Komunita v Sopotnici bude brzy, HALELUJAH! aneb V práci postupujeme vpřed. Děkujeme za Vaši přízeň! Sbírka trvá


Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

i tento týden přináším vám čerstvé informace, jak jsme daleko v naši činnosti pro naši Nebeskou Rodinu.

Minulý týden jsem informovala: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/10/nase-modlitebni-skupina-marianske-spolecenstvi-pokracuje-v-praci-dekujeme-za-vasi-prizen-sbirka-trva/

 

Modlete se za nás, prosím, jsme v závěrečné fázi koupě objektu v Sopotnici, kde bude, jak víte, sídlit naše komunita Mariánské společenství.

sobotice2

Jsou to velké tlaky od satanistů, aby koupi i na poslední chvíli překazili a koupě se nepovedla. Nikdo však nezmění Boží Vůli! HALELUJAH!

 

Kromě toho pokračujeme, jako každý týden, v přípravě aut a v rekonstrukcích rozmetaných kapliček Panny Marie a útulků posledního času. Jak také víte z mých blogů, ze zjevení Panny Marie, jednou se jadernému útoku nevyhneme. A právě tyto útulky Panna Maria přikryje svým pláštěm, takže se jak jaderný výbuch ani jaderný spad poté těchto útulků nedotkne. V nich naleznete útočiště, kde se schovat jak před jaderným útokem, tak před pronásledováním, které dříve či později příjde a kde se zúčastnit vysloužení mše svaté, až nebude možno v kostelech a možná, bude-li Panna Maria chtít, i jindy.

 

Modlitební kampaní 5.7.2016 byl tedy čas příchodu Antikrista posunut o 25 let. Nevíme, jak těchto 25 let, do kterých vstupujeme, bude vypadat. Co však víme určitě: nebude to 25 let podobných 25 letům, které máme za sebou. O co v té době půjde: aby se lidstvo navrátilo zpátky k Pánu Bohu a tak co nejvíce duší bylo zachráněno před peklem. Kdyby těch posledních 25 let, které jsme prožili, bylo jednoduše jen zdvojnásobeno, nemyslím si, že by to k tomuto cíli vedlo. Logicky tak následujících 25 let bude hodně jiných než známe z minulosti. Jakých pak v realitě, záleží také na našich, vašich, modlitbách, modlitbách nás všech. Na snaze a píli, které věnujeme tomuto cíli: naší aktivní pomoci na spáse duší.

 

Jak jste si mohli přečíst v blozích, ve zjeveních Panny Marie, Panna Maria rozšířila naši autoflotilu v poslední době ještě o 3. dodávku a rychlé auto, které bude sloužit jako sanitka. Ještě nám zbylo pár výdajů u těch předešlých aut a přibyly nové, které si žádají generálky těchto nově zakoupených aut. Na tom nyní pracujeme. Co se útulků týče, právě doděláváme dublovické útulky, celkem 4 a 1 v Třebsku (oboje ve Středočeském kraji, v okrese Příbram), do konečné podoby. Jsme v závěrečné fázi. Pán Ježíš nám řekl, že pak se už k jejich rekonstrukcím nedostaneme, musíme tak všechno kompletně připravit a jak Panna Maria chce, tak, aby útulky i po stavební stránce vydržely dalších 25 let.  Jak to mnozí z nás chápou, s těmi stávajícími útulky, s jejich rekonstrukcí a to všech, máme být hotovi do 21.srpna. (pozn. tj. satanisty plánovaný den jaderného útoku z Brd na Rusko.) Není divu, že nás Panna Maria ve svých zjeveních vybízí, abychom s přípravou aut, s rekonstrukcemi útulků a kapliček a s přípravou komunity v Sopotnici spěchali a spěchali.

 

A toto jsou plánované výdaje tohoto týdne: další opravy v rámci generálky rychlého auta nás mají přijít na 30 tisíc korun. Červenou dodávku jsme včera převezli do autoservisu ke generálce motoru, která má přijít na 20 až 30 tisíc. Při té příležitosti si satanisti neodpustili za námi poslat dron, jehož útok způsobil, že do autoservisu po pár kilometrech na výpadovce nás nakonec musela vézt odtahovka příslušného automechanika. Při předběžném ohledání ten konstatoval, že náhlou nepojízdnost vozidla způsobila náhlá závada na dílech, které už byly v rámci generálky měněny. Zkrátka: nic nového pod sluncem. Satanisti se neustále snaží nám rozbíjet auta. A když to nejde havárií, jako včera, tak aspoň projdou kolem s ostým předmětem kolem auta, zanechavše po sobě viditelnou stopu. Jako k tomu došlo u dodávky v minulých dnech. Asi by jinak ani neusnuli, počítám. O tyto aktivity navíc nám tak vzroste účet za opravu. (Proto to taky satanisti dělají, že.) Rekonstrukce útulků nás pro následující dny výjde cca. na 30 tisíc. Doděláváme opravy střech, opravujeme zbylá vrata, zateplujeme, štukujeme, nahazujeme atd. Neplánované výdaje přícházejí průběžně.

 

Pomůžete nám i s těmito výdaji, prosím? Moc vám děkujeme!

 

Čísla účtu již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří se svými příspěvky a modlitbami podílíte na této naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Bez vaší finanční pomoci a modliteb všechna tato práce pro naši Nebeskou Rodinu by nebyla možná.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Ivan a Honzík

 

Reklamy