Satan s jeho otroky, satanisty, roztáčí spirálu zla


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 24. 7. 2016
Předmět: Veliké oslavy Mnichovské obce

„Mí sluhové,

určil jsem, abyste konali zlo a všelijaké zlé skutky a početnými oběťmi rozhněváte Boha Otce. Pokračujte pod mým vedením. Nyní již budou každý den po celé Evropě obrovské akce stejného druhu.
SATANAEL (pozn. Antikrist)
HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH!HALELUJAH!
Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová
Reklamy