Otci kardinálu Dukovi


Vážený otče kardinále Duko,

jsme šťastni, že jste se vrátil na pravou cestu, bylo hodně lidí od nás, kdo se za to ustavičně modlili. (Od Pána Ježíše víme časový úsek, kdy to bylo – krátce před 5. červencem. Asi postupně, že? Nejspíš tím mezníkem, co Vámi otřáslo, byla epizoda s ostatky svatého Metoděje?)

Velmi doporučuji netříštit síly, jak je to s poselstvími Panny Marie, které přijímáme (- vždyť přece víte, rozdělené království nemůže obstát), nechte raději pokorně na Panně Marii, silácká gesta typu“ nikdy neuznám“… atd., vzpomeňte na svatého apoštola Pavla, ne každý má však tu výsadu, aby ho na jeho zcestí zastavil Pán Ježíš svým Zjevením osobně.

Modlíme se za Vás a žehnáme, chci Vás tímto informovat, že tu neděli 18. září jsme vám vymodlili u Pána Deviatnik:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

Bohu díky!

(Tak vás nemohou satanisti zabít. Je to převeliká Boží ochrana duše i těla. Což budete zvláště nyní potřebovat.)

 

Panna Maria s Vámi počítá, s Vaší prací pro naši Nebeskou Rodinu dlouhodobě (to víme z konkrétního zjevení Panny Marie), tak si to, prosím, nepokažte. (Kupř. siláckými řečmi a nepokorou.)

Chci Vás tímto velmi vážně varovat: Tomáš Halík si nikdy nepřestane brousit zuby na arcibiskupské křeslo místo Vás. Nyní je jeho plánem odstranit Vás, za jakoukoli cenu, nechat dosadit Malého a jeho pak vystřídat. (- Máme potvrzeno z vícero našich zdrojů na sobě nezávislých.) Znáte Halíkovy nebetyčné ambice! I, doufám, jeho mistrnné pikle. Buďte, prosím, nanejvýš obezřetný. Dál se zašťiťujte Pannou Marií, povede Vás, buďte, prosím, nanejvýš pokorný, bez pokory nejde vůbec nic.

 

Žehnáme Vás drahocennou Krví našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista +++

 

V modlitbách za Vás

 

Vaše Mariánské společenství

 

fotka

Reklamy