Odpověď paní Krnáčové


Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,

omlouvám se, paní Krnáčová, bere mi to příliš času, proto prosím dovolte, že se vyjádřím písemně pokud možno již naposledy a velmi krátce. (Osobní setkání ani věčné dopisování stejně nenahradí.) Vždy jste měla možnost setkat se s námi  osobně, a ta možnost a mé pozvání k setkání platí a nikdy „nevyšumělo“, mohla jste – a i nadále můžete – zeptat se na cokoli, co jste potřebovala vědět, při osobním setkání. Ostatně, tak to dělají i jiní, když mají nejasnosti. Zkrátka se se mnou spojí, e-mailem nebo telefonicky. Často se pak sejdeme osobně. Kontakty na mě jsou na internetu.

Tedy velmi krátce: Datum Varování nám byl ve zjevení Panny Marie řečen až poté, kdy byl odložen. V čem tedy vidíte ten „můj“ protimluv, že termín Varování nevíme a je nám zakázáno o něm spekulovat? To, že se v modlitební kampani modlíme, aby Varování přišlo ještě v tento měsíc, v říjnu 2016, tak, jak je to s modlitbami k Pánu Bohu vždy, jen na Pánu Bohu záleží, zda naše modlitby budou vyslyšeny. Takže operovat tím, zda Varování bude tento měsíc či do konce roku či nikoli jako „důkaz“ blasfémie, je naprosto liché, a myslet si, že takové zjevení může pocházet od Panny Marie, je výsměch.

Další Vaše nejasnost: mana je Nebeský chléb. Takže když Panna Maria ve zjevení nám mluví o maně jako o chlebu, je teologicky naprosto  v pořádku. „Egyptskými“ Panna Maria rozhodně myslí izraelity vyšlé z Egypta. (Samozřejmě ne Egypťany. Ti jsou přece Egypťané, ne Egypští! Egyptští je přídavné jméno, zkrácenina pro egyptské izraelity, tedy izraelity vyšlé z Egypta.

Mé pozvání k osobnímu setkání platí, ráda Vám zodpovím jakékoli Vaše nejasnosti, na které budu znát odpověď. Nemáme co skrývat.

 

Pán Ježíš Vás žehnej

 

Petra Bostlová/za Mariánské společenství

Reklamy