Zjevení Panny Marie: Připravme svá jízdní kola


Zjevení Panny Marie, dnes ráno, 24.7.2016:

 

„Mé milované děti,

… Kážu vám všem, kteří jen trochu můžete, abyste do Mé mise přivezli svá jízdní kola, která vás vždy spolehlivě povedou i ve chvílích, kdy nebude možné pokračovat autem. Kážu všem lidem dobré vůle, aby sobě zachovali svá jízdní kola a byli připraveni sloužit spáse lidstva. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
AVE MARIA!
DĚKUJEME, MATIČKO!
Reklamy