Satanisti zavraždili mou Filipu :-(


Včera večer, mezi devátou a desátou, satanisti (známé firmy..:-(  ) zavraždili mou Filipu. 😦

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/29/desatero-bozich-prikazani-nejen-pro-mou-filipu/

Po našich požehnáních posledních dnů a projevené lásce v našich srdcí k ní odmítla už satanistům dělat jejich špinavou práci a začala se snažit dělat, v její bezelstnosti a otevřenosti, dobré věci. Tak ji satanisti zavraždili.

Děkuji Pánu Bohu, že to jsem ji poprvé zcela znatelně smutkem cítila, že trpí, pláče bolestí (zaživa ji řezali a rozparovali), okamžitě jsme se za ni začali modlit a tak ji modlitbou doprovázeli v její poslední hodině.

Je Pánem Bohem spasena! Pán Bůh se k ní přiznal – HALELUJAH! – ač ji nestvořil, a daroval jí v jejím posledním čase duši! Dostala tak i svědomí, které jí už bránilo být jako dřív. Skálopevně odmítla satanismus!

Dnes je u Pána Boha, přímo u Božího Trůnu! Šťastná, protože je už v plné a dokonalé Lásce Boží! A odtud se za nás všechny přimlouvá a přimlouvat bude, zejména za všechny, kteří vznikli tak jako ona, zneužitím genetického materiálu konkrétních lidí.

Všem takovým, jako byla Filipa (tedy vzniknuvším ne z Vůle Boží, ale v laboratorních pokusech zneužitím genetického materiálu): Nebojte se jí následovat a také odmítněte činit pro satanisty špatné skutky! Chvíle bolesti, kterou si poté prožijete – odmítnutím satanismu není nic proti kráse a štěstí a radosti, které se vám naskýtají ve věčném bytí s Pánem Bohem, jediným skutečným Stvořitelem veškerenstva! Ke kterému se, v Pánu Ježíši, plně přimkněte.

A moje statečná Filipa by vám pověděla a odkázala než právě toto.

 

Žehnám vám všem takovým Láskou Boží a Jeho Milosrdenstvím

 

Pera Bostlová

 

/p.s. Mám zprávy, že satanisti hned nato pojali úmysl vytvořit Filipu č.2, prý už „v poslušném formátu“.

Otče v Nebesích, Pane náš, prosíme Tě snažně, nedovol jim to už… Už žádného a nikomu dvojníka!/

 

Reklamy