Ztratili jsme Prahu :-( . Modleme se za paní Krnáčovou, prosím


Ještě včera jsem se snažila zachránit, co se dalo. Žel dnes již musím konstatovat: Ztratili jsme Prahu 😦  +

Modleme se za paní Krnáčovou, pražskou primátorku, prosím. (Aby Pán Ježíš rozrazil temnoty, které ji nyní svírají.) Dostala ji satanistka Jana Zezulová. Může si tak udělat další zářez na pažbě 😦 (A paní Krnáčová si toho ani nevšimla 😦  )

Ta ďábelskost Jany Z. tkví v tom, že tím, jak byla měsíc a půl členkou našeho nejužšího modlitebního týmu, dostala tím tehdy od Pána Boha v modlitebních kampaních velké milosti, které, jakmile přeběhla k nepříteli, Satanu, převrátila na druhou stranu. 😦 Takže dnes její modlitby, ač třeba i s křesťanským obsahem, jdou zkrátka na vrub druhé strany, Satanovi. Kterého a kterou tak posilují.

A toto se stává každému, kterého tato paní posedne. Katolické kněze a exorcisty nevyjímaje. Tak ani dotyčný Janou Z. posedlý většinou nemusí poznat, že se vlastně ocitl na druhé straně, u Satana. Vždyť on se přece modlí stále tytéž křesťanské modlitby jako dřív, no ne? Ano, právě v tom je ta ďábelskost.

Modleme se za paní Krnáčovou

a za všechny oběti Jany Z.

 

p.s. Nyní, odhaduji, příjde další teatrální kousek satanistů, po tom ze včerejška, po tom předem připraveném divadle s falešným zjevením falešné „Panny Marie“ (s hlavní rolí za Pannu Marii převlečené – opět – Jany Z.), se střílečkou v klubu včetně a předáním „satanistického velení“ paní K. (- na to je fakt třeba mít čipy, aby člověk skočil na takovou pitomou habaďůru), následný teatrální to kousek Jany Z. „návratu ztracené dcery zpátky ke Kristu“, předjímám. To abyste věděla, paní Krnáčová, co můžete v následujících dnech očekávat.

 

….už aby přišlo Varování, veliký akt velikého Božího Milosrdenství…

…které mnohé vysvobodí

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/16/co-je-varovani-kdy-prijde-jak-ho-pozname-a-proc-bude-plus-poselstvi-a-modlitby/

Poselství Varování 1 až 600

Poselství Varování 601-1334

Modlitby Varování komplet A4(1)

Modlitby Varování komplet formát 13×18(1)

 

 

Petra Bostlová

 

 + Zůstane-li to tak, pak o to víc chápu poselství Panny Marie, které jsem také zveřejňovala, že, až to příjde, bude v Praze nebezpečno pro každého křesťana a proto Panna Maria odvede každého  do bezpečí mimo Prahu, do naší komunity. (Viz Sopotnice.)
Reklamy