HALELUJAH! MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ JDE DO SVĚTA! :-) Jako první na Slovensko


HALELUJAH! MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ JDE DO SVĚTA! 🙂 Jako první na Slovensko.

Tak, jak řekla Panna Maria:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/06/zjeveni-panny-marie-jak-to-dopadlo-halelujah-ave-maria/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/13/zjeveni-panny-marie-o-marianskem-spolecenstvi/

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

s radostí v duši vám oznamuji, že naše Mariánské společenství dnes nad ránem, 25.9.2016, překročilo hranice České republiky a tímto se rozšířilo do světa! Nejprve do Slovenské republiky.

Tak jako je a bude  „Sopotnice“ (naše sopotnická komunita) centrem Mariánského společenství pro Českou republiku, tímto je a bude „Ochtiná“  – komunita Mariánského společenství v Ochtiné, která zde byla tímto vytvořena, centrem Mariánského společenství pro Slovensko.

 

ochtina

 

Vítejte, Gabrielo a Štefane mezi námi! 🙂

 

 

A nyní, co nám všem členům Mariánského společenství vzkazuje pro tento čas Panna Maria?

Toto:

(Čtěme pozorně a rozjímejme nad těmito Slovy Panny Marie, prosím)

 

Bůh chce vaši oddanost každý den

  1. října 1989 , skrze Vassulu Ryden

(Naše Svatá Matka k modlitební skupině.)

„Přijměte Můj Pokoj. Církev ožije.

Pojďte, buďte milí Pánu a obětujte se Mu každý den.

Dovolte Mu, aby z vás udělal oddané děti, děti Světla.

 Změňte své životy odpoutáním se od světských věcí, protože, Moji maličcí, tímto světem jen procházíte.

Pořád vám připomínám, že vaše duše budou žít věčně a opakovaně vás varuji, abyste změnili své životy.

Co od vás Bůh chce? A co je nejlépe dělat?

 Bůh chce vaši každodenní oddanost, úplné odevzdání sebe sama, aby z vás mohl utvářet dokonalé bytosti.

 

Dokonalé je, když budete poslušni Boží Vůle tak, že Mu nabídnete svou vůli. Hledejte Ho, hledejte všechno, co je On.

Snažně vás prosím, neposlouchejte našeptávání ďábla, pozvedněte svou duši v neustálé modlitbě.

Miluji vás, děti, a Mé Oči vás ani na okamžik neopouštějí.

Učte se z Našich Poselství konat dobro, ať Naše Poselství živí vaši ubohou duši a vedou vás zpátky k poznání, kéž vás vedou k Písmu Svatému a k Pravdě a k Životu.

Chci vás zachránit před ďábelskou sítí, chci pozvednout vaši duši na vyšší úroveň modlitby.

 

Dnes večer, Mé děti, se za vás budu u Otce zvláště přimlouvat, měli byste vědět, že Jeho Dobrotou můžete získat mnoho milostí. Měli byste vědět, jak nekonečně bohatý je ve Své Milosti. Mějte touhu po Pánu, buďte vždycky hladoví po Pánu.

 

Odložte všechny starosti, obětujte je Jemu,

důvěřujte Mu.

 

Zvětšujte Jeho Království svou láskou k Němu a ke svým bratrům.

Odplácejte zlo láskou, ať je láska tím nejdůležitějším ve vašem životě, ať je vaším kořenem.

 

Dejte pozor na své myšlenky, neodsuzujte jeden druhého protože vaše cesty NEJSOU cestami Pána.

 

Vytrvale těšte Pána svou pokorou, bez posuzování druhých.

Boží Láska se ukazuje i tomu nejposlednějšímu z vás všech.

Jděte v pokoji, milovaní, nezapomeňte Nás vzít s sebou do svých domovů. Učte se vnímat Naši Svatou Přítomnost. Učte se říkat „my“ místo „já“, „nás“ místo „mne“. Žehnám vám všem.

 Buďte jedno, jak si to Pán přeje, nebuďte rozdělení,

protože v Nebi jste jedno.

 

Buďte v Pokoji a žijte v Pokoji.“

 

 

Pán Ježíš nás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

Reklamy