Zjevení Panny Marie: Mariánské společenství bude vysílat!


Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 29.8.2016:

„Mé děti,

učiňte vše pro spásu českého a slovenského lidu. Modlitební skupina, kterou jsem vybrala pro Slovensko, byla rozložena hříchem a ďáblovými svody. Jste dnes jedinou modlitební skupinou sloužící na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Neotáčejte se zády k vašim slovenským bratřím a sestrám, ale pomozte jim v přetěžkém údělu, kdy Můj milovaný syn Robert Fico sedí ve společné vládě se satanisty a ti již potichu znesvěcují Slovensko. 
Vaše přítomnost v Praze je nutná, proto rozšiřte svou působnost tak, abyste slovem i obrazem sloužili všem věřícím vašich zemí. Nabídněte proto všem, kteří o to mají zájem, účast na společných telefonických modlitbách a dále učiňte živý obraz vašich společných modliteb na Ďáblově síti, kterou vy lidé nazýváte Facebook. Když on má tu troufalost znesvěcovat příbytky Boha, vy jděte a na jeho vlastní půdě žehnejte. 
A tak buďte svými modlitbami přítomni slovem i obrazem po celém světě každému, kdo k vám se uteče se svými duchovními potřebami. Jsem vždy přítomna u vašich modliteb a vězte, že laickou mši svatou vede Můj milovaný syn Ježíš. 
Učiňte vše pro to, abyste získali útulky posledních časů, jsou velmi důležité a právě díky jim se posléze rozšíří Mariánské společenství. 
A k tomu vám žehnám+++
Panna Maria“
DĚKUJEME, MAMINKO!
Reklamy