Jak poznat pravé zjevení Panny Marie


Paní Krnáčová,

nemám jinou možnost než použít (opět) tohoto kanálu, mého blogu, abych reagovala.

Situace se mi zdá být velmi vážná.

Ráda bych Vám poradila, jak poznáte pravé zjevení Panny Marie od jakéhokoliv falešného (a tedy pokusu druhé strany).

Jak jsem vám již psala – https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/27/falesne-zjeveni-pani-krnacove/  – v misi jsem již sedmým rokem a z toho se cca. pět let pohybuji v bezprostřední blízkosti zjeveních Panny Marie, u kterých jsem velmi často osobně přítomna (ač já tato osobně nemám). Dovolím si zde tak shrnout atributy pravých zjevení Panny Marie, které se vyskytují, dovolím si říci, vždy a všude tam, kde k pravému zjevení Matky Boží dochází. Předně: Jak už jsem psala, 1. průvodním jevem každého takového zjevení je veliký výron Boží Lásky, který se nedá nijak simulovat. 2. Panna Maria přichází vždy osobně, zřetelně, S TVÁŘÍ ODHALENOU, je velmi krásná, tak krásná, že každý, kdo zjevení má, shodně tvrdí, že žádná taková krása se nedá najít u žádné ženy na tomto světě. Jistěže: Panna Maria je také Neposkvrněné početí!  3. Panna Maria vždy něžně a láskyplně nejdříve osloví: „Mé děti“ nebo „Mé milované děti“ nebo „Mé dítě“ nebo „Mé milované dítě“ (v poselství Varování kupř. „Mé drahé děti“) a svá Slova vždy končí požehnáním. (Vyjímku tvoří jen je-li Panna Maria vyrušena a odchází tak dříve než by chtěla). 4. Panna Maria je vždy cudně oblečena, tak, jak ji známe ze soch a obrazů – s pláštěm, korunou, Ježíškem, vyjímečně bez pláště, to tehdy, rozprostřela-li jej nad dotyčnými osobami. 5. I v osobách, které byly přítomny zjevení, ale samy zjevení neměly, zůstává také po zjevení radostný, jásavý a vděčný pocit.

Tolik mé zkušenosti.

 

/pozn. K tomu, co Vám připadá jako lživé, paní Krnáčová – že Panna Maria nepodává hmatatelné důkazy, jak tvrdím. To, co uvádíte, viz zjevení v Quadalupe, pokud mám dostatečné informace, není tím příkladem. Panna Maria nepodává důkazy o své totožnosti tomu, komu se zjevuje, mám na mysli. Protože to není třeba! Když podává důkazy, pak těm, kteří zjevení neměli a Panna Maria chce, aby také uvěřili v pravost zjevení. (To se mi také již stalo, asi před rokem, kdy mi Panna Maria podala ztracenou perličku z mého růžence, na důkaz, abych věřila v to konkrétní poselství, v jeho pravost. (Bylo dost přelomové.)

A ještě poznámka k tomu: Byla-li by toto Panna Maria, proč by Vás nechávala v omylu? Nikde jsem nikdy nepotvrdila, že ta zjevení přijímá Magda. To satanisti si tak, z nevědomosti, odvodili a všude to poslední dobou šíří. Kdo se mě na to zeptá, tomu odpovím stejně jako teď: Magda to není, kdo má tato zjevení Panny Marie, jejichž obsahy zveřejňuji. To, že často je pod otázkou zmíněná právě Magda, je proto, že zvláště poslední dobou hlavně Magda je přítomna u těchto zjevení a prakticky každý, kdo je přítomen zjevení, dá-li k tomu Panna Maria časový prostor, může se Panny Marie zeptat. Pannu Marii totiž slyší každý, kdo je těmto zjevením přítomen a jen vizionář Matku Boží i vidí.

A ještě něco podstatného: Panna Maria má svůj typický, nikým a ničím nezaměnitelný slovník a styl mluvy. Dovolím si však oponovat, že ten, který uvádíte, to ale v žádném případě není./

 

Pokoj vám

 

Petra Bostlová

Reklamy