Poslední zpráva pro paní Krnáčovou: Zjevuje se Vám Jana Zezulová v převleku, je to zprávou.


Žel musím konstatovat, že jste ujela, paní Krnáčová. 😦

Po údajném zjevení „Panny Marie“ být obdařen silou, kterou očividně ostatní ohrožujete, ať je to ten nebo ten, to není od Pána Boha. Od Pána Boha je mise lásky, pokoje, evangelizace ne-silová, trpělivá, pokojná. (A nikoli druhé napadat, ať už silou nebo slovně – osočovat druhé ze lži a pýchy. Bez jakéhokoli důkazu. Jen proto, že Vám to nakukal satanista. To je hřích.)

Často takovéto bývá z nezakořenění (ve víře). Čtěte hodně Písmo svaté, paní Krnáčová a rozjímejte nad ním. A modlete se.

Žehnám Vám

Petra Bostlová

p.s. „Zjevení“ je od českého slova „jeviti se“, to znamená, že zde přichází ke slovu také zrak. Proto se také říká Vidění (zde: Panny Marie.) A znovu opakuji: Magda taková Vidění ani Zjevení Panny Marie nemá, ale jen vizionář, Magda je toho svědkem a slyší jen to, co každý, který je zjevení přítomen, ať já nebo kdokoli z našeho týmu. Kdybyste byla tehdy někdy přišla, nejspíš byste i Vy byla toho svědkem. A mohla se sama Panny Marie zeptat, na co byste se potřebovala zeptat. (Zdá se, že teď už je dost pozdě 😦  )

Budeme se za Vás dál modlit.

(Pán Ježíš Vás při Varování osvoboď.)

 

Poslední zpráva pro paní Krnáčovou: Zjevuje se Vám Jana Zezulová v převleku, je to zprávou. A Jana Zezulová se tím ještě chlubí. Jak Vás dostala. Žádná Panna Maria. (Přece jsem zveřejňovala, že Jana Z. posedává lidi. Coby duše z předpeklí.)

Modlete se.

Reklamy