Zjevení Panny Marie: Jaderný útok na Rusko 21.8.2016 není zažehnán! Modleme se


Zjevení Panny Marie, včera, 3.8.2016, po půlnoci, cca v 1.10 hod:

„Mé děti,

pokračujte ve vašem díle.

Bůh Otec ještě nezjevil svou vůli ohledně 21.srpna.+ Přimlouvám se za vás, aby tento den nebyl oslavou satanistů. Modlím se s vámi.

Tělo Mého milovaného syna R. je velmi znesvěceno. Přes … R. jej stále vedu.

Postupně odneste …, která Můj syn zakoupil, do … Budou to …. Požehnám je.

Budou tam i pro případ, když Nebeský Tatínek dovolí velkou zkázu.

Já vás přikryji svým pláštěm, nemusíte se bát, ale myslete na ostatní, myslete na ostatní!

Spěchejte ve vašem díle. Dokončete péči o auta, dokončete přípravu útulků, dokončete přípravu Sopotnice, hledejte další útulky. A k tomu vám žehnám+++

Panna Maria“

 

+ jaderného útoku z Brd, popř. odjinud z Čech či odjinud z EU, na Rusko!

 

 

Znovu vás, naše čtenáře, modlitebníky, podporovatele prosím, abyste nás podpořili v našem díle příprav útulků posledního času, kapliček a příprav aut modlitbami a finančním příspěvkem, nevím, zda je to tím, že je léto a vy, naši příznivci, soustředíte svoji mysl spíše na příjemný letní čas, nebo jste se nechali ukolébat představou, že máme před sebou dalších 25 let do vystoupení Antikrista, tak proč spěchat, nebo se bojíte, že finanční podporou vystoupíte z anonymity (v takovém případě můžete zajít do banky Fio a na náš účet vložit finanční částku přímo), faktem je, že od 5. července finanční podpora rapidně klesla. Vždyť také se nám na přísun finančních prostředků satanisti vysloveně soustředili (černomodlitebně atd.), viz příslušný zednomail Jany Karáskové, zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/29/satanisti-vcele-s-antikristem-se-pripravuji-na-jaderny-utok-na-rusko-21-srpna-2016-modleme-se/

a zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/08/01/marianske-spolecenstvi-trnem-v-oku-satanistu/

Bez financí my nemůžeme nic opravovat ani stavět ani pořizovat (a toho jsou si satanisti moc dobře vědomi), ani útulky posledního času, ani bunkry, ani připravovat auta, ani kapličky, ani další přístřešky.

Děkujeme.

 

Čísla účtu již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří se svými příspěvky a modlitbami podílíte na této naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Bez vaší finanční pomoci a modliteb všechna tato práce pro naši Nebeskou Rodinu by nebyla možná.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď, Vás i celé Vaše rodiny

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Ivan, Ivanka a Honzík

 

Reklamy