Dnes, 9.7.2016, na sobotní památku Panny Marie, vykonejme Děkovnou pouť k Panně Marii, že zachránila svět!


Dnes, 9.7.2016, na sobotní památku Panny Marie, vykonejme Děkovnou pouť k Panně Marii, že zachránila svět!

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/06/zjeveni-panny-marie-jak-to-dopadlo-halelujah-ave-maria/

Bůh Otec změnil své rozhodnutí a zasáhl, na úpěnlivé přímluvy naší Nebeské Matičky, Panny Marie!

 

Jak dnešní Děkovná pouť k poctě Panny Marie bude vypadat:

 

Najděte si ve svém okolí, v okolí svého bydliště či tam, kde se právě nacházíte, mariánské místo. Může to být kostel či klášter zasvěcený Panně Marii, mariánská kaplička, mariánská Boží muka, socha Panny Marie pod širým nebem či mariánský sloup na vašem náměstí apod. a vydejte se k ní/k němu pěšky tak, abyste přesně v 16 hodin dorazili na místo. V 16 hodin se my všichni, kteří se zúčastníme této duchovní akce, společně skloníme k modlitbě Korunky Božího Milosrdenství, následováno modlitbou nejsvětějšího růžence (- slavný růženec). Poté se budeme modlit mariánské litanie a zpěvy, již podle vlastního výběru. Na místě zůstaneme alespoň jednu hodinu a pouť zakončíme:

Smírnou modlitbou k Panně Marii:

„Dovoláváme se Tvojí lásky, Matko, lásky ochotné svým dětem vždycky odpustit. Den se nachyluje, snad už času nakrátko, sami ze své bídy nemůžeme se vyprostit.

Tvá dobrota zve nás, Královno míru, když celá naše země bouří zmítána, zapomeň urážky, přijmi prosbu smíru, vždyť Ty, Matko, jediná jsi naše záchrana!

Obraz Tvůj, kdys bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře vlasti naší požehnání své!

Přijmi korunu a chop se žezla svého, právem lásky patřila vždy Tobě česká zem! Pro dobrotu Tvého Srdce mateřského, ať je národ náš už navždy Tvým národem!“

/Na usmíření potupné urážky Matky Boží stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 3.11.1918

Zdroj: http://www.marianskysloup.cz/  /

 

Modlitbou Matky všech národů:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem.

Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů,

aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou.

Kéž Matka všech národů, blahoslavená Panna Maria, je naší Přímluvkyní. Amen.“

 

A Modlitbou Páně (Otče náš…), Zdrávas Maria…, Sláva Bohu Otci+ i Synu+ i Duchu Svatému+ Amen.

 

 

MY, KDO SE NACHÁZÍME MOMENTÁLNĚ V PRAZE A CHCETE SE ZÚČASTNIT POUTĚ SPOLU S NÁMI, SEJDEME SE DNES, V SOBOTU, 9.7.2016, V 15 HODIN NA STANICI METRA BOŘISLAVKA (- metro A, hned jak vystoupíte ze soupravy metra, u budky dispečera). Dále půjdeme už společně. 

 

 

Nechť náš Milostivý Pán požehná tuto Děkovnou pouť a Panna Maria ji přijme

 

Pán Ježíš vás žehnej, ochraňuj a veď, vás i vaše rodiny

 

Petra Bostlová a přátelé

 

WP_20160702_20_00_05_Pro(1)

 

 

 

 

Reklamy