Zjevení Panny Marie: O Mariánském společenství (- dále)


 

Zjevení Panny Marie, včera večer, 12.7.2016:

 

„Mé milované děti,

útoky satanistů zesilují. Mariánské společenství bude novým jezuitským řádem Matky Církve. Bude mít vnitřní a vnější okruh. Vnitřní okruh budou tvořit modlitebníci, vnější okruh všichni lidé dobré vůle, kteří přijímají Hospodina Boha Otce. 
Můj milovaný syn … nechť je hlavou komunity v Sopotnici. Moje milovaná dcera Petra nechť je Představenou Mariánského společenství. Chovejte se od počátku jako Boží řád a jednejte v Božím zájmu. Rozprostírám nad vámi svůj ochranný plášť.
Vašimi úkoly bude modlitební ochrana celého světa, rozšíříte se na všechny kontinenty jako kdysi jezuité. Pomáhat slabým a nemocným. Zakládat komunity, nemocnice, hospicy a pracovní družstva.
Moje milovaná dcera Petra půjde ve stopách Matky Terezy. I proto započala vaše zahraniční pouť v Albánii. Budete zakládat osady, vesnice, města a budete vzdorovat tlaku Satana a chránit lidi dobré vůle před jeho zvůlí. A k tomu vám žehnám.+++
Každý, kdo jest ohrožen, nechť se k vám uteče. 
Panna Maria“
AVE MARIA!
Děkujeme, Maminko!
Reklamy