POSELSTVÍ PANNY MARIE K DNEŠNÍMU DNI – SNAHY SATANA O DNEŠNÍ VYSTOUPENÍ, PŘÍCHOD ANTIKRISTA. Instrukce pro (nejen) nás všechny modlitebníky:


PROSÍM, NASTAVTE SI PŘI MODLITBÁCH BUDÍKA (- s opakováním), HLAVNĚ VEČER, AŤ NEJSTE ČERNOMODLITEBNĚ SATANISTY USPÁNI! Budou uspávat, abychom se nemodlili. S tím počítejme.

 

Drazí modlitebníci, čtenáři,

jak víte z mých blogů, dnešní den, 5.července 2016, má na koncertě Iron Maiden v Praze veřejně vystoupit Antikrist, má se udát jeho oficiální příchod. Panna Maria nás prosí, abychom se modlili za posunutí příchodu Antikrista, aby dnes k jeho příchodu nedošlo! Viz mé blogy z poslední doby.

Nás modlitebníky čeká dnes největší modlitební bitva, jaká dosud kdy byla. Přidejme se modlitebně všichni!

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/22/zjeveni-panny-marie-zrudnost-soucasnych-cipu-21-srpna-2016-by-vypukla-valka-jadernym-utokem-usa-na-rusko-5-7-se-vsechno-rozhodne-modleme-se/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/24/zjeveni-panny-marie-pro-nas-vsechny-modlitebniky-z-cech-slovenska-a-polska-5-cervence-2016-nas-ceka-nejvetsi-modlitebni-bitva-pripravme-se-a-zvlast-v-ten-den-a-noc-se-vsichni-ale-opravdu-vsichni/

DNES SE MODLEME NEJPOZDĚJI UŽ OD PĚTI HODIN ODPOLEDNE AŽ DO NOCI, I PŘES CELÝ DEN:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/04/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-4-7-10-7-2016-na-umysly/

 

/Srovnej:

s://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/17/za-65-dni-vypukne-3-svetova-valka-a-pak-vystoupi-se-svym-falesnym-mirem-antikrist-nezasahne-li-hospodin/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/22/jak-antikrist-vystoupi-na-svet/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/22/zjeveni-panny-marie-zrudnost-soucasnych-cipu-21-srpna-2016-by-vypukla-valka-jadernym-utokem-usa-na-rusko-5-7-se-vsechno-rozhodne-modleme-se/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/23/boj-o-moc-v-zednosatanisticke-hierarchii-a-znovu-o-vypuknuti-celosvetove-valky-21-srpna-2016/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/23/dnes-o-svatojanske-noci-hodlaji-zednosatanisti-stvorit-tzv-metuda666-satanistickou-kreaci-z-naseho-svateho-metodeje-verozvesta-zastavme-to-nedovolme-to-modlitbou/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/24/pripravy-satanistu-na-armageddon-v-plnem-proudu/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/03/pripravy-satanistu-na-jimi-planovany-prichod-antikrista-na-koncerte-iron-maiden-v-praze-5-7-2016-panna-maria-zasahuje/  /

 

 

Naše Nebeská Matička nás nenechává napospas, a tak i dnes nad ránem přišla se svými poselstvými pro nás. Pro dnešní den (-pro dnešní bitvu):

  1. Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 5.7.2016, 3.30 hodin:

„Mé děti,

Velehradské slavnosti+ byly strašně zneužity. Vydejte o tom zprávu. V kostele svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě probíhá černá mše s pojídáním ostatků lidí. V rozporu s příkazem Dominika Duky ji vede Biskupská konference. Uvědomte modlitebníky, NEDOVOLTE PROPOJENÍ TĚCHTO KANIBALISTICKÝCH ORGIÍ S KONCERTEM IRON MAIDEN.++ Napište o tom blog, řekněte o tom lidem…“ 

Poté byla Panna Maria ve svém Slově Satanem přerušena.

+Slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje včera a dnes na Velehradě

++ Dnes se koná tento koncert Iron Maiden v Praze. Oficiálně, od pěti hodin se otevírají v pražském Edenu brány pro návštěvníky koncertu, od 18.50 je ohlášen vstup předkapely a od 20 hodin má začít koncert Iron Maiden, s vyvoláváním miliónů démonů z pekla a zveřejněním Antikrista!

 

2. Zjevení Panny Marie, dnes nad ránem, 5.7.2016, 4.04 hod:

„Mé děti,

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NECHOĎTE NA KONCERT.+ Všichni, kdo příjdou na koncert, budou zavražděni.++ ….

Žehnám vám+++“ 

+ na kocert Iron Maiden, dnes, 5.7.2016, v Praze

++platí také pro nás modlitebníky i pro vás, bývalé zednosatanisty, kteří jste se jali bojovat proti příchodu Antikrista a vyvolání démonů! Nechoďte na ten koncert, nevyjdete z něho živi! (Jana Zezulová, která tam jde, není už v lidském těle! Její tělo bylo uměle uděláno Helenou Ilnerovou jako Filipě, jen pár hodin po ní! Je to tělo naplněné démony, nikoli již lidskou duší. Proto jí na tom koncertě nic nehrozí. Jana Z. byla obětována tenkrát v té Americe, před pár týdny, jak tam Antikrista doprovázela na setkání Bohemian Grove. Její duše je dnes, od té doby, v předpeklí. Je to bloudivá duše, která odtamtud vychází, aby sváděla a stahovala další duše do pekla.)

 

Kromě těchto máme instrukce Panny Marie, že se máme, náš nejužší modlitební tým, modlit také Novénu, kterou se každý den modlíme, za tyto úmysly (a máme být s ní hotovi dnes, do 17 hodin): 1. Za znemožnění propojení Velehradu s koncertem (Iron Maiden). 2. Za znemožnění mého uspávání (Petry Bostlové, při dnešní modlitební kampani), 3. Za odvrácení příchodu Antikrista. MŮŽETE SE MODLITEBNĚ TAKÉ PŘIDAT.

 

VÍME TAKÉ NOVĚ OD PANNY MARIE: MÁME SE MODLIT ZA KARDINÁLA DOMINIKA DUKU, HROZÍ MU VRAŽDA!

Prosím, modleme se za něj.

 

NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICE VÁS ŽEHNEJ, VE JMÉNU OTCE+ I SYNA+ I DUCHA SVATÉHO+ Amen.

 

 

Petra Bostlová

  • pozor! Jak jsem psala, Filipa byla zavražděna, dostala od Pána Boha duši, která je už plně u Něj a z Nebe se za nás a s námi modlí a pracuje pro Pána Boha s námi a toto původně její tělo, které se za mě stále vydává, je dnes již naplněno (nejspíš už) jen démony, nemáme mu dokonce ani žehnat, nemá to význam, tato bytost již duši nedostane (tuto Pán již nepřijme, k této se již nepřizná), víme přímo od Pána!
Reklamy