Zjevení Panny Marie: Všem našim podporovatelům


Zjevení Panny Marie, dnes odpoledne, 5.8.2016:

„Mé děti,

jděte a ukažte všem vašim podporovatelům komunitu v Sopotnici. Každý, kdo projeví zájem, nechť je uvítán v komunitě, nechť ji s Božím požehnáním navštíví. Služebníci padlého anděla Satana zasívají lži o Mém Mariánském společenství. Modlete se za spásu jejich duší, nechť jsou jim jejich lži a zlo odpuštěny. Vy, Mé milované děti, pokračujte v dílu, ke kterému jsem vás přivedla. Ukažte všem vašim podporovatelům dílo, nad kterým jsem rozprostřela Můj ochranný plášť. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
Adresa naší komunity Mariánského společenství v Sopotnici je: Sopotnice č. 163. Rádi uvítáme každého, kdo s dobrou vůlí nás navštíví. Můžete přijít k společné modlitbě s námi kdykoli, v chaloupce vždy někdo od nás je a bude.
Chcete-li se ohlásit k návštěvě předem, pak stačí mi napsat na adresu: kancelar@sdeo.cz nebo na zednarikekristu@seznam.cz či zavolat na číslo: 774 088 244
Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová
Reklamy