ZJEVENÍ PANNY MARIE: JAK TO DOPADLO. HALELUJAH! AVE MARIA!


 

Zjevení Panny Marie dnes, krátce po půlnoci, 6.7.2016:

 

„Mé milované děti,

Pán nás ochránil. Náš Nebeský Otec zasáhl, aby zachránil miliardy lidských duší. Dal novou příležitost lidstvu v jeho nápravě. Dal pocítit svým milovaným dětem, že skutečným účelem lidských dějin je náprava celého lidského pokolení. Od vyhnání z ráje po příchod Antikrista je lidská existence o duchovní nápravě. Staňte se lepšími lidmi, modlete se usilovně za sebe i za druhé, za rodinu, bližní i celý svět. Nezapomínejte jeden na druhého. Střežte se satanistů. Jejich úklady nikdy nepřestanou až do Posledního soudu. Teprve tehdy odejdou jejich duše do pekla, pakliže nepřijmou Mého milovaného Syna. Pusťte se nyní do ještě většího díla, budujte komunity plné lásky a zbožnosti, napravujte zlé skutky sebe i druhých. Dokončete útulky tak, aby vydržely 25 let připravené na konec tohoto světa. Připravte komunitu v Sopotnici a budujte další komunity podle potřeby bližních. Náhradou za zneuctěnou sochu v Lysolajích budujte napříště sochy tam, kam na ně satanisté nedosáhnou. Vaše zbožnost vás povede tímto životem a je příslibem věčného života v Ráji u našeho Otce.
Žehnám vám.+++
Panna Maria“
Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 6.7.2016:

„Mé milované děti,

budete nyní po úspěchu vašich modliteb vašimi nepřáteli z řad věřících i nevěřících nazývání sektou. Budete zvání církví zbytku. Nic však není vzdálenější pravdě než pomluvy, kterými budete zahrnuti. Kážu vám nyní, abyste svou modlitební skupinu pojmenovali Mariánské společenství, abyste dali najevo, že jste v úplném souladu s učením Latinské církve pod vedením Mého milovaného syna Benedikta. Následujte učení církevních otců, kterým jsem se také zjevovala. Nezatracujte syny a dcery z jiných křesťanských církví, dovolte jim účast na vaší misi, je-li jejich úmyslem sloužit Trojjedinému Bohu. To jest, co odlišuje dobrou církev od špatné. Přijímejte mezi sebe i nevěřící a dávejte jim Lásku, ni žádejte od nich, aby činili modlitby, aniž by sami chtěli. Však přijímejte jejich pomoc, jsou-li vedeni Božím záměrem. Buďte druhým lidem bratry a sestrami. K tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
AVE MARIA, GRATIA PLENA!
Děkuji všem vám modlitebníkům, kteří jste vyslyšeli moje výzvy a přidali se do modliteb! Pán vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď
Petra Bostlová
Reklamy