Paní Krnáčové, K. Janečkovi a spol.


Jak víte, nemám jiný kanál než tento, jak vám dát vědět.

Znovu opakuji: K ŽÁDNÉMU SLOŽENÍ ZBRANÍ, PŘÍMĚŘÍ, SATANA S PÁNEM JEŽÍŠEM NEDOŠLO. (A TÍM ANI TEDY ZEDNO/SATANISTŮ, JEHO OTROKŮ.)

To ani není možné, Satan, ve své nenávisti ke všemu Božímu, bude bojovat proti Hospodinu až do konce.

Podle mého názoru, protože já vám věřím ve vašem nastoleném směru k Pánu Bohu, co se s vámi nyní může dít. Podle mě máte čipy, K. Janeček rozhodně, skrze které vám mažou paměť. (A utvrzují vás v této virtuální realitě, kterou nyní žijete, která ovšem neexistuje.) Pak si nepamatujete, co se dělo v noci (že vás stahují, K. Janečka určitě, v noci do templu.) Zkuste udělat následovné: připravte takovou pastičku…A sice: než ulehnete k nočnímu spánku do postele, nastražte malé, nenápadné věci určitým způsobem, třeba sůl kolem postele. Zkrátka něco, co budete vědět jen vy, že bylo v nějakém stavu před vaším usnutím. A uvidíte ráno, zda s těmi maličkostm bylo hýbáno, zda se jejich stav od večera změnil, tzn. zda s vámi kupř. v noci někdo manipuloval (bral vás a ukládal zpátky do postele, bez vašeho vědomí.)

/pozn. Víte kupř. že 5.7., během akce, vás satanisti pod Karáskovou zavřeli do sklepení Edenu i s naší soškou Panny Marie z Lysolají? Řekla bych, že nevíte…J. Karásková se nám chlubila, jak vás dostali./

V každém případě chci vás a vám podobné upozornit, že v pronásledování Satana a jeho otroků nás k žádnému utichnutí zbraní nedošlo, naopak, satanisti v jejich pronásledování se snaží vynalézat stále nové zbraně a metody, jak nás dostat, adresně: Jana Karásková, Jana Zezulová, Helena Ilnerová, nově je na nás nasazená již dříve v blogu řečená Lucie Bílá, toho času velmi ve věci aktivní. Zprávy, které přináším zveřejňováním oněch zednomailů, přesně odpovídají i realitě, které dennodenně čelíme.

Tolik jsem vám chtěla říci.

Modlete se k Pánu Ježíši a Panně Marii o ochranu a vedení.

…A paní Krnáčová, prosím, zastavte, z Vaší pozice primátorky, to strašlivé znesvěcování poutního místa a pramene Panny Marie v Lysolajích, co se tam poslední měsíce děje, stále víc a víc! To poutní místo má a bude mít veliký význam pro celou Prahu a náš národ! Tvůrci těch opičáren, co tam nyní provádějí, se tím vůbec netají, že poutní místo Panny Marie přestavují na pohanské, keltské kultiště!!

Pán Ježíš vás žehnej

Petra Bostlová

Reklamy