Zjevení Panny Marie o našich úkolech v Mariánském společenství


 Myslela jsem, že toto zjevení Pany Marie nebudu uveřejňovat, proč taky, jsou to instrukce Panny Marie, kdo jaký úkol z nás má v rámci Mariánského společenství přijmout.
Že však pomlouvačná kampaň satanistů s cílem jak Mariánské společenství očernit, již začala, zveřejňuji i toto zjevení Panny Marie. Ne kvůli satanistům, těm je to jedno, ti hledají jen příležitost jak vyplivnout na ostatní tu jejich zlobu a zášť, kterou se zajíkají, ale kvůli těm, kteří hledají pravdu a kdoví, zda nebudou také v budoucnu u nás hledat pomoc. Tak tedy.
Zjevení Panny Marie, nad ránem dne 14.7.2016:

 

„Mé děti,

 
nadešel čas, abyste znaly své úkoly. Moje milovaná dcera Petra bude od nynějška Matkou představenou Mariánského společenství. Ponese zodpovědnost za spásu světa. Můj milovaný syn ..(Josef)… bude Otcem představeným v komunitě Sopotnice. Moje milovaná dcera … bude Matkou představenou ženské části kláštera Sopotnice. Můj milovaný syn… bude stavbyvedoucím Mariánského společenství a bude rozhodovat o všech stavebních úpravách v komunitě. Postupně vzniknou další komunity, jakmile přijdou noví lidé. Můj milovaný syn… bude administrátorem Mariánského společenství a povede laickou kněžskou službu. Nechť právě on vede laické mše společenství. Můj milovaný syn R. bude opravářem a správcem materiálních věcí Mariánského společenství. Moje nejmilovanější dcera … bude navždy mou správkyní oltářů. Role všech ostatních vybere Matka představená, kterou jsem určila. Žehnám vám.
 
Panna Maria“
Magdu Panna Maria v následujícím samostatném zjevení ustanovila mojí zástupkyní.
Žehnám vám všem
Petra Bostlová
Reklamy