Boží Ruka zasahuje

Kdo je přítel a kdo je nepřítel (otče Duko)


Jistě se se mnou shodnete, že není nic nebezpečnějšího, než nevědět, kdo za koho „hraje“. (Tedy, kdo je náš nepřítel a kdo naopak přítel.)

Zvláště pak v bitvě. A tohle bitva je. Úporná bitva o duše.

Vždyť právě na bázi tohoto zmatení dostali paní Krnáčovou. Pod vlivem dlouhodobé manipulace 666″exorcisty“ Jiřího Kordy.

(Ona žel nemá zjevení Panny Marie. Ten, kdo se za P.M. vydává, bude nejspíš opět čarodějnice Jana Zezulová. Copak věříte té pohádce o smíru mezi Satanem a Pánem Ježíšem? Dokonce na 50 let? 🙂 -Podívejte se kolem sebe. Vždyť to je dětsky úsměvné.)

Ve velmi podobné situaci se nacházíte nyní Vy, otče Duko. Jen loutky se mění, místo J. Kordy tu nastupuje ve Vašem případě…snad T. Halík? Nebo jiný 666manipulátor?

Kdo se za Vašeho přítele jen vydává (ale opak je pravdou), protože slouží stále druhé straně, ač snad i tvrdí něco jiného, je T. Halík, J. Korda, Sternbergovi atd.atd.

Proč myslíte, že poselství, která přijímáme, jsou falešná?

Jsou jen dvě strany: Bůh a Satan. Žádná třetí strana není. A nejsme-li na straně, kde jste byl dřív Vy, a to Vy víte, že nejsme, proč byste taky proti nám tak bojovali…což bychom však v tom případě, že bychom přijímali falešná zjevení, byli. Copak Satan bojuje sám proti sobě?? Přemýšlejte o tom.

Proste Pannu Marii, proste Ji za tu milost, aby k Vám přišla a ukázala Vám, abyste mohl rozlišit. Proste upřímně a pokorně. Může k Vám přijít i jinak než zjevením. Proste za dar rozlišení. Pán dává tomu, kdo v pokoře prosí.

 

Pán Ježíš Vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: