Zjevení Panny Marie: O Božím trestu zemětřesení


Zjevení Panny Marie dnes odpoledne, 14.11.2016:

 

„Mé děti,

Bůh Otec začal trestat skrze velikou zkázu v Itálii a na Novém Zélandu, aby celý svět věděl, že nikdo neuteče Božímu hněvu. Modlete se a budete vyděleni z Božího hněvu jako kdysi Lot. Kdo však jediným slovem prokáže zradu a pochybnosti, toho Bůh potrestá jako Lotovu ženu. A k tomu vám žehnám +++
Panna Marie“
AVE MARIA!
DĚKUJEME, MATIČKO!
Reklamy