Nezařazené

Otci Kircherovi


Otče Kirchere ( – L-Esorcisto),

nikdy jsem o Vás dříve neslyšela, až ve spojení s paní Krnáčovou, když se přiznala, že je s vámi ve spojení a že jste její hlavní duchovní otec a jakýsi duchovní vůdce. Až i v tomto spojení poprvé jsem slyšela o jakémsi Novém Vatikánu, kterého snad máte být členem.

Je mi líto, jste-li kněz, že jste se, jak se mi zdá, nejspíše sám zapletl do hříchu pýchy:

“ ´Poté byla Panna Maria ve svém Slově Satanem přerušena. ´- Aby k něčemu takovému došlo, je totiž naprosto vyloučeno. Pokud přidáme důvody, které jsem shrnul dříve, nemá smyslu dále na téma pravosti zjevení diskutovat. Proč – to vím já a ví to bytost, která se za Pannu Marii vydává.“ Konec citace otce Kirchera.

A již dříve na mou adresu jste uvedl: Důvod, proč mě nemá paní Krnáčová brát vážně ani má doporučení, že jsem „jen žena, a proto mám mlčet“, jste se vyjádřil na stejné diskuzi. (Pominu-li, že vytrháváte z biblického kontextu, svatý Pavel v tom smyslu mluvil o hašteřivých ženách při bohoslužebných shromážděních!)

Z toho čouhá pýcha, otče, jak hrom.

Copak jako biblista jste nečetl kupř. o Deboře a ostatních ženách především Starého zákona?!

Zde nejde ovšem vůbec o mě, ale o ty, kteří vám věří, žel bezmezně 😦 , kteří, Milostí Boží, v sobě našli tu odvahu vyrachat se z té strašlivé šlamastyky satanismu a vy jim dnes, svými unáhlenými a naprosto neopodstatněnými výroky bráníte zřít pravdu!

To je opravdu tragédie 😦 .

Chci věřit tomu, že to neděláte snad úmyslně, to nechť posoudí náš Pán, co to však mění na výsledku, že děláte tím tak medvědí službu.

 

K posouzení pravosti či nepravosti mariánských zjevení Vatikán vždy určoval komise, složené z mnoha odborníků teologie a vědy, kteří podrobně zkoumali dotyčná zjevení. Většinou přímo na místě, většinou po mnoho let. Vy si však osobujete toto právo jen tak letmo, mezi řečí, bez hlubších souvislostí a znalostí, jen tak šmahem zavrhnout informace, které jsou a pro mnohé Vaše ovečky by byly dobrým vodítkem, jak postupovat dál a kde číhá i na ně a v kom nebezpečí. Vašimi naprosto nekompetentními soudy jim však v tomto všem bráníte! Což mi příjde opravdu strašné.

Nikdy jsme se spolu ani osobně nesešli, natož abyste byl u jakéhokoli zjevení Panny Marie, která zveřejňuji, osobně přítomen!

To, že neprávem odsuzujete bez hlubších znalostí a souvislostí, mluví kupř. zde výše zveřejněný Váš výrok, kde naprosto popíráte, aby Panna Maria byla Satanem ve svém zjevení přerušena. Je vidět, že naprosto nemáte vlastní zkušenost s nejrůznějšími formami mariánských zjevení.

Kde k tomuto případu došlo a za jakých okolností, nebudu zde popisovat, jelikož po zkušenosti s Vašimi předchozími nekompetentními výroky jste schopen cokoli dobře míněného obrátit ve Váš osobní prospěch. (Abyste ukázal, že přece – zase – „máte pravdu“.)

Pane Kirchere, jděte si do svědomí a proste Pána, ať Vás v první řadě zbaví pýchy. Jak známo, s pýchou nemůžeme Pánu Bohu sloužit.

 

Petra Bostlová

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: