Modleme se za otce V. Holého z Nepomuku, prosím


Ze zednosatanistického oběžníku:

———- Původní zpráva ———-
Od: crockhus@hell.com
Komu:
Datum: 28. 7. 2016
Předmět: TVRDÝ ZÁSAH PROTI PRAVOVĚRNÝM FARÁŘŮM

„AVE SATANAS 666!!!

Slíbil jsem vám, že zasáhnu proti budování kultu Jana Nepomuckého. Začali se k němu silně modlit a samotný farář jede ve farnosti Nepomuk neskutečné litanie s přímluvami přímo od Jana Nepomuckého. V našich časech bychom měli těmto modlitebníkům přistřihávat modlitební křidélka.
Holý musí odejít z Nepomuku, bude nahrazen našim (pozn. to znamená: satanistickým!) farářem
Žádám o utajení.
Crockhus (pozn. nejspíš sám českobudějovický biskup Kročil)
bratr černý biskup“
 MODLEME SE ZA OTCE HOLÉHO, PROSÍM, A ZA OBRÁCENÍ V. KROČILA A J.ŠPIŘÍKA ZPÁTKY K PÁNU BOHU!
Děkuji
POCHVÁLENA BUDIŽ NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICE NAVĚKY! Amen
Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová
Reklamy