Modleme se, dnešní večer a noc a stále a nepřestávejme se modlit za brzký příchod Varování, tak nám řekla naše Nebeská Rodina


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 30. 10. 2016
Předmět: Veliký trest mého Otce dopadl na křesťany v Itálii

„Mí sluhové,

Otcův hněv je spravedlivý. Satan ve své moudrosti pobořil s pomocí technologie HAARP baziliky, kláštery a vyhnal desetitisíce věřících ze svých domovů. Budovy byly poškozeny tak dokonale, aby spadl každý kříž. Itálie už se nikdy nevzpamatuje. http://video.idnes.cz/?idvideo=V161030_110202_zpravodaj_eli
Můj poslušný papež (pozn. falešný prorok František) již navštívil zničená místa a postará se, aby chrámy nebyly obnoveny. Místo nich vzniknou muslimské modlitebny pro uprchlíky. Vykořeníme křesťanství z Evropy.
Pokud včas zastavíme Filipu (pozn. tak zednosatanisti říkají mně), nastane také u nás veliké zemětřesení. moje milovaná služebnice Jena (pozn. Jana Zezulová) je blízko našeho vytouženého cíle.
Milujte mne jako já vás nenávidím
SATANAEL“ (pozn. Antikrist)
Zemětřesení budou, to víme z Písma Sv. a z Varování, jenže jako trest od Hospodina. VAROVÁNÍ SE BLÍŽÍ…PŘIPRAVME SE
———- Původní zpráva ———-
Od: wolf@hell.com
Komu:
Datum: 31. 10. 2016
Předmět: Bratr kardinál Wolf zve na 1. PRAŽSKÝ SAMHAIN

„AVE SATANAS 666!!!

Po úspěších sestry KK (pozn. Jany Zezulové) vám oznamujeme dnešní čarodějnou noc pod Prahou a v ulicích Prahy. Stáhli jsme do Prahy všechny krampusy, čarodějnice a pekelné bytosti, avatáry. Filipa (pozn. tak zednosatanisti říkají mně) dnes oslabena Juraj jede z Prahy bude chybět u oltáře, Magda se zasekne mimo Prahu, Honzík zaspí v metru a bude vagonem metra odvezen až za Prahu. Věruška zapomene cestu domů. Filipa zůstane u oltáře sama. Ještě musíme vymyslet toho starého breptu z jejích mší. (pozn. máte zastaralé informace, satanisti…Chtělo by to lepší odposlechy)
Ve Vatikánu se chystá církevní soud s Djukou (pozn. kardinálem D. Dukou, MODLEME SE ZA NĚJ), po dobu jeho postavení mimo službu budu uveden na trůn církve já a poté předám žezlo mému milému bratru Adramelechovi (pozn. T. Halíkovi). V příloze tajná pozvánka na akci, nezveřejňovat.
Satanu zdar
Wolf (pozn. Miloslav Vlk)
bratr černý kardinál“
MODLEME SE
ŽEHNÁM VÁS DRAHOCENNOU KRVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH!
Petra Bostlová
Reklamy