam po zemi kráčíme?“ (Where on earth are we going? 2001) nám Strong, představuje svojí vizi světa v roce 2031. V této vizi lidstvo rapidně vymírá v důsledku válek, nemocí a přírodních katastrof a na planetě zůstává pouze 1,6 miliardy lidí.
John Holdren je pravděpodobně nejkontroverznější osoba ze všech, kteří jsou zapleteni do podvodu s globálním oteplováním. V současné době působí jako poradce prezidenta Baracka Obamy. Je také přímo zapletený do skandálu Climategate. V knize Ecoscience, kterou napsal společně s Paulem Ehrlichem, členem Římského klubu, popisuje svoje představy o budoucí globální totalitní vládě, která bude mít naprostou kontrolu nad populací. Holdren v této knize zvažuje například zavedení plošné sterilizace populace prostřednictvím přidávání chemikálií do pitné vody (str. 787) a jiné pouze těžce uvěřitelné koncepty. Na straně 943 například píše:„Planetární režim, by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat.“
Al Gore je bývalý viceprezident USA, hlavní propagátor kampaně proti globálnímu oteplování. Za svoje nasazení v boji proti „změnám klimatu“ a za svůj katastrofický film „Nepříjemná pravda“ získal Nobelovu cenu míru a Oskara. Tento film byl masivně distribuován do škol v USA a Velké Británii. Ve Velké Británii nejvyšší soud rozhodl, že film obsahuje 9 zásadních vědou nepodložených informací. Film sice nezakázal pouštět ve školách, ale nařídil, aby na tyto chyby učitelé povinně poukázali. Gore vedl delegaci USA na Světový summit v Riu a Kjótskou klimatickou konferenci. Předsedal také setkání Římského klubu ve Washingtonu v roce 1997. Ve svém projevu z 8.7.2009 na konferenci pořádané britskými novinami The Times prohlásil:„globální vládnutí přinese pozitivní změnu v boji se změnami klimatu“.
Ted Turner je zakladatel televizní sítě CNN a otevřený obhájce řízené světové depopulace. Ve svých veřejných vystoupeních mluví o populačním cíli dvě miliardy obyvatel. Jako hlavní příčinu světového oteplování vidí přelidnění světa. Turner také prohlašuje, že díky globálnímu oteplování se zvedne teplota o osm stupňů do 30ti let a z lidí na zemi se stanou kanibalové. Je také celkově nejštědřejším sponzorem Greenpeace.
Mezi další významné členy Římského klubu patří Václav Havel, Michail Gorbačov, Javier Solana, Kofi Annan, Bill Clinton, Bill Gates, George Soros, Tony Blair, Henry Kissinger, princ Filip z Belgie, královna Beatrix z Nizozemí (majitelka Dutch Shell), Romano Prodi (bývalý předseda Evropské komise), Jacques Delors (bývalý předseda Evropské komise).
Závěr
Zdá se, že existuje velmi blízký vztah mezi fikcí globálního oteplování, snahou o redukci populace, snížením hospodářského růstu a tlakem na ustanovení jedné světové vlády (Global Governance, New World Order). Svět se v posledních pár letech zásadně změnil. Ve skutečnosti již neprobíhá tradiční boj mezi pravicí a levici. Hlavní politické strany se svými programy příliš neliší. Svět rozdělil lidi podle jejich přístupu k Novému světovému řádu (NWO).
První skupina jeho tvorbu otevřeně podporuje. Systematicky prosazuje nutnost omezení emisí CO2 kvůli „změnám klimatu“. Pod rouškou svobodného obchodu omezuje demokracii nadnárodními byrokratickými celky a pracuje na zrušení suverenity národních států. Usiluje o zavedení globálních finančních regulací v rámci boje s „finanční“ krizí. Omezuje práva jednotlivce v rámci „boje s terorismem“. Podporuje intervenční zahraniční politiku „vojenským vyvážením demokracie“.
Například evropští socialisté mají Nový světový řád přímo ve svém hlavním volebním programu (stažen ze stránek v červenci 2010 nyní zde, samostatný detailní článek zde). Ten obsahuje redukci emisí CO2 o 95 procent do roku 2050, evropskou armádu i rozpočet a začlenění EU do globální vlády. To samé v bledě modrém prosazují ve svých projevech a článcích Jan Švejnar i Václav Havel.
Druhá skupina o NWO nic neví nebo jednoduše podlehla politickému a finančnímu tlaku a neklade nebo přestala nastolení klást odpor. Do té můžeme zařadit například většinu ODS nebo britské konzervativce. To se projevuje třeba převzetím „zelené politiky“ nebo zrušením slíbeného referenda k Lisabonské smlouvě.
Třetí skupina již dnes zcela otevřeně vystupuje proti této ideologii. Dovolím si vyjmenovat hlavní představitele této třetí skupiny, kteří se nebojí o programu Nového světového řádu otevřeně hovořit:
Jesse Ventura je bývalý guvernér státu Minnesota. Finančně Venturu podporuje miliardář Donald Trump prostřednictví své televize TruTV. Na konci roku 2009 natočil Ventura sedmidílný pilotní seriál „Conspiracy theory“. První díl tohoto seriálu přilákal rekordních 1,6 miliónů diváků. Ve druhém díle Ventura otevírá nezodpovězené otázky ohledně teroristického na USA z 11. září 2001. Ve třetím díle seriálu se zaměřil na osobu Maurice Stronga a na podvod s globálním oteplováním. V dalších dílech se pak zabývá skupinou Bilderberg a tajnými projekty americké vlády na ovládnutí lidské mysli nebo tím jakým způsobem vláda v USA sleduje své občany. V září 2008 na akci uspořádané Ronem Paulem Ventura oznámil, že bude kandidovat na post prezidenta USA v roce 2012, pokud bude mít pocit, že si to Američané zaslouží.
Ron Paul je americký kongresman. V minulosti již dvakrát kandidoval za republikány na post prezidenta USA. Paul je jeden z hlavních vůdců rozsáhlých protestů libertariánů a republikánů (Teaparty) proti reformám prezidenta Baracka Obamy. Mezi hlavní témata tohoto kongresmana patří snaha o audit Federálního rezervního systému (obdoba centrální banky – zkrác. FED). Paul poukazuje na to, že FED je polosoukromá instituce a že její politika je jednou z příčin současné ekonomické krize.
Nigel Farage je bývalý předseda Britské strany za nezávislost (UKIP) a člen evropského parlamentu za tuto stranu. UKIP pod jeho vedením v roce 2009 získala 16,5 procenta hlasů a překonala britské Labouristy ve volbách do Evropského parlamentu. Nigel Farage je velmi schopný řečník. V nedávné době vystoupil jako hlavní host v pořadu Alexe Jonese.
Václav Klaus, prezident České republiky, je jeden z hrstky úřadujících politiků, kteří zpochybňují význam boje „se změnami klimatu“. Jeho kniha „Modrá nikoliv zelená planeta“ byla již přeložena do deseti světových jazyků.
Lord Christopher Monckton je bývalý poradce Margaret Thatcherové. Aktuálně je nejviditelnějším vůdcem kampaně proti podvodu s globálním oteplováním. Mediálně známý se stal mimo jiné díky používání záškodnických metod Greenpeace proti samotné organizaci Greenpeace. Mezi lidi, kterým nastoupený kurz světového dění není lhostejný, patří například i známí herci jako Chuck Norris nebo Charlie Sheen.
Glenn Beck je moderátor druhé nejoblíbenější americké show, kterou pravidelně sleduje 2,5 mil. diváků. Show je vysílána na FOX TV vlastněné Rupertem Murdochem 131. nejbohatším člověkem na planetě. Murdoch je bývalý předseda CATO institutu, jehož je Václav Klaus častým hostem. Kromě Glenna Becka dostává svůj pravidelný hodinový prostor na FOX TV také „bojovník za svobodu“ Judge Napolitano.
Alex Jones je nezávislý investigativní reportér a producent řady filmů. Jeho poslední film – Pád republiky (Fall of the Republic) připravujeme publikovat během dubna 2010. Od svého vzniku v říjnu 2009 získal tento film pouze na serveru Youtube více jak 2 miliony diváků. Projevy a televizní pořady těchto osobnosti sbíráme a s přáteli k nim překládáme titulky v rámci projektu Mustwatch.eu, kde každý může jednoduše pomoci s překlady.  Dále jsme založili nový zpravodajský portál a občanské sdružení Reformy.cz.
V publikaci První globální revoluce se píše: „Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat…“ Věřím, že právě odpor k plánu, který pro nás připravily světové elity, může být ten klíčový jednotící faktor pro lidi na celém světě, kteří touží po znovuzískání svobody, národní suverenity, nízkých daní a nezkorumpovaného státu.
Vít Jedlička, zakladatel serveru Reformy.cz, člen Strany svobodných občanů. Článek vyšel ve zkrácené podobě v publikaci Centra pro ekonomiku a politiku pod názvem: Neomalthusiánská depopulační politika a nový světový řád. Sborník textů CEP č. 81, 2010, str. 113 .
Budu tedy nový premiér já nebo bratr Bába (pozn. Andrej Babiš).
Sláva Satanu navěky
Robinson (pozn. Petr Robejšek)
bratr politolog“

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Robejšek a Realisté není nikdo, komu bychom měli věřit
Datum: 2016-11-27
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Petro,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Robejšek  Patří k zakládajícím členům německé sekce Římského klubu, taktéž je členem Rotary klubu a hamburského Übersee-Clubu.[15][16] Dlouhodobě spolupracoval s CEVRO Institutem[7] a byl např. garantem kurzu Mezinárodní vztahy na Liberálně-konzervativní akademii.[4]
…“
———- Původní zpráva ———-
Od: valpurga@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: Sestra Černá skončila!

„AVE SATANAS 666!!!

Aby naše bývalá královna dala zlato jedné z katolických obětí Gombitové se ještě nestalo. Dostala okamžitou exkomunikaci z SOČR. http://kultura.zpravy.idnes.cz/cesky-slavik-2016-0go-/hudba.aspx?c=A161126_184059_hudba_spm
Sláva Satanu!
Valpurga (pozn. Jana Karásková)
sestra princezna“
———- Původní zpráva ———-
Od: koprivka@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: Svatba bude i přes odpor Bostlice

„AVE SATANAS 666!!!

mám ho pevně v mušli, svatba prostě bude i kdyby se Bostlice umodlila. Ještě před rokem žehnal přes Bostlici křesťanům, dnes už ani nechodí na mši, vždycky mu to udělám když má být mše. A budou děti od Satanaela (pozn. Antikrista)  http://www.playtvak.cz/omameny-jagr-zenit-se-bude-bez-vedomi-rodicu-fzn-/telebrity.aspx?c=A161125_141650_telebrity_kuko
Kopřivka (pozn. Veronika Kopřivová)
sestra společnice“
———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: Vraždy křesťanů pokračuji

„MÍ SLUHOVÉ,

Fidel Castro již dávno přijal Krista v roce 2012 při návštěvě papeže Benedikta. Denně si spolu telefonovali celé čtyři roky a modlili se po telefonu tak silně, že mě znemožňovali vládu nad Kubou. Dostal jsem k Fidelovi satanistickou zdravotní sestru a zbavili jsme se ho, slavíme po celém světě, František koná oslavnou mši https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/kuba-truchli-zemrel-jeji-el-comandante-fidel-castro-6996
A u nás jsme obětovali velikého katolíka Františka Peterku Krakonoše https://www.super.cz/467961-zemrel-predstavitel-krakonose-frantisek-peterka-bylo-mu-94-let.html
Křesťané si nikdy nemohou být jisti před mým Otcem (pozn. Satanem) a jeho nástrahami.
SATANAEL (pozn. Antikrist)“
———- Původní zpráva ———-
Od: vitezna@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: ALARM!!! Bostlice chce koupit žehnací útulek vedle MTCS

„AVE SATANAS 666!!!

Megatempl Čertovy schody http://www.velkolom.cz Vedení templu zasedlo krizovou poradu, asi to koupíme za ně http://www.lhoist.com/cs_cs
Jedná se o tuto nemovitost v bezprostřední blízkosti MTCS https://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/tman-tman-nove-sidliste/4078154076#img=0&fullscreen=false
Navždy Vítězná (pozn. Jana Zezulová
sestra KK“
———- Původní zpráva ———-
Od: adamita@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: ALARM!!! Máme šanci sesadit Trumpa nepropásněme ji

„AVE SATANAS 666!!!

Máme nyní šanci sesadit Trumpa http://www.securitymagazin.cz/zpravy/tym-clintonove-podporil-prepocet-hlasu-podle-trumpa-je-to-podraz-1404053857.html
Pozor brání se https://cz.sputniknews.com/politika/201611274206732-trump-ozbaceni-pous-prepocitani-hlas-podvod/
Modleme se za to. Hitlery kupředu!
Adamita (pozn. Adam B. Bartoš)
bratr novinář“
———- Původní zpráva ———-
Od: adamita@hell.com
Komu:
Datum: 27. 11. 2016
Předmět: ALARM!!! Francie na cestě zpět ke Kristu od satanisty Hollande

„AVE SATANAS 666!!!

Hrozí katolický prezident Francie https://globe24.cz/svet/20408-francouzska-pravice-vybirala-prezidentskeho-kandidata-vyhral-pritel-ruska-a-kritik-nato-fillon
Adamita (pozn. Adam B. Bartoš)
bratr novinář“

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Pozor! Hrozí smrtelné nebezpečí plastová rýže zabíjí!!!
Datum: 2016-11-27
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

Satanisté podvrhli umělou plastikovou rýži http://ceskoaktualne.cz/2016/11/zpravy-k-zamysleni/nebezpecna-umela-ryze-je-vsude-zjistete-jak-rozpoznat-pravou-od-falsovane/

Proces výroby je strašlivý https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=kWtMKZA2kFM
Extruder for artificial rice making.Jinan Lerun Machinery & Equipment CO.,Ltd. http://www.lerunjixie.com
Neexistují omezení toho, co dokáže vyprodukovat černý trh za účelem dosažení zisku. Posledním případem pro obavy ohledně potravin je produkce umělé rýže.
Ano, umělá rýže se dnes produkuje v masovém měřítku a nachází si cestičky i na pulty supermarketů.
Je těžko uvěřitelné, že padělání podléhá zrovna rýže, která se řadí mezi nejlevnější potraviny na světě.
Reklama
Přesto se tak masově děje převážně v Asii a hlavně v Číně.
Falešná rýže už i v Evropě
Zatímco zpočátku se případy umělé rýže vyskytovaly pouze v Číně, postupně se rozšířila do Vietnamu, Indie a nedávno dokonce i Evropy.
Problém falešné rýže je ten, že je téměř k nerozeznání od pravé. Často se navíc přimíchává do skutečné rýže.
Umělá rýže většinou způsobuje žaludeční potíže a může dokonce vyvolat vážné poruchy trávení. Je totiž vyrobena z neregulovaných surovin a příměsí jako jsou například syntetické chemikálie.
Největší obavy panují v oblastech, kde rýže tvoří hlavní složku stravy obyvatelstva. Problémy však může způsobit i u lidí, kteří ji konzumují jen příležitostně.
Zde si můžete prohlédnout video, na kterém je zobrazen stroj na výrobu takové padělané rýže:
Jak falešnou rýži
Padělanou rýži poznáte tak, že má především mírný plastikový zápach.
Kromě toho si po uvaření zachovává svůj tvar (na rozdíl od pravé, která se mírně zvětší) a také zůstává tvrdá, nezměkne.
Proto, pokud si všimnete tyto věci u vaší rýže, v žádném případě ji nejezte a raději se jí vyhněte.
…“

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Modleme se za satanisty obětované pětiletého hocha z Česka
Datum: 2016-11-27
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

http://zpravy.idnes.cz/petilety-cech-spadl-pod-kola-kocaru-dul-/zahranicni.aspx?c=A161127_070948_zahranicni_cen

(ilustrační snímek)
(ilustrační snímek) | foto: Jan Kužník, Technet.cz
Neštěstí se odehrálo krátce před 17:00 hodinou v ulici Strauchgasse, která vede mimo jiné kolem proslulé kavárny Central. Dítě se patrně v zatáčce opřelo o dveře, které buď povolily, nebo je otevřel sám hoch.
Rodiče dítěte, kteří v kočáře jeli spolu s dalším synem, podle mluvčího zřejmě na okamžik nedávali pozor. Chlapec v zatáčce vypadl a levé zadní kolo vozu ho přejelo. „Kolo ho přejelo pravděpodobně v horní části těla,“ uvedl rakouský policista.
Dítěti podle listu Der Kurier poté selhaly plíce. Chlapec byl ve vážném stavu převezený do nemocnice, kde ho uvedli do umělého spánku. „Utrpěl vážná zranění a je v kritickém stavu,“ uvedl mluvčí vídeňské nemocnice KAV Christoph Mierau. Odpoledne dodal, že ačkoliv stav chlapce je stále vážný, je stabilizovaný. Dýchají za něj přístroje.
Policie vyloučila, že by kočár jel příliš rychle nebo že by chlapce podupali i koně. Přesné příčiny nehody stále vyšetřuje. Ze způsobení zranění druhé osobě z nedbalosti podezřívá policie nejen kočího, ale i matku dítěte. Proč nepodezřívá ze stejného činu i otce, není podle agentury APA jasné.
….!
ANO, MODLEME SE
PÁN JEŽÍŠ ŽEHNEJ PODLE SVÝCH ÚMYSLŮ
HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH! SLÁVA JEMU VĚČNĚ!
Petra Bostlová
Reklamy