ZJEVENÍ PANNY MARIE: SATAN, ANTIKRIST, I PŘESTO CHCE NYNÍ ZNIČIT LIDSTVO. MODLEME SE


  1. Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 7.7.2016:

„Mé děti,

Satan ve své pýše a nenávisti chce zničit celý současný svět. Zahajte modlitební kampaň za zachování míru mezi Ruskem a západním Světem. Spěchejte při budování útulků a při založení komunity v Sopotnici, protože všechny tyto útulky budou chráněny před jaderným útokem Mým pláštěm. Tento jaderný útok přijde nejpozději v den příchodu Antikrista, kdy se nechá poznat na veřejnosti. Modlete se, aby se mu nyní nepodařilo zničit svět. Zaštítím vaše modlitby svým ochranným pláštěm, aby se donesly až k našemu Nebeskému Tatínkovi a plně vás ochránil před Antikristem a jeho plány. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
2. Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 7.7.2016:
„Mé milované děti,

ukládám vám za úkol Mariánského společenství, abyste bojovali za zničení veškerých jaderných zbraní v následujících 25 letech. Čím méně zbude na světě jaderných zbraní, tím více lidí přežije jadernou pohromu. Vzpomeňte na Sodomu a Gomoru, kde Bůh Otec použil jadernou zbraň k vymýcení hříchu. Nyní se tyto zbraně dostaly do rukou lidem posedlým duchem zla a chtějí s nimi vymýtit lidstvo. Velikým posláním Mariánského společenství je konání mírových konferencí, modlitební kampaně za zničení všech jaderných zbraní a vytrvalé zvěstování víry lidem ducha nečistého tak, aby se obrátili a nesloužili v plánu zkázy lidstva. Vaše práce nemá odkladu. Žehnám vám.+++
Panna Maria“
Děkujeme, Matičko!
Reklamy