Kardinál Vlk a satanský slet v Praze a ve švédském Lundu


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: wolf@hell.com
Komu:
Datum: 31. 10. 2016
Předmět: Moje nepřítomnost na Samhainu v Praze

„AVE SATANAS BRATŘI A SESTRY!!!

Zavalili jsme mě dnes dotazy, zda budu účasten na Samhainu a proč zvu, když nebudu přítomen. Nemohu být přítomen. Byl jsem zvolen našim černým papežem do role koordinátora sjednocení luteránské církve a Vatikánu. Sjednocení se má asi následovně. My si vezmeme luteránský katechismus a věrouku, aby tam už nebyl ježíš a maria přítomni. Luteráni zase přijmou strukturu Katolické církve.
Už na tom pracujeme. Před pěti lety nebylo možné, aby jel papež na luteránský sabat a vidíte dnes tam je i se mnou. Proto jistě chápete mou nepřítomnost a posílám vám psaní:
Kardinál Vlk ve Švédsku
31. 10. 2016
Kardinál Miloslav Vlk odcestoval do Švédska, aby se zde ve dnech 31. října a 1. listopadu účastnil setkání u příležitosti oslav 500. výročí počátku reformace. Oslavy probíhají ve švédském městě Lund. Zúčastní se ho papež František a vatikánská delegace. Tato událost  předznamenává další řadu oslav, které proběhnou v Německu, kde Martin Luther zahájil svá reformační vystoupení.
Vedle ekumenického dialogu na rovině teologické se rozvíjejí četná setkání a poznávání zástupců různých církevních denominací. Mají možnost se osobně poznat, modlit se společně, číst Písmo. Z jednoho takovéhoto setkání se v podstatě papežova cesta do Švédska zrodila. Už řadu let se scházejí biskupové různých denominací na půdě Hnutí fokoláre. Při té příležitosti bývalý předseda Světového luterského svazu Christian Krause informoval papeže o této události, na kterou ho pozval. Papež svou přítomností vyjadřuje svůj zájem o jednotu těchto církví v Evropě. Kardinál Vlk byl několik let moderátorem těchto ekumenických setkání biskupů, kde načerpal řadu zkušenosti. Byl proto k účasti na této události také pozván.
Sláva Satanu
Wolf (pozn. Miloslav Vlk)
bratr černý kardinál“
HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! SLÁVA A CHVÁLA JEMU VĚČNĚ!
Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista
Petra Bostlová
Reklamy