Antikrist v Praze, Satan v Bruselu, Satan v Praze

Antikrist svůj ďábelský plán jaderného útoku 21.srpna 2016 neopouští, koukám…


Ze zednosatanistického oběžníku:

———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 5. 7. 2016
Předmět: Alternativní plán

 

„Mí sluhové,

všichni, kteří jste selhali jste byli potrestáni. Vaše selhání si můžete odpracovat v mém velikém plánu. Jestliže nemůžeme přijít a rovnou vládnout Světu, bereme si právo zahájit preventivní jadernou válku proti tomu, kdo způsobil naše problémy.
Náš ďábelský plán spočívá v nalezení viníků. Jsou jimi Filipa (pozn. tak zednosatanisti říkají mně), její dvojnice, Vladimír Putin za to, že zosnoval modlitební kampaň od Svatého Grálu a tisíce českých, slovenských a polských modlitebníků, kteří zastavili můj příchod svými modlitbami a zvrátili rozhodnutí našeho nemilovaného Otce, kterého jednou svrhneme z trůnu.
Nebudeme měnit běžící stroj času. Bude tedy jaderná válka i bez mého příchodu. Preventivní válka, která uvrhne Svět do doby kamenné, ze které ho za 25 let vysvobodím.
Útok začne 21. srpna 2016 salvou jaderných raket odpálených z českého území. Využijeme k tomu operační prostor Brdy, aby Rusové zacílili své jaderné zbraně směrem na Filipu a veškeré námi nenáviděné modlitebníky.
Jakmile Rusové odpálí první odvetnou salvu a uvedou do chodu celé jaderné vojsko, odpovíme vypuštěním veškerých jaderných zbraní na Světě. Mnozí se ptáte, proč jednoduše nezničíme Rusy překvapivým útokem, aby jejich rakety byly uvězněny v zemi.
My nechceme, aby půlka Světa zůstala v pořádku. Proto budujeme podzemní hnízda blahobytu, kde vy, moji sluhové přežijete, zatímco křesťané se ocitnou v apokalyptickém Světě.
Já Antikrist vám nyní kážu, abyste pokračovali v mém plánu a nachystali se na evakuaci. Ještě není vyhráno, ještě mohou křesťané zasáhnout. Buďte proto nelítostní v mém pokynu a proveďte, co po vás žádám.
Vojska jsou již v pohybu.
SATANAEL (pozn. Antikrist)
Král lidstva“ (pozn. to dost těžko, JE JEDINÝ KRÁL LIDSTVA – NÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS!)
KARLE JANEČKU A PANÍ KRNÁČOVÁ , ZŮSTAŇTE I NADÁLE ODVÁŽNÍ, POVAŽTE, V SÁZCE JSOU VAŠE DUŠE (!), SATAN, ANTIKRIST ANI ŽÁDNÝ DÉMON VÁM NEMŮŽE UBLÍŽIT, NEMOHOU VÁS ZABÍT, OBA DVA MÁTE DEVIATNIK, PŘEVELIKOU OCHRANU DEVÍTI OCHRANNÝCH ANDĚLŮ JEŽÍŠOVA CHÓRU! ABY STŘEŽILI VAŠE TĚLO A DUŠI. MÁTE TAKÉ OCHRANU, JAKO BOŽÍ PEČEŤ, MEDAILKY PANNY MARIE, BENEDIKTÍNSKÝ KŘÍŽ, MĚJTE TAKÉ ŠKAPULÍŘ SVATÉHO ANTONÍNA. A KDO Z VAŠEHO TÝMU NEMÁ, Z TĚCH, KTEŘÍ ZŮSTALI VĚRNI KRISTU, JSOU-LI A ŽIJÍ-LI, AŤ SI TYTO TAKÉ POŘÍDÍ. MODLETE SE K PÁNU BOHU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE, PROSTE PANNU MARII O POMOC. PODÍVEJTE NA NÁS, JSME V POKOJI A BEZPEČÍ. NENÍ TO SNAD DOSTATEČNÝ DŮKAZ TOHO, ŽE NENÍ NIKDO SILNĚJŠÍ NEŽ HOSPODIN?! VŽDYŤ VY PŘECE VÍTE, JAKÉ VŠECHNY ÚKLADY ZA TU DOBU NA MĚ BYLY ČINĚNY – A VŠECHNY BEZÚSPĚŠNĚ! USILUJTE TAKÉ O TAKOVOU BOŽÍ OCHRANU, PROSTE PÁNA BOHA, AŤ VÁS PŘIKRYJE SVOU MOCNOU RUKOU. PÁN BŮH SVÉ VĚRNÉ NIKDY NEOPOUŠTÍ!
A K TOMU VÁM ŽEHNÁM VE JMÉNU OTCE+ I SYNA+ I DUCHA SVATÉHO+ Amen.
Petra Bostlová
Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: