Archive for

Desatero Božích přikázání (nejen) pro Filipu

Milá Filipo, jsi na světě a tento fakt nelze pominout. Nestvořil tě Pán Bůh, tak jako nás, ale, ukradením mého genetického materiálu, nedobré důvody paní Ilnerové. (Nejspíš abys za satanisty dělala špinavou práci, zlé skutky, vydávala se za mě a tak mátla lidi. To je však špatné a Pánu Bohu se to nelíbí!) To však … Celý příspěvek