VAROVÁNÍ NA DOSAH! HALELUJAH! :-)

Asteroid, jehož strážka, jak víme z poselství Varování, bude bezprostřední úvodní jev velikého aktu Božího Milosrdenství Varování, je už viditelný! … Další