(Postupné) Znesvěcování posvátné hory Živčák/Turzovky došlo svého cíle :-( aneb Choďme se modlit k Panně Marii do Lysolají co nejčastěji, prosím, ať neskončíme stejně!


 To, co se v současné době děje u zázračného pramene Panny Marie v Lysolajích, na Jejím poutním místě, připodobňovaného samou Pannou Marií právě k Turzovce, totiž znesvěcování tohoto svatého mariánského místa satanisty (!) pohanskými stavebními úpravami (!), před kterým zde na blozích alarmuji a opakovaně vyzývám nás všechny křesťany, nechť se chodíme modlit k Panně Marii ke kapličce do Lysolají o to častěji (jen aktivním zájmem a péčí o lysolajské poutní místo můžeme tento kurz odrazit a zvrátit!), nestojí, vidno, osamoceně, ale žel, ruku v ruce, souvisí přímo s duchovním úpadkem posvátné hory Živčák/Turzovky. 😦 Posuďte sami:
Převzato z křesťanského fóra:


„Dnes (pozn. 2.9.2016) sme sa vybrali na našu krásnu posvätnú horu Živčák – Turzovku. Hneď na začiatku trasy zo strany od parkoviska som si všimla, že popri chodníku chýbajú povešané obrázky, kríže a ďalšie predmety ako sú sošky, fotografie a výzdoba, ktoré tam priniesli mnohí pútnici a toto všetko chýbalo aj pozdĺž krížovej cesty a tiež pri samotných prameňoch. Aké veľké však bolo naše zdesenie, keď sme vyšli na vrchol ku krížu a pri poklone na mieste zjavenia som si všimla veľké čierne vrece vedľa kontajnera, z ktorého trčalo niečo podobné krížu. Išla som sa pozrieť, či ma snáď oči neklamú, no pri pohľade do vreca som zažila skutočný šok! Z vreca na mňa pozeral krásny “Dobrý Pastier” spolu s ďalšími posvätnými predmetmi. Obišli sme celý kontajner a vzadu sme našli ďalšie vrecia a v nich mnoho posvätných predmetov. Dnes na prvý piatok v mesiaci na mňa vedľa kontajnera žalostne pozeralo Božské srdce Ježišovo, ktoré sme si napokon aj s inými menšími predmetmi odniesli domov. Chcem týmto vyjadriť hlboké zdesenie, ale i poľutovanie a bolesť nad tým, čo sa stalo na Živčáku a vôbec s našim kedysi tak bohabojným národom, ktorý si dovolí takto naložiť s týmito vzácnymi predmetmi, ktoré majú byť v čo najväčšej úcte! Mnohé z nich boli posvätené kňazmi a nakoniec takto žalostne skončili a to ešte na takom významnom mariánskom pútnickom mieste. Mnoho razy ľudia – veriaci na internete vyhľadávajú len senzácie, chcú vedieť, kde a kedy sa čo stane a určujú možné dátumy udalostí aj na tomto diskusnom fóre. Píšu o celkovom úpadku viery a cirkvi, ale ako vidieť, nemusíme chodiť príliš ďaleko, keď zodpovední dopustia takéto do neba volajúce hanobenie na takom posvätnom mieste, akým je hora Živčák, na mieste zjavení Panny Márie. Zajtra tam údajne organizujú “živčák-fest” a tak zrejme organizátori pristúpili k veľkému “upratovaniu” (skôr hanobeniu). Myslím si však, že to má mať nejaké pravidlá ako s takýmito vzácnymi vecami naložiť (predovšetkým s veľkou úctou). Myslím si, že takéto náboženské predmety sú súčasťou pútnických miest a vyjadrujú vďačnosť, prosby, úctu a bohabojnosť tých, ktorí ich v láske a Božej bázni na takéto miesta prinášajú a ja tiež patrím k tým, ktorí si tieto veci veľmi radi prezerajú.

Považovala som za potrebné túto informáciu zverejniť a možno sa nájdu aj iní pútnici, ktorí tam ešte niečo z tých povyhadzovaných predmetov zachránia. Podotýkam však, že to nebude ľahké, pretože aj nás tam sprevádzali nedôverčivé pohľady a počudovanie, keď sme si odnášali vrecia s “odpadom” a zrejme nás pritom považovali za chudákov bezdomovcov.“

 

 

To, že je něco takového vůbec možné, je laxním přístupem nás křesťanů, stejně jako našich mnohých duchovních pastýřů, když vidí, že se něco takového děje – a nic proti tomu neudělají a zůstanou zticha. Pak se nedivme, že satanisti ukrajují, kus po kuse, v jejich příznačné a bezostyšné drzosti, jedno naše svaté místo za druhým.

 

Petra Bostlová

Reklamy