Antikrist v Praze, Satan v Bruselu, Satan v Praze

A znovu satanistické chemtrails a satanistické řádění pohanských rituálů… :-(


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: valpurga@hell.com
Komu:
Datum: 20. 10. 2016
Předmět: ALARM!!! Stáhněte utajené informace o chemtrails

„AVE SATANAS 666!!!

Žádám vás o odstranění http://dobajedu.cz/clanky-z-knih/geoinzenyrstvi-nici-nase-zdravi-varuje-doktor/
Baryum se do těla dostane hlavně plicemi nebo nosními dutinami. Ve vodě rozpustné soli barya jsou očividně pro zdraví člověka toxické. Ve vodě rozpustné baryum je nejvíce nebezpečné.
Tím se dostane přímo do krevního oběhu a vystaví tak oxidačním efektům této nebezpečné látky červené a bílé krvinky, krevní destičky, hemoglobin a organické železo.
Umíte si představit, když se to někdo dozví?
Valpurga (pozn. Jana Karásková)
sestra princezna“

———- Původní zpráva ———-
Od: adventius@hell.com
Komu:
Datum: 20. 10. 2016
Předmět: SAMHAIN čas kdy vrátíme Satanovi vládu nad dušemi

„AVE SATANAS 666!!!

Já, velekněz Sabath vás zvu na Samhain. Budeme tančit po hrobech a vykopávat dětské mrtvolky. Zahrajeme si s nimi fotbal, budou z latexu a obřadně je pro vás pohřbíme na velekněžském hřbitově našich druidů http://cestovani.idnes.cz/oslavte-keltsky-svatek-samhain-treba-v-novem-skanzenu-v-nasavrkach-1pg-/kudyznudy.aspx?c=A161010_115735_kudyznudy_baha
Samhain – začíná vlády tmy…
Nejdůležitějším svátkem keltského roku je svátek Samhain, jímž Keltové začínají nový rok. Slaví se v noci ze 31. října na 1. listopadu (podle jiných pramenů je to den prvního úplňku ve znamení Štíra – což by ale letos připadlo až na 20. listopadu). Oslava nového roku již na přelomu října a listopadu – to zní podivně. Ovšem snad jen nám, kteří jsme zvyklí, že v dnešní době stačí zajít do obchodů a máme kdykoliv cokoliv – pohádka O dvanácti měsíčkách přestala být pohádkou. Ovšem ne vždy tomu tak bylo.
Proč právě na přelomu října a listopadu?
V dobách ještě nedávno minulých lidé museli žít a počítat podle přírody a jejího řádu. Lidé byli s obživou do jisté míry odkázáni na svá domácí zvířata – a ta musí samozřejmě něco také jíst. S příchodem jara se pastviny zazelenaly a zvěř vyrážela na pastvu. Stáda se mohla rozrůstat, obživa se našla – i když pastviny byly „jen“ přirozené, přírodní. Bylo na hospodáři, aby dal svá zvířata zabřeznout včas – ani ne pozdě, ale hlavně ne moc brzo – pomřela by mu hlady. Největší nárůst zelené píce je u nás začátkem léta; to byla optimální doba, do které se měla mláďata narodit. Ale také doba k tomu, aby byť teprve končilo jaro, hospodář již myslel na tu budoucí zimu a začal dělat zásoby sena. Jak míjely letní měsíce, mláďata dospívala, ale již tu byl říjen a s ním konec se zelenou pící. Stáda se musela vrátit z pastvin na svá zimoviště v osadách. Zásoby krmiva na byly omezené, proto nebylo možné přes celou zimu udržet libovolný počet zvířat; bylo nutné je zredukovat na základní stádo – skládající se z těch nejlepších samic a samců dávajících předpoklady pro zdravý a dobrý chov v příštím roce. Ostatní zvířata čekal nůž řezníka. Možnosti konzervace masa se omezovaly na vyuzení, případně sušení – movitější si mohli také dovolit ukládání do soli, která ovšem tehdy byla opravdu „nad zlato“. Není divu, že bylo zapotřebí spoustu masa sníst – a také zapít nějakým tím pivem; byl to přece důvod k oslavě.
Konec období hojnosti, tepla a světla, začátek doby tmy, zimy a nejistoty – to je ideální okamžik k předělu celého roku. Není tedy divu, že se jím stal právě svátek slavený na konci října – Samhain.
Tradice a současnost
Vedle oslav a hodování byl ovšem také čas na duchovní složku svátku. Bylo zapotřebí obětovat bohům před nastávající temnou částí roku. Aby se Slunce vrátilo, aby se člověk dožil nového jara, aby nebyl hladomor a vydržely zásoby přes zimu … těch strachů a obav bylo prostě moc. S koncem roku se také vzpomínalo na ty, jejichž život již skončil – na padlé a zemřelé, Samhain byl také svátkem říše mrtvých, světa duchů. Také jim bylo obětováno – obvykle prý první mládě z každého vrhu a nejstarší z každého potomstva. Křesťanská církev později keltský svátek „přemaskovala“ dnem Památky zesnulých – Dušičkami. Hřbitovy nakrátko ožijí mimořádným množstvím – stovkami a tisíci – svíček. Ale právě již Keltové místo svíček zapalovali malé ohníčky. Věří se, že v té době se duše předků nakrátko vracejí do našeho světa a ohníčky jim měly posloužit pro orientaci – a pak také pro zahřátí. Říká se, že na svátek Památky zesnulých mohou mít mrtví jediný den v roce hmotné tělo; na Samhain tedy mizí hranice mezi světy a živí a mrtví mohou být nakrátko spolu. Je nutné však být ve střehu, neboť krajinou se mohou potulovat i zlé mocnosti z říše temnot. Také ty je zapotřebí se snažit obětmi usmířit. Magická noc končí úsvitem. Mrtví se vrací do svých příbytků, temná moc pozbývá sil. Začíná další rok.
K Samhainu se váže ještě další zvyk, který se udržel v některých zemích s keltskou tradicí po staletí. Buď přímo o samhainské noci, nebo v některou z pěti následujících nocí se spalovaly figuríny ze starých hadrů a vycpané slámou. Měly symbolizovat všechno špatné, co se během uplynulého roku nahromadilo a čehož je třeba se rituálně pomocí plamenů zbavit a takto očištěni vstoupit do nového roku..
Tradice Samhainu dnes ožívají také při oslavách Halloweenu (večer Všech svatých – All Hallows‘ Evening), jehož tradice se v současnosti udržují v některých zemích západní Evropy (začínají v poslední době i u nás) a přeneseně i USA.
Původ slova Samhain
A ještě pár slov o původ jména Samhain – a to si dovolím citovat sám sebe z loňska, :-))). Počeštěný název svátku samain má dodnes protějšek v irštině jako Lá Samhna. Nejstarší dochovaný, tedy písemný záznam, vztahující se k slavnostem spojeným s příchodem samainu (údajně se konávaly v jabloňových sadech) je datován do prvního století po Kristu. Keltský lunární kalendář je tu vyrytý na bronzových tabulkách. Podle místa objevu ve východní Francii je nazýván Kalendář z Coligny.
Samain v keltských legendách
Na serveru Eldar se na stránce Samhain se můžeme dočíst následující legendu. Tradičně byl ten den spjat i se vzpomínkou na mytické doby ostrovních keltů. O samainu zuřila v Mag Tureku velká bitva božstev, v které se fomorové utkali s tuatha de Danann, lidem bohyně Danu. Irsko bylo totiž podle Knihy invazí – Lebhar na Gabala, původně osídleno fomory – démony a génii (význam tohoto slova najdete na stránkách Průvodce magií) mořského původu. Tuatha de Danann byli čtvrtá kolonizační vlna směřující do Irska. Aby zde kmeny mohly zůstat, bylo nutné porazit fomory. Vpádu se účastnila dobrotivá božstva, včetně Luga. Útok by zahájen o svátku Beltine. Vítězství bylo dosaženo právě po půl roce o svátku Samhain.
Se Samhainem může být spjata také pověst o Blanických rytířích. Na stránkách Zpravodaje bratrstva Keltů se popisuje legenda, podle které o posvátné noci Samhainu vyjížděla z hloubi posvátných vrchů vojska dávných bojovníků, kteří zahynuli při obraně země. Jenom během této noci můžete spatřit přízračný průvod těch nejstatečnějších hrdinů keltského světa, jak objíždí vrchol hory a poté, za naprostého ticha, vpluje opět dovnitř. Tito bojovníci, věčně spíci v některých kopcích a horách, jsou připraveni – až bude zemi nejhůř – opět vzít své meče do rukou a bránit zemi proti vetřelcům. Tato legenda se nevztahuje jen k jedné z našich nejposvátnějších českých hor, Blaníku, ale i k asi dvaceti dalším kopcům v Čechách.
Dále se tu píše – Patronkou tohoto poněkud strašidelného svátku byla neméně tajemná a strašidelná keltská bohyně Cailleach, mající mnoho různých krajových označení a podob. Snad už jen v pohádkách se dochovaly její někdejší názvy u nás, říkalo se jí Spirálová baba (a hele, jaké má Spirála tradice…), někdy Matka hor jindy prostě Stařena. Byla vždy spojována se smrtí – ale také se znovuzrozením. Ve staré tradici totiž byla strážkyní kouzelného kotle, v němž se vařily letkvary, propůjčující obvykle hrdinům nadpřirozené vlastnosti. Známá byla také její schopnost ovlivňovat počasí a přisuzovalo se jí i vytvoření některých pohoří a hor.
Ano, to všechno zažijeme spolu s nadací na pomoc dětem v dětských domovech. Jak již víte, uprchlíci došli.
Sláva Satanu
Sabath (pozn. zatím nevím, kdo je)
bratr velekněz“
MODLEME SE ZA NĚ.
Petra Bostlová
p.s. než satanisti dotyčný článek stáhnou…, zde je:
http://dobajedu.cz/clanky-z-knih/geoinzenyrstvi-nici-nase-zdravi-varuje-doktor/

„Celková kontaminace, která byla způsobená naší planetě “klimatickým inženýrstvím“ je matematicky závažnější a všeobecně rozšířenější než všechny ostatní zdroje kontaminace životního prostředí dohromady. Pokračující toxický postřik naší oblohy přidává k již v současnosti smrtícímu břemenu znečištění z klimatického inženýrství, které bylo započato před 65 lety. Životní prostředí a naše těla dosahují a překonávají bod zlomu. Níže uvedená zpráva pochází z pera odborníka ze zdravotního sektoru, který plně chápe závažnost škod, které nám způsobil dopad geoinženýrství.

.

Může mít geoinženýrství něco společného s mým zhoršujícím zdravím?

Lékaři a vědci tvrdí, že pokud chceme zůstat zdraví, tak musíme jíst „vyváženou stravu“. Tato myšlenka je pravidelně opakována široké veřejnosti do té míry, že ji všichni považujeme automaticky za naprostou pravdu. Pravda však je, že to zdaleka tak není. V současném přetoxikovaném světě je požívání vyvážené stravy samo o sobě toxické.

Stačí si uvědomit, že naše jídlo je pěstováno za užití anorganických hnojiv, které urychlí výskyt kornatění cév, artritidy nebo Alzheimerovy choroby. Zbytky pesticidů a herbicidů jsou zachyceny v játrech – tím přispívají k zvýšenému ukládání tuku do jaterní tkáně, což vede k následnému vysokému nebo zvýšenému krevnímu tlaku.

Bylo také dokázáno, že geneticky modifikované potraviny zhoršují struktury buněčných stěn. Nebezpečná radiace je rutinně používána na zelenině jakožto dekontaminant. Američané vypijí každoročně velké množství kukuřičného sirupu, který obsahuje velké množství fruktózy. Tento sirup je z geneticky modifikované kukuřice a nachází se také ve velkém množství koření. Toto je jen několik příkladů technologických pokroků, které věda přinesla lidstvu. Tyto změny přispívají k současné zdravotní krizi, která USA zužuje. Přispívá také ke snižování HDP.

 

Tři neoznačené nekomerční vojenské typy letounů vytvořily tyto čáry přímo nad mým domem

302

 

Abychom plně pochopili vážnost tohoto problému, tak si musíme uvědomit, že chemikálie jsou všudypřítomné. Podle odhadů EPA jich je více než 100 000.

Nejnovější a nejnebezpečnější forma otravy je ta, která se provádí na obloze – používá se pro ni termín: “správa slunečního záření” (přel. z angl. termínu: solar radiation management).

Tato technologie používá chemické kondenzační stopy (= páry v podobě bílé čáry za tryskovým letadlem). Správa slunečního záření spadá pod neškodně znějící název: geoinženýrství.

Vypadá to, že není úniku před novým náboženstvím, které se nazývá věda. Smutným faktem však je, že pseudověda v současnosti řídí politiku tím způsobem, že se na ní dané strany domluví, a ne z důvodu toho, že se jedná o dobrou vědu. Stejně jako všechno ostatní v současnosti se i věda zpeněžila a vítězí ten, kdo podá nejvyšší nabídku.

Nejděsivější částí je však to, že Vy i já jsme se nevědomky staly pokusnými křečky těchto vědců. Laboratoří je planeta Země a tato věda, která je prováděna dle souhlasu určitých osob, je v současnosti mimo kontrolu. V širší vědecké komunitě není tajemstvím, že “standardy” uznávané vědeckými pracovníky – the Jason Society (= nezávislá skupina vědců, která radí vládě USA v otázkách vědy a technologie a to především v záležitostech týkající se armády) – záleží na tom, kolik nabídne peněz případný zájemce. Ve světě, který je založený na výsledcích, je tento model nejen chybný, ale také eticky a morálně zkažený. Je irelevantní jestli věříte, že chemicky generované kondenzační stopy existují nebo ne. Existují.

Lidé, kteří je projektují a rozprašují, se nezajímají o to, co si o tom myslíte. Vaše daně je platí a válka s terorismem bude pokračovat. Američané se jakožto strůjci změny ukázali bezmocní. Máte na výběr – doplatíte na následky anebo budete proaktivní. Pro ty, kteří je to jedno je vhodné rčení “postupujte na vlastí nebezpečí”. Co se týká Vás ostatních, tak byste se měli začít chránit!

.

Dvě hlavní složky v těchto rozprašovačích jsou baryum a hliník:

s15s (1) s15s

.

Baryum se do těla dostane hlavně plicemi nebo nosními dutinami. Ve vodě rozpustné soli barya jsou očividně pro zdraví člověka toxické. Ve vodě rozpustné baryum je nejvíce nebezpečné.

Tím se dostane přímo do krevního oběhu a vystaví tak oxidačním efektům této nebezpečné látky červené a bílé krvinky, krevní destičky, hemoglobin a organické železo.

Důležitost cévního systému je velmi obsažné téma. Postačí však říci, že krev je základem, z kterého tvoří tkáně své živiny – jako např. úrodná půda poskytuje dokonalé prostředí pro zdraví a správný život rostlin. Škodlivé chemikálie, a především těžké kovy, snižují kvalitu krve – jejich vysušující vlastnosti snižují krevní obsah vlhkosti a zvyšují tak viskozitu a riziko mozkových příhod.

Uvádí se, že baryum dokáže absorbovat až 400krát více vlhkosti než je jeho samotná váha. Jednotlivé částice barya jsou v nano velikostech, a odpovídají jedné miliardtině metru = jedné deseti tisícině průměru lidského vlasu. Díky tomu se tyto částice mohou jednoduše dostat do Vašich buněk, kde Vám ubírají energii a díky nimž se cítíte chronicky unavení. Pokud se dostanou do těla tak naruší funkci mitochondrie (= útvar v plazmatu buněk). Mitochondrie je generátorem energie uvnitř každé buňky a poskytuje energii, která ovlivňuje dýchání, vitalitu a ostražitost. Pokud přemýšlíte nad tím, co můžete udělat pro to, abyste se ochránili, tak přemýšlíte správně.

 

Takovýto útvar mraků je dle historických záznamů pravých mraků, a to ať už v uměleckých ztvárněních nebo na fotografiích, nemyslitelný

301

 

.

Druhou složkou je hliník. Tato látka je také velmi toxická nano substance. Má vliv na tkáně centrálního nervového systému – např. bílá mozková hmota.

Hliník zapříčiňuje to co je známo pod názvem amyloidní plaky. Tvoří se v mozkové tkáni, narušují konce nervových synapsí, ze kterých se přemísťují signály, které udržují paměť a naše schopnosti spojené s řešením problémů – kognitivní funkce.

Velké nahromadění amyloidních plaků bylo identifikováno u Alzheimerovy choroby, což je onemocnění, které je spojováno s rapidním neurodegenerativním kognitivním ochabnutím. Parkinson, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza a myasthenia gravis (= onemocnění postihující nervosvalový přenos) jsou podobná onemocnění, která mají společné rysy rapidního a značného slábnutí nervové tkáně. Tento stav je postupný a nezvratný.

.

Globální farmaceutické kartely jsou zaměstnané vývojem a testováním nových generací antineurodegenerativních léků, které jsou vyvíjeny kvůli vlivům chronických otrav těžkými kovy. To bude výsledkem geoinženýrství, které je v současnosti prováděno po dekády.

Druhá a více znepokojující charakteristická vlastnost barya je jeho reakce na srdeční sval. Pro zdraví našeho srdce jsou důležité zbytky minerálního draslíku. Pokud se množství draslíku v srdci změní (hypokalemie) tak může zapříčinit tachykardii (zrychlení srdeční činnosti), čímž vystaví nepřiměřené zátěži nejen naše srdeční svaly, ale také nervy. Baryum mění množství draslíku a tak zvyšuje riziko mrtvice, a to především u lidí trpících nadváhou a obezitou.

Baryum může zapříčinit “srdeční křeče“. Ve spojení se srdcem se mohou vyskytovat zdravotní problémy jako: bolest na hrudi, závratě, omdlévání, respirační obtíže, dušnost, astma, problémy se zrakem, bolest v jedné nebo v obou rukách, a také občasná otupělost, ranní ztuhlost, únava a střevní potíže. Inhalátory mohou tento stav ještě zhoršit. Mladí a lidé středního věku nejsou imunní.

.

Spotřebitelé léčiv by měli být velice obezřetní, než si nechají napsat recept určený na zklidnění nebo stimulaci. Špatný lék by mohl znamenat vážné následky – a to rychle. Je důležité mluvit se svým doktorem o lécích, které Vám chce předepsat. Zeptejte se svého lékaře, pokud jsou tyto léky spojeny s jakýmikoli kardiovaskulárními vedlejšími účinky nebo pokud by byla jedním ze středně dlouhých vedlejších účinků chudokrevnost. Je důležité mít tyto informace také od svých lékárníků. Ptejte se a požadujte odpovědi. Váš lékárník by se Vás měl zeptat, zda máte nějaké alergie na dané léky – vyrážky, dušnost, závratě – nebo jiné nezvyklé reakce, které jste mohli mít někdy v minulosti.

Ti, kteří budou těmto látkám vystaveni (všichni) by měli konzultovat pravděpodobnost vdechnutí těžkých kovů z kondenzačních stop na obloze, které by se mohly vyskytovat v místě jejich bydliště nebo v místě kde pracují.

.

Pacienti se musí proaktivně snažit vést tento dialog směrem k potřebě krevních testů, které jsou zaměřeny na množství kovů – hliník, baryum, olovo, rtuť. V případě menšího měření je důležité se zaměřit na baryum a hliník. Řekněte si o vytvoření zprávy týkající se těžkých kovů v krvi a zmiňte shora uvedené kovy jako ty, které jsou především podstatné. Já jsem se dozvěděl o zvýšeném obsahu barya ve své krvi po tom, co jsem v daném měsíci zaznamenal intenzivní aktivitu rozprašovačů na obloze.

Požádejte svého doktora, aby Vám nechal udělat CRP (C-reaktivní protein), což je test, který měří vnitřní srdeční zánět. Pokud by Vašeho doktora zajímalo, proč tento test chcete, vysvětlete, že nedávné vystavení těžkým kovům se typicky ukáže nejdříve v krvi. Ve vlasech to je až o týdny či měsíce později. Výskyt kovů v krvi může být diagnostikován jakožto otrava těžkými kovy.

.

Ukázka záměrného krátkého rozprášení, pádná evidence

300

 

Udržování bdělosti co se týká potravních doplňků, vitamínů a jídel do kterých se přidávají vitamíny, minerály a jiné látky je nezbytné. Můžete se tak chránit před nevyzpytatelnými následky netestovaných vědeckých experimentů, které na nás působí.

.

Toxické látky, které se v laboratořích oficiálně vyrábí od roku 1988, byly chytře označeny jako neškodné díky klauzuli zvané “Delaney Clause“. Tuto klauzuli vytvořil Michael R. Taylor, dřívější ředitel úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (angl. Název Food and Drug Administration).

Taylor byl také v době, kdy pracoval v tomto úřadu výkonným ředitelem ve společnosti Monsanto (nadnárodní společnost produkující zemědělské produkty).

.

Jeho zájmy jsou proto přinejmenším velice pochybné. Díky této klauzuli se otevřela Pandořina skříňka, která umožnila použití nových chemikálií v amerických potravinách. Díky této klauzuli přestala platit legislativa, která dříve zakazovala rakovinotvorné substance v jídle. Zákony týkající se etiket na jídle tím byly buď velmi omezeny, nebo úplně eliminovány. Jedinou bezpečnou alternativou jsou potraviny pěstované doma nebo od drobných farmářů nebo maso a drůbež např. od Ukiah Natural Food Coop (=obchody, které se zaměřují na prodej organického jídla a zdravého jídla). Avšak víceméně se dá říci, že nejsou žádné záruky, pokud si potraviny sami nevypěstujete a nesklidíte.

Vaše buňky jsou pod neustálým vlivem chemikálií od poloviny 80. let, a to od rána až do večera. Tyto chemikálie vysušují Vaše tělo, klouby a nervový systém.

Kromě toho také zhoršují cesty, kterými putují Vaše hormony – to vede k metabolickému okysličování, reaktivaci molekul reagujících na kyslík (angl. název ROS), poškození chromozomů, poškození DNA molekul. Poškození chromatinu a narušení DNA patří mezi klíčové rysy, jež se pojí s nevyléčitelnými stádii rakoviny.

.

Proto jsou v současnosti vitamíny C a E tak důležitými preventivními prostředky proti chronickým nemocem, které byly vytvořeny v 21. století. Je mnoho dalších vitamínů a doplňků stravy, které jsou schopné napravit poškození buněk, tím že pohltí ROS nebo které zvýší průtok enzymů, podpoří integritu buněčných stěn nebo zvýší odstraňování CO2.

Je pouze na Vás, abyste udělali správné rozhodnutí, které zvýší Vaši bezpečnost a zdraví. Opatrnost je na místě a zdravý rozum je nezbytností.“

.

Překlad z angličtiny, originál z: http://www.geoengineeringwatch.org/

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: