Paní primátorko Krnáčová, zasaďte se, prosím, o okamžité zastavení satanské přestavby poutního místa Panny Marie v Lysolajích a napravení toho nehorázného jeho znesvěcování, prosím!


Poutní místo Panny Marie v Praze Lysolajích je posledním mariánským poutním místem i s mariánkým pramenem v Praze, který až do této doby zůstal živý a jediný čistý, dosud prost satanského znesvěcení. Na rozdíl od všech ostatních mariánských pramenů v Praze, a že jich původně bylo!

Svou polohou nenápadné místo, v údolí jinak pohanské Šárky.

O to však důležitější v dějinách spásy a v časech, které stojí před námi…

 

Když nás, naši modlitební skupinu, Panna Maria před dvěma lety v létě v osobním zjevení oslovila ohledně tohoto Jejího svatého místa, o jehož existenci jsme do té doby neměli ani potuchy, přikázala nám: „Zachraňte Mé poutní místo v Lysolajích a pramen!“ Několik dní jsem o tomto Slově Panny Marie přemítala. Co může znamenat? Jak my, zvláště my, kteří v Lysolajích nebydlíme, můžeme to poutní místo a jeho vodičku zachránit? Marně však jsem si po tu dobu lámala nad tím rébusem hlavu…Až jsem se zeptala toho z nás, který to zjevení Panny Marie měl: „A řekla ti také Panna Maria, jak to můžeme dokázat?“ „Ano“, zněla odpověď: „Poutí a modlitbou.“

 

Od té doby, jak určitě víte, konáme do Lysolají sobotní poutě a chodíme se tam i mimo ten čas modlit.

 

Na podzim a v zimě, zahlceni všemi oblastmi naší mise pro Pána, polevili jsme žel v této naší činnosti – a hle, tohle je ten výsledek…Na poutní místo se před pár měsíci nastěhovali jeho znesvětitelé, kteří se na začátku jejich pohanské přestavby toho místa ani kolemjdoucím netajili s jejich zákeřnými úmysly: Tohle místo bylo původně keltské, tvrdili oni, pohanské, a naší přestavbou zase bude! Keltské kultiště, kasali se.

Dnes vám sice na tu otázku odpoví lživě jinak, jak prý ´usilují o zvelebení místa úcty Panny Marie´. Cha. I kdyby však i před pár týdny, kdy byli ještě schopni dotazujícím se kolemjdoucím odpovídat v pravdě, skutečnost zatajili, ji při letmém pohledu každému křesťanu jasné je, o co tady kráčí… VYBUDOVAT NA POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE, NA MÍSTĚ JEJÍHO ZJEVENÍ A ZJEVOVÁNÍ, POHANSKÉ KULTIŠTĚ!

A PRÁVĚ TO SE MUSÍ OKAMŽITĚ ZASTAVIT!

 

Znesvětitelé spěchají, je vidět podle jejich pracovního nasazení posledních dní, zvláště poté, co odstranili naši sochu Panny Marie, která, jejím požehnáním, jim bránila pokračovat v satanských zásazích na tom svatém místě. Kdo jste tak na lysolajském poutním místě byl naposledy před pár týdny, dnes byste to tam už ani nepoznali…

 

Paní Krnáčová, prosím, použijte své postavení primátorky, použijte všechny dostupné paragrafy a zastavte tu nehoráznou hrůzu! (To, jakou odpověď ohledně toho jste v minulých dnech dostala, nebylo žádným způsobem od Panny Marie.) Lysolajské poutní místo Panny Marie přímo souvisí s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí, je a má být duchovní spojnicí, která bude spojovat staroměstský Mariánský sloup s Turzovkou, až do Jeruzaléma! (Tolik stará proroctví katolických kněží!)

Je duchovním středobodem Prahy této a příští doby – a to jeho znesvětitelé moc dobře vědí…

 

A my ostatní: Choďme se na poutní místo Panny Marie do Lysolají co nejčastěji modlit. Nezapomínejme na Slovo Panny Marie, které stále platí: „Poutí a modlitbou, Mé děti.“

 

Petra Bostlová

 

Reklamy